aniro-logo
ISO 9001:2015

Polityka prywatności serwisu www.aniro.pl

Szanowny Użytkowniku, w niniejszym dokumencie wyjaśniamy jak przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym jak je zbieramy i w jakim celu. Dla Twojej wygody podzieliliśmy te informacje na kilka punktów, które w sposób przejrzysty przedstawią Tobie te informacje.

 

 1. Kto jest administratorem moich danych osobowych?

ANIRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Bolesława Chrobrego 64, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 240757, posługująca się numerem NIP 5252336245 oraz REGON 140144905, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 zł.

Dane kontaktowe:

Centrala w Toruniu

Biuro handlowe we Wrocławiu

Biuro handlowe w Chorzowie

Tel. +48 56 657 63 63

Tel. +48 71 356 8 98

Tel. +48 605 633 848

aniro@aniro.pl

wroclaw@aniro.pl

katowice@aniro.pl

 1. Jakie dane przetwarzamy, w jakim celu i przez jaki czas?

Przeglądając stronę internetową www.aniro.pl i korzystając z poszczególnych jej funkcjonalności udostępniasz Nam swoje dane osobowe. Przede wszystkim będą to dane zawarte w plikach cookie, jak np. informacje o Twoim urządzeniu czy używanej przeglądarki internetowej. Poniższa tabela przedstawia zestawienie rodzaju przetwarzanych danych wraz ze wskazaniem celu przetwarzania, czasu przetwarzania i podstawy prawnej tego przetwarzania.

Rodzaj czynności podejmowanych w serwisie

Cel przetwarzania

Rodzaj przetwarzanych danych

Podstawa prawna przetwarzania

Czas przetwarzania danych

Logowanie się do systemu ANIRO

Wykonywanie zawartej umowy, świadczenie usług

Dane identyfikacyjne, w tym dane dotyczące lokalizacji, adresie IP, numer ID urządzenia użytkownika, dane dotyczące przeglądarki

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Przez czas wykonywania umowy lub świadczenia usług, a także przez okres 6 lat od końca roku, w którym zakończyła się współpraca

Przeglądanie stron serwisu

Zapoznanie się z treścią serwisu

Historia przeglądania stron serwisu, preferencje użytkownika, płeć, grupa wiekowa i zainteresowania użytkownika, dane dotyczące lokalizacji użytkownika (do poziomu miasta), adres IP urządzenia użytkownika, numer ID urządzenia użytkownika, dane przeglądarki internetowej użytkownika oraz stosowanego systemu operacyjnego

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Do czasu opuszczenia stron serwisu przez użytkownika i/lub usunięcia plików cookie

Przesłanie zgłoszenia na wolne stanowisko pracy

Udział w procesie rekrutacyjnym

Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, a także dane zawarte w przesłanym CV (i liście motywacyjnym – jeśli dołączono), takie, jak: data urodzenia, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Możemy przetwarzać również inne dane, które użytkownik dobrowolnie udostępni podczas rekrutacji.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 221 § 1 i 3 k.p.

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Do zakończenia procesu rekrutacyjnego, chyba że użytkownik wyraził zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach – w takim przypadku będziemy przechowywać dane przez okres kolejnych 12 miesięcy.

Zgłoszenie urządzenia do serwisu

Zgłoszenie urządzenia do naprawy / serwisu

Imię i nazwisko lub firma użytkownika, dane kontaktowe firmy (ulica i miejscowość), imię i nazwisko osoby do kontaktu, numer telefonu do kontaktu, adres e-mail do kontaktu.

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Przez czas świadczenia usługi, a także przez okres 6 lat od końca roku, w którym usługa została wykonana.

Newsletter

Informowanie użytkownika o bieżących i przyszłych działaniach ANIRO

Imię i nazwisko, adres e-mail oraz nazwa firmy (opcjonalnie).

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Do czasu wypisania się z usługi newslettera.

Formularz kontaktowy

Nawiązanie kontaktu z ANIRO

Imię i nazwisko, adres e-mail

Art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO

Po upływie 12 miesięcy od dnia otrzymania wiadomości.

Czynności analityczno – statystyczne

Tworzenie analiz i prowadzenie statystyki korzystania przez użytkowników z serwisu i jego poszczególnych funkcjonalności, w tym jego aktywności, a także wprowadzanie ułatwień w korzystaniu z serwisu.

Dane dotyczące aktywności użytkownika na stronach serwisu, ilości czasu spędzonego na każdej z podstron serwisu, historii wyszukiwania użytkownika, dane dotyczące lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia użytkownika, dane dotyczące przeglądarki użytkownika oraz stosowanego systemu operacyjnego.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Do czasu usunięcia przez użytkownika plików cookies.

Remarketing

Marketing usług i produktów własnych.

Dane identyfikacyjne i kontaktowe (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres poczty elektronicznej, adres), historia zamówień, historia wyszukiwani, daty logowania i rejestracji konta, historia komunikacji z użytkownikiem

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Do czasu usunięcia przez użytkownika plików cookies.

 1. Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przez Nas udostępnione podmiotom, które dostarczają Nam określone rozwiązania informatyczne. Będą to w szczególności:

Odbiorca danych

Cel przetwarzania

Google Ireland Ltd. oraz Google LLC

Google Analytics

Mierzenie ruchu na stronach serwisu, raportowanie o błędach aplikacji, tworzenie statystyk, określanie profilu klientów, analizowanie ruchu na stronach serwisu

Google Ads

Promowanie produktów i usług ANIRO w wyszukiwarce Google, w serwisie YouTube i na innych stronach internetowych.

