szr

Układy SZR

Zadaniem automatyki samoczynnego załączenia rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku lub nadmiernego obniżenia się napięcia w torze zasilania podstawowego, przy jednoczesnej pełnej sprawności urządzeń zasilania rezerwowego.
kwadrat  wykonanie na płycie montażowej lub w szafce
kwadrat  dedykowany sterownik ANIRO do układów SZR
kwadrat  wielość rozwiązań dostosowanych do potrzeb klienta
kwadrat  układy oparte na stycznikach lub wyłacznikach
kwadrat  opcja z wizualizacją układu zasilania
kwadrat  opcje komunikacji z systemami zewnętrznymi

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz ze środków Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013