scada_infoU_foto

InfoU

Niezmiernie elastyczny i otwarty na standardy ogólnie przyjęte w systemach sterowania. Niezwykle intuicyjne środowisko programowania powoduje, że opracowanie i wdrożenie graficznego interfejsu użytkownika zajmuje mniej czasu. Wszystkie projekty mogą być zarządzane za pomocą jednego narzędzia.
kwadrat  duża różnorodność dostępnych licencji
kwadrat  InfoU obsługuje biblioteki graficzne i różnych typów obiektów
kwadrat  obsługa animacji
kwadrat  wsparcie obiektów OLE doskonale uzupełnia i wspomaga tworzenie poszczególnych ekranów projektu

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz ze środków Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013