aniro-logo
ISO 9001:2015

Przemysł spożywczy

Lista wybranych aplikacji z branży przemysłu spożywczego.

Zakres prac:
kwadrat projekt mechaniczny wygrodzenia dla strefy niebezpiecznej na linii LAN;
kwadrat projekt elektr. i automatyki układu SAFETY;
kwadrat montaż,

Realizacja.
kwadrat
dostawa i montaż wygrodzenia dla strefy niebezpiecznej LAN,
kwadrat dostawa i montaż wyłączników krańcowych,
kwadrat wykonanie okablowania,
kwadrat montaż nowych obwodów w istniejący układ bezpieczeństwa,
kwadrat sprawdzenie skuteczności działania systemy SAFETY po modernizacji.

Zastosowane aparaty i urządzenia.
W modernizowanym systemie bezpieczeństwa zostały zastosowane:
kwadrat przekaźnik bezpieczeństwa PILZ,
kwadrat wyłączniki krańcowe z certyfikowanymi styki dla układu SAFETY firmy OMