Zadajniki do przemienników częstotliwości

ZAD-1V2-24

Dane techniczne:

kwadrat  napięcie zasilania: 10…30V AC/DC,
kwadrat  sygnał zadawany (wyjściowy): 0…10V, 4…20mA,
kwadrat  sygnał mierzony (wejściowy): 0…10V, 4…20mA,
kwadrat  skalowany wyświetlacz wartości zadanej (wyświetlacz dolny),
kwadrat  skalowany wyświetlacz wartości zadanej (wyświetlacz górny),
kwadrat  optoizolowane wyjścia cyfrowe do zmiany kierunku wirowania silnika,
kwadrat  przyciski start lewo, start prawo z sygnalizacją LED,
kwadrat  precyzyjny wieloobrotowy potencjometr zadający,
kwadrat  temperatura pracy: -20…50°C,
kwadrat  montaż: tablicowy po wykonaniu otworu 90x90mm.

ZAD-ECO

Dane techniczne:

kwadrat  napięcie zasilania: 10…24V DC,
kwadrat  sygnał zadawany (wyjściowy): 10kOHM,
kwadrat  sygnał mierzony (wejściowy): 0…10V,
kwadrat  skalowany wyświetlacz wartości mierzonej,
kwadrat  optoizolowane wyjścia cyfrowe do zmiany kierunku wirowania silnika,
kwadrat  przyciski start lewo, start prawo z sygnalizacją LED,
kwadrat  potencjometr zadający jednoobrotowy,
kwadrat  temperatura pracy: -20…50°C,
kwadrat  montaż: tablicowy po wykonaniu otworu 90x90mm.

ZAD-ECO-V2

Dane techniczne:

kwadrat  napięcie zasilania: 12…24V DC,
kwadrat  sygnał zadawany (wyjściowy): 0…10V,
kwadrat wbudowany wyświeltacz LED, wskazujący aktualną wartość zadaną z możliwościa ustawienia zakresu wskazań,
kwadrat wyjścia cyfrowe: 3 – wyjście „Start Lewo”, wyjście „Start Prawo” oraz wyjście „START / STOP”,
kwadrat tryb pracy przycisków: impulsowe / stabilne (ustawianie za pomocą menu programowania zadajnika),
kwadrat  potencjometr zadający jednoobrotowy,
kwadrat  temperatura pracy: -20…50°C,
kwadrat  montaż: zadajnik panelowy / zadajnik ręczny,
kwadrat  wbudowany BUZZER (możliwość sygnalizacji dźwiękowej przed pracą/startem).