aniro-logo
ISO 9001:2015

Category Archives: Energia odnawialna


Inteligentne rozwiązania odzyskiwania ciepła i oczyszczania spalin

[...]

System transportu, magazynowania i spalania biomasy

 

Linia transportu, mielenia, magazynowania i spalania biomasy:
kwadrat transport oraz mielenie biomasy
kwadrat transport biomasy z młyna do silosu
kwadrat rozdzielenie biomasy na dwie linie transportujące do dwóch kotłów węglowo – pyłowych,
kwadrat dozowanie biomasy do palników pyłowych z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa (strefa [...]

Granulator linii peletu

Ciąg technologiczny linii peletu rozbudowano o drugi granulator produkcji Sprout Matador. Modernizacja obejmowała:
kwadrat projekt elektryczny szafy sterowniczej dla drugiego granulatora,
kwadrat rozbudowę algorytmu sterowania o część dla drugiego granulatora,
kwadrat adaptację algorytmu sterowania linią dla pracy z dwoma granulatorami,
kwadrat stworzenie wizualizacji dla
[...]

Linie produkcji peletów

Dwie równoległe linie produkcji peletu ze słomy:
kwadrat transport oraz mielenie słomy,
kwadrat transport zmielonej słomy do zbiornika,
kwadrat transport zmielonej słomy na kondycjoner oraz kondycjonowanie surowca,
kwadrat dozowanie pary do słomy i prasowanie z pełną kontrolą procesu technologicznego prasowania,
kwadrat transport peletu do chłodnicy [...]

Linia produkcji peletu

Linia produkcji peletów:
kwadrat transport oraz mielenie mokrej zrąbki na trocinę,
kwadrat transport mokrej trociny do zbiornika,
kwadrat wygarnianie trociny mokrej ze zbiornikai dozowanie na suszarnię,
kwadrat kontrola procesu suszenia z utrzymaniem parametrów surowca gotowego,
kwadrat transport suchej trociny na zbiornik wygarnianie suchej trociny ze [...]