aniro-logo
ISO 9001:2015

Profesjonalne rozwiązania problemów z zasilaniem

Rozwój urządzeń energoelektronicznych doprowadził do pogorszenia parametrów jakości energii elektrycznej. Wpływ tych parametrów na działanie urządzeń jest widoczny poprzez wzrost temperatury pracy urządzeń elektrycznych, częstsze awarie elementów przesyłu energii oraz układów sterowania. Parametry jakości energii mają także bezpośredni wpływ na wysokość opłat za energię elektryczną, szczególnie w przypadku poboru mocy biernej, obniżenia efektywności oraz skrócenia czasu pracy urządzeń.

Aby określić parametry zasilania, konieczne jest przeprowadzanie pomiarów jakości energii elektrycznej, zwłaszcza przy doborze urządzeń takich jak kompensacja mocy biernej czy układy filtrów wyższych harmonicznych.

W celu kompleksowego rozwiązywania problemów związanych z nieprawidłowymi parametrami zasilania, firma ANIRO wykonuje pomiary jakości energii elektrycznej za pomocą przenośnych analizatorów w klasie A zgodnie z normą IEC 61000-4-3 Ed. 3.

Dlaczego jakość energii elektrycznej jest ważna

  

Jakość energii kluczem do sukcesu

 

Ocenienie jakości energii elektrycznej stanowi wyzwanie, wymagające odpowiednich i ekspertyznych pomiarów. Oprócz samo pomiaru, istotne jest precyzyjne określenie obecnych warunków oraz interpretacja uzyskanych wyników. Firma ANIRO oferuje kompleksowe usługi, spełniające te kryteria. Przeprowadzimy dokładną analizę i przedstawimy propozycje działań naprawczych.

CELE PRZEPROWADZANYCH POMIARÓW OBEJMUJĄ:
kwadrat kontrolę parametrów jakości energii elektrycznej dostarczanej przez dostawcę,
kwadrat weryfikację źródła zakłóceń oraz kierunek ich przepływu,
kwadrat identyfikację przyczyn powtarzających się usterek i awarii urządzeń,
kwadrat odpowiedni dobór urządzeń do kompensacji mocy biernej oraz filtracji wyższych harmonicznych.

UWAGA! JAK ROZPOZNAĆ PROBLEMY SPOWODOWANE ZŁĄ JAKOŚCIĄ ENERGII ELEKTRYCZNEJ?
kwadrat częste uszkodzenia źródła światła,
kwadrat częste awarie lub niewłaściwa praca urządzeń elektronicznych /energoelektronicznych,
kwadrat obciążenie opłatami za energię bierną w rachunkach za energię elektryczną,
kwadrat nieoczekiwane wywołania zabezpieczeń,
kwadrat nadmierne nagrzewanie lub uszkodzenia przewodów lub urządzeń pracujących w sieci,
kwadrat problemy z układami pomiarowymi lub sterowania,
kwadrat generowanie wysokiego poziomu hałasu przez pracujący transformator,
kwadrat uszkodzenia układów baterii kondensatorów (przepalenie kondensatorów, sklejenie styków w stycznikach),
kwadrat uszkodzenia zasilaczy komputerów, drukarek lub innych biurowych urządzeń.

WPŁYW MOCY BIERNEJ PRZESUNIĘCIA I ODKSZTAŁCEŃ NA PRACĘ TRANSFORMATORA:
kwadrat zwiększone straty mocy,
kwadrat przeciążenie punktu neutralnego,
kwadrat ryzyko rezonansu,
kwadrat efekt akustyczny (większy poziom hałasu podczas pracy transformatora),
kwadrat przyspieszenie procesu starzenia izolacji, skracając czas pracy transformatora,
kwadrat wzrost strat mocy w rdzeniu (straty histerezowe proporcjonalne do częstotliwości, straty prądów wirowych proporcjonalne do kwadratu częstotliwości),
kwadrat wzrost strat w uzwojeniach, wynikający z wyższego prądu i rezystancji, wywołujący efekt naskórkowości.

WPŁYW MOCY BIERNEJ PRZESUNIĘCIA I ODKSZTAŁCEŃ NA PRACĘ SILNIKA I GENERATORÓW:
kwadrat straty w uzwojeniach stojana i wirnika,
kwadrat podwyższenie temperatury pracy,
kwadrat przyspieszona degradacja izolacji uzwojeń,
kwadrat generowanie momentów hamujących poprzez harmoniczne o przeciwnych kierunkach,
kwadrat oscylacje mechaniczne,
kwadrat powstawanie dodatkowych strumieni magnetycznych w silniku, a w efekcie indukowanie się prądów wirowych,
kwadrat tworzenie momentów harmonicznych, powodując pulsację momentu, oscylacje mechaniczne i rezonanse,
kwadrat wyższe częstotliwości napięcia wpływają na głośność pracy silnika (szum akustyczny silnika).

Tych kosztów możesz uniknąć

Zamów pomiar

Czy doświadczasz trudności z jakością zasilania? Czy zainstalowałeś system fotowoltaiczny, a rachunki za energię elektryczną znacząco wzrosły? Czy ostatnio otrzymujesz wyższe rachunki za energię elektryczną? Zamów profesjonalny audyt w celu dopasowania najlepszego rozwiązania dla Twojego problemu.

Wypełnij formularz, a nasz ekspert skontaktuje się z Tobą.

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Czy na terenie obiektu zaobserwowano:

  1. migotanie światła?
  b. częstoczęstocyklicznierzadkonienie wiem

  2. nieprawidłowe działanie urządzeń elektronicznych/energoelektronicznych?
  b. częstoczęstocyklicznierzadkonienie wiem

  3. niewytłumaczalne zwiększenie kosztów energii?
  b. częstoczęstocyklicznierzadkonienie wiem  Zezwalam na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych przez ANIRO Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.  Potwierdzam zapoznanie się z przysługującym mi prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie, prawie dostępu do swoich danych, możliwości ich usunięcia i poprawiania.

  No SPAM

  kwadrat  Nie rozsyłamy SPAMu,
  kwadrat  Nie udostępniamy Twoich danych podmiotom trzecim,
  kwadrat  Masz gwarancję tylko ciekawych i cennych wiadomości.

  Korzyści płynące z poprawy jakości energii elektrycznej

  kwadrat oszczędność energii,
  kwadrat wyższa produktywność,
  kwadrat niezawodna praca instalacji przy obniżonych kosztach utrzymania
  kwadrat dłuższa żywotność urządzeń elektrycznych i procesowych,
  kwadrat dodatkowa przepustowość w istniejącej sieci elektrycznej,
  kwadrat zgodność z normami i zaleceniami dotyczącymi jakości energii.

  Kontakt

   

   

  Tomasz Łukaszewski
  Inżynier Wsparcia Technicznego
  tel.: 605 633 203
  e-mail: tomasz.lukaszewski@aniro.pl

   

   

  Krzysztof Frankowski
  Inżynier Wsparcia Technicznego
  tel.: 605 631 894
  e-mail: krzysztof.frankowski@aniro.pl

   

   

  Rafał Brzozowski
  Inżynier Wsparcia Technicznego
  tel.: 605 631 199
  e-mail: rafal.brzozowski@aniro.pl

   

   

  Paweł Jabłoński
  Inżynier Wsparcia Technicznego
  tel.: 605 631 810
  e-mail: pawel.jablonski@aniro.pl