YouTube

Promowanie produktów i usług ANIRO w serwisie YouTube.

Facebook Ireland Ltd. oraz Facebook Inc.

Promowanie ANIRO oraz jej produktów i usług w serwisie Facebook®

Home.pl S.A.

Przechowywanie danych na serwerach udostępnionych przez home.pl.

Humansoft Sp. z o.o.

Przechowywanie danych kandydatów do pracy w programie HermesSQL

W pewnych przypadkach odbiorcami Twoich danych mogą być również inne podmioty, z usług których korzystamy w ramach prowadzonej działalności.

 1. Czy Twoje dane osobowe będą przekazane do państw trzecich?

Według oświadczeń Google oraz Facebook, w przypadku danych osobowych osób fizycznych korzystających z ich usług i zamieszkujących na terenie Unii Europejskiej będą one przetwarzane przez ich spółki – córki z siedzibami w Dublinie w Irlandii. Irlandia jest państwem członkowskim Unii Europejskiej i jako taka nie jest traktowana jako państwo trzecie na gruncie przepisów RODO. W przypadku, gdyby w ramach korzystania z usług tych dwóch podmiotów doszło do transferu danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, według informacji zawartych w politykach prywatności obu tych podmiotów, taki transfer odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych, które są jednym z narzędzi przewidzianych przez przepisy RODO.

 1. Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane do organizacji międzynarodowych?

Nie, Twoje dane osobowe nie będą przekazywane przez Nas do organizacji międzynarodowych.

 1. Z kim i w jaki sposób mogę się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania przez Nas danych osobowych?

Z uwagi na skalę przetwarzanych przez Nas danych osobowych nie zdecydowaliśmy się na powołanie Inspektora Danych Osobowych. Niemniej jednak, jeżeli masz jakiekolwiek pytania co do zasad przetwarzania przez Nas Twoich danych, możesz się z Nami skontaktować w każdym czasie:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: aniro@aniro.pl

 • telefonicznie: +48 56 657 63 63

 • listownie: ANIRO Sp. z o.o., ul. Bolesława Chrobrego 64, 87-100 Toruń

 1. Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych, przysługują Tobie następujące prawa:

 1. dostępu do danych – w tym żądania przekazania Tobie informacji o tym jakie Twoje dane są przez Nas przetwarzane i w jaki sposób się to odbywa,

 2. żądania sprostowania lub uzupełnienia danych,

 3. żądania ograniczenia przetwarzania danych – w niektórych przypadkach, wynikających z art. 18 RODO, możesz żądać od Nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

 4. cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie przez Nas Twoich danych – cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania sprzed cofnięcia zgody,

 5. zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych – zgłaszając sprzeciw musisz wskazać w jaki sposób Twoja szczególna sytuacja uniemożliwia Nam przetwarzania Twoich danych osobowych.

Dodatkowo, w razie uznania, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób sprzeczny z prawem, masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Każde ze wskazanych powyżej żądań możesz zrealizować – według własnego uznania – poprzez przesłanie go do Nas pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 1. Czy przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy profilowanie?

Co do zasady nie stosujemy profilowania w ramach przetwarzania danych osobowych, ale mogą to robić podmioty, z których usług korzystamy (np. Google w ramach usługi Google Analitycs).

 1. Czy mam obowiązek podania danych osobowych?

Korzystając z Naszego serwisu i jego poszczególnych funkcjonalności udostępniasz Nam dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Nieudostępnienie poszczególnych danych może skutkować wolniejszym uruchamianiem się strony internetowej (dot. np. wyczyszczenia plików cookies) lub nieuwzględnieniem Twojej aplikacji w toku procesu rekrutacyjnego (dot. wypełnienia formularza aplikacyjnego).

 1. Informacja o plikach cookies

Korzystając z Naszej strony internetowej godzisz się na stosowanie przez Nas tzw. plików cookies. Pliki to dane informatyczne przechowywane w Twoim urządzeniu. Zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer. Pliki te nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest możliwe ustalenie Twojej tożsami. Pliki te pozwalają natomiast ustalić Twoje zwyczaje i preferencje.

Stosujemy dwa rodzaje plików cookies: stałe i sesyjne. Te pierwsze są przechowywane w Twoim urządzeniu przez określony czas, niezależnie od opuszczenia Naszej strony internetowej (np. do czasu ich usunięcia). Te drugie z kolei związane są z bieżącym korzystaniem z Naszej strony internetowej i są usuwane po jej opuszczeniu.

Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie informacji w plikach cookies. Możesz to jednak zmienić w każdym czasie z poziomu swojej przeglądarki. Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach:

Microsoft Edge https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

Opera http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

Safari https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Musisz jednak mieć świadomość, że ograniczenie lub wyłączenie stosowania plików cookies może wpłynąć na funkcjonalność lub prawidłowość działania Naszej strony internetowej.

 1. Zmiany polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności wchodzi w życie w dniu 31 marca 2021 r. Wszelkie zmiany wprowadzone przez Nas do Polityki Prywatności w przyszłości będą opublikowane w serwisie.