aniro-logo
ISO 9001:2015

Category Archives: Przetwórstwo drewna


System sterowania przygotowaniem surowca do produkcji płyt LVL

Ciąg technologiczny mający za zadanie przygotowanie surowca dla linii produkującej płyty LVL:
kwadrat przygotowanie basenów (LogPonds) do namaczania kłód,
kwadrat utrzymanie odpowiedniego poziomu wody w basenach,
kwadrat utrzymanie zadanej temperatury w basenach,
kwadrat namaczanie i transport kłód w basenach przez wynikający z technologii czas, [...]

Odpylanie urządzeń obróbki drewna i płyt

System odpylania i transportu pyłu do palników pyłowych w EC:
kwadrat 11 wentylatorów o łącznej mocy 380KW,
kwadrat kontrola obrotów na wszystkich wentylatorach oraz ślimakach,
kwadrat analogowa kontrola prędkości przepływu powietrza transportowego w rurach,
kwadrat 3 filtry z pomiarem ciśnienia,
kwadrat 1 zbiornik na pył [...]

Linie produkcyjne płyt porowatych P3 i P4

Ciąg technologiczny realizuje cały proces produkcji płyt porowatych:
kwadrat mielenia wiórów i odpadów drewna,
kwadrat przygotowanie komponentów dodatkowych,
kwadrat przygotowanie i wylew masy,
kwadrat odwodnienie masy i formowanie płyt,
kwadrat formatowanie płyt,
kwadrat załadunek do 14-piętrowej suszarni, sterowanie suszarnią, rozładunek wysuszonych płyt,
kwadrat sterowanie suszarnią – wentylatory [...]

Linia produkcyjna włókna i płyt porowatych WI

Ciąg technologiczny realizuje cały proces produkcji włókna i płyt porowatych:
kwadrat mielenia wiórów i odpadów drewna,
kwadrat dozowanie dodatków do włókna,
kwadrat pakowanie włókna,
kwadrat zaklejania włókna w turbozaklejarce,
kwadrat formowanie płyt,
kwadrat załadunek do suszarni, rozładunek wysuszonych płyt,
kwadrat transport płyt do formatyzerki,
kwadrat gospodarka komponentami,
kwadrat system [...]

Linia produkcyjna płyt porowatych P2

Ciąg technologiczny realizuje cały proces produkcji płyt porowatych:
kwadrat mielenia wiórów i odpadów drewna,
kwadrat przygotowanie komponentów dodatkowych,
kwadrat przygotowanie i wylew masy,
kwadrat odwodnienie masy i formowanie płyt,
kwadrat formatowanie płyt,
kwadrat załadunek do 14-pitrowej suszarni,
kwadrat sterowanie suszarni,
kwadrat rozładunek wysuszonych płyt,
kwadrat sterowanie suszarni – wentylatory [...]

Odpylanie urządzeń obróbki drewna i płyt

System odpylania i transportu pyłu do palników pyłowych w EC:
kwadrat 11 wentylatorów o łącznej mocy 380KW,
kwadrat kontrola obrotów na wszystkich wentylatorach oraz ślimakach,
kwadrat analogowa kontrola prędkości przepływu powietrza transportowego w rurach,
kwadrat 3 filtry z pomiarem ciśnienia,
kwadrat 1 zbiornik na pył [...]