Stacje ładowanie samochodów elektrycznych
aniro-logo
ISO 9001:2015

Przemysł papierniczy

Lista wybranych aplikacji z branży przemysłu papierniczego.

 

Modernizacja sterowania krajarki papierniczej:
kwadrat wymiana starego sterownika, oprogramowanie funkcji technologicznych,
kwadrat wymiana starego pulpitu operatorskiego wraz z panelem
kwadrat wymiana systemu wizualizacji
kwadrat wykonanie systemu SCADA dla archiwizacji i rozszerzenia funkcji diagnostycznych
kwadrat realizacja sterowania pracą prądnicy odwijającej oraz wałów nawijających z regulacją momentu w celu uzyskania zadanego naprężenia wstęgi w trakcie jej krojenia

Zakres prac:
kwadrat projekt,
kwadrat oprogramowanie,
kwadrat uruchomienie

Zastosowane sterowniki PLC, terminale, komunikacja, systemy wizualizacji:
kwadrat
1 sterownik centralny S7-412-2 PN,
kwadrat rozproszona struktura wejść/wyjść na obiekcie – 1 stacja na PROFINET w pulpicie operatorskim,
kwadrat 1 dotykowy terminal operatorski MP277,
kwadrat 1 stacja diagnostyczna z systemem SCADA ZenOn,
kwadrat napędy AC, DC z kartami enkoderowymi, sterowane poprzez Profibus DP.

Zestawienie urządzeń sterowanych i pomiarowych, kontrolnych:
kwadrat
350 sygnałów binarnych,
kwadrat 24 sygnałów analogowych,
kwadrat 1 silnik DC DCS800 regulowanych obrotach ze sprzężeniem enkoderowym,
kwadrat 2 silniki AC ACS800 o regulowanych obrotach ze sprzężeniem enkoderowym,
kwadrat 3 silniki o napędzie bezpośrednim,
kwadrat funkcje odwijania i nawijania realizowane w PLC,
kwadrat regulacja naprężenia wstęgi,
kwadrat 1 ultradźwiękowy pomiar średnicy.

Modernizacja całego napędu maszyny papierniczej MP2:
kwadrat wymiana istniejących starych napędów DC,
kwadrat wymiana istniejącego sterownika, oprogramowanie funkcji technologicznych,
kwadrat wymiana paneli operatorskich na obiekcie,
kwadrat wymiana systemu wizualizacji,
kwadrat realizacja sterowania 24 napędów w trybie master-slave z współbieżnością kątów i w trybie master-follower z podziałem obciążeń,
kwadrat precyzyjna koordynacja pracy sekcji napędowych.

Zakres prac:
kwadrat
projekt,
kwadrat oprogramowanie,
kwadrat uruchomienie.

Zastosowane sterowniki PLC, terminale, komunikacja, systemy wizualizacji:
kwadrat
1 sterownik centralny S7-317-2DP,
kwadrat rozproszona struktura wejść/wyjść na obiekcie poprzez wykorzystanie lokalnych wejść układów napędowych odczytywanych poprzez
PROFIBUS DP,
kwadrat 24 tekstowe panele operatorskie OP77B na obiekcie,
kwadrat 2 systemy wizualizacji zenOn w sterówce głównej oraz na potrzeby działu utrzymania ruchu,
kwadrat napędy DC DCS800 z kartami enkoderowymi oraz światłowodowymi, sterowane poprzez Profibus DP,
kwadrat OPC serwer dla nadrzędnego systemu zarządzania produkcją.

Zestawienie urządzeń sterowanych i pomiarowych, kontrolnych:
kwadrat
170 sygnałów binarnych,
kwadrat 15 sygnałów analogowych,
kwadrat 24 silniki DC regulowanych obrotach ze sprzężeniem enkoderowym.