Stacje ładowanie samochodów elektrycznych
aniro-logo
ISO 9001:2015

Energia odnawialna

Lista wybranych aplikacji z branży energii odnawialnej.

 Ciąg technologiczny linii peletu rozbudowano o drugi granulator produkcji Sprout Matador. Modernizacja obejmowała:
kwadrat projekt elektryczny szafy sterowniczej dla drugiego granulatora,
kwadrat rozbudowę algorytmu sterowania o część dla drugiego granulatora,
kwadrat adaptację algorytmu sterowania linią dla pracy z dwoma granulatorami,
kwadrat stworzenie wizualizacji dla drugiego granulatora,
kwadrat uruchomienie linii do pracy z dwoma granulatorami.

Zakres prac:
kwadrat
projekt,
kwadrat oprogramowanie,
kwadrat uruchomienie.

Zastosowane sterowniki PLC, terminale, komunikacja, systemy wizualizacji:
kwadrat
1 stacja rozproszenia 1794AENT dla sterownika Compact Logix 5332E w sieci Ethernet,
kwadrat 1 komputer wizualizacji Zenon w sieci Ethernet.

Zestawienie urządzeń sterowanych i pomiarowych, kontrolnych:
kwadrat
140 sygnałów i zmiennych binarnych,
kwadrat 40 sygnałów i zmiennych analogowych,
kwadrat 2 programowe regulatory PID,
kwadrat 1 silnik o regulowanych obrotach,
kwadrat 4 silniki o napędzie bezpośrednim,
kwadrat 1 silnik o napędzie Y/D,
kwadrat 1 zawór regulacyjny,
kwadrat 3 zawory odcinające,
kwadrat 2 układy pomiaru poziomu,
kwadrat 3 układy pomiaru temperatury.

Linia produkcji peletów:
kwadrat transport oraz mielenie mokrej zrąbki na trocinę,
kwadrat transport mokrej trociny do zbiornika,
kwadrat wygarnianie trociny mokrej ze zbiornikai dozowanie na suszarnię,
kwadrat kontrola procesu suszenia z utrzymaniem parametrów surowca gotowego,
kwadrat transport suchej trociny na zbiornik wygarnianie suchej trociny ze zbiornika i transport na młyn suchy,
kwadrat transport zmielonej trociny na kondycjoner oraz kondycjonowanie surowca,
kwadrat dozowanie pary do trociny i prasowanie z pełną kontrolą procesu technologicznego prasowania,
kwadrat transport peletu do chłodnicy i dalej do zbiornika gotowego surowca,
kwadrat podawanie na wagi i pakowaczki.

Zakres prac:
kwadrat
projekt,
kwadrat oprogramowanie,
kwadrat uruchomienie.

Zastosowane sterowniki PLC, terminale, komunikacja, systemy wizualizacji:
kwadrat
1 sterownik centralny S7-317 2DP z 1 procesorem komunikacyjnym CP 342,
kwadrat rozproszona struktura wejść/wyjść – 12 stacji ET200S na PROFIBUS DP,
kwadrat 2 stanowiska operatorskie SCADA z 4 monitorami na sieci PROFIBUS DP,
kwadrat komunikacja PROFIBUS DP.

Zestawienie urządzeń sterowanych i pomiarowych, kontrolnych:
kwadrat
600 binarnych,
kwadrat 40 sygnałów analogowych,
kwadrat 15 silników o regulowanych obrotach falownikiem,
kwadrat 5 silników prawo-lewo,
kwadrat 60 silników z rozruchem bezpośrednim,
kwadrat 5 elektrozaworów,
kwadrat 8 silników o rozruchu softstartem lub D/Y,
kwadrat 3 układy analogowego pomiaru poziomu,
kwadrat 4 układy binarnego pomiaru poziomu,
kwadrat 3 zawory analogowe,
kwadrat 3 układy pomiaru ciśnienia,
kwadrat 15 układów pomiaru temperatury,
kwadrat 3 układy pomiaru wilgotności,
kwadrat 5-10 układów pomiaru prądu,
kwadrat współpraca z centralą gaszenia,
kwadrat współpraca z palnikiem gazowym lub olejowym.

Dwie równoległe linie produkcji peletu ze słomy:
kwadrat transport oraz mielenie słomy,
kwadrat transport zmielonej słomy do zbiornika,
kwadrat transport zmielonej słomy na kondycjoner oraz kondycjonowanie surowca,
kwadrat dozowanie pary do słomy i prasowanie z pełną kontrolą procesu technologicznego prasowania,
kwadrat transport peletu do chłodnicy i dalej do zbiornika gotowego surowca,
kwadrat podawanie na wagi i pakowaczki.

Zakres prac:
kwadrat
projekt,
kwadrat oprogramowanie,
kwadrat uruchomienie.

Zastosowane sterowniki PLC, terminale, komunikacja, systemy wizualizacji:
kwadrat
1 sterownik centralny S7-317-2 PN/DP,
kwadrat rozproszona struktura wejść/wyjść – 18 stacji ET200S na PROFINET,
kwadrat 1 centralny sterownik bezpieczeństwa SAMOSPRO SP-SCON z modułami wejść/wyjść,
kwadrat 2 stanowiska operatorskie SCADA z 4 monitorami skomunikowane po sieci PROFINET,
kwadrat 2 terminale graficzne SIMATIC Touch Panel 10” cali,
kwadrat komunikacja PROFIBUS DP, PROFINET IO,
kwadrat napędy AC LS IS7 z kartami komunikacyjnymi, sterowane poprzez PROFIBUS DP.

Zestawienie urządzeń sterowanych i pomiarowych, kontrolnych:
kwadrat
1130 sygnałów binarnych,
kwadrat 60 sygnałów analogowych,
kwadrat 22 silniki o regulowanych obrotach falownikiem,
kwadrat 6 silników prawo-lewo,
kwadrat 6 silników o rozruchu softstartem,
kwadrat 4 silniki o rozruchu Y/D,
kwadrat 70 silników z rozruchem bezpośrednim,
kwadrat 10 elektrozaworów,
kwadrat 4 układy analogowego pomiaru poziomu,
kwadrat 10 układy binarnego pomiaru poziomu,
kwadrat 4 układy pomiaru ciśnienia,
kwadrat 6 układów pomiaru temperatury,
kwadrat 10 układów pomiaru prądu,
kwadrat współpraca z centralą gaszenia.

Linia transportu, mielenia, magazynowania i spalania biomasy:
kwadrat transport oraz mielenie biomasy
kwadrat transport biomasy z młyna do silosu
kwadrat rozdzielenie biomasy na dwie linie transportujące do dwóch kotłów węglowo – pyłowych,
kwadrat dozowanie biomasy do palników pyłowych z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa (strefa zagrożenia wybuchem),
kwadrat wykorzystanie przy kotłach aparatury kontrolno – pomiarowej z certyfikatami bezpieczeństwa.

Zakres prac:
kwadrat
projekt,
kwadrat oprogramowanie,
kwadrat uruchomienie.

Zastosowane sterowniki PLC, terminale, komunikacja, systemy wizualizacji:
kwadrat
1 sterownik centralny S7-315-2 PN/DP,
kwadrat 1 centralny sterownik bezpieczeństwa SAMOSPRO z modułami wejść/wyjść,
kwadrat rozproszona struktura wejść/wyjść – 6 stacji ET200S na PROFINET,
kwadrat 3 panele operatorskie MP277 rozmieszczone na obiekcie,
kwadrat napędy AC LS IS7 z kartami komunikacyjnymi, sterowane poprzez PROFIBUS DP,
kwadrat zdalny dostęp dzięki podłączeniu sterownika do zakładowej sieci ethernet.

Zestawienie urządzeń sterowanych i pomiarowych, kontrolnych:
kwadrat
560 sygnałów binarnych,
kwadrat 12 sygnałów analogowych,
kwadrat 12 silników o regulowanych obrotach falownikiem,
kwadrat 3 silniki o rozruchu softstartem,
kwadrat 6 silników prawo-lewo,
kwadrat 20 silników z rozruchem bezpośrednim.

W ramach zadania wykonano szafę kondensatora. Zlecenie pochodziło z obszaru Szwajcarii. Zespół inżynierów ANIRO opracował:

kwadrat projekt Eplan,
kwadrat oprogramowanie,
kwadrat sterowanie.

Zastosowane zostały:

kwadrat Wejścia tzw. I/O = 70,
kwadrat Sterownik PLC SIEMENS SL-1500 współpracujący z wyspami rozszerzeń ET200SP,
kwadrat HMI TP 12’’ (Siemens),
kwadrat Interfejs komunikacji z użytkownikiem SIEMENS HMI TP1200 ComfortPanel 12”,
kwadrat Switch Siemens SCALANCE XB005,
kwadrat Komunikacja oparta na protokole PROFINET z wykorzystaniem switchy SIEMENS SCALANCE serii XB,
kwadrat Przemienniki częstotliwości ABB ACS580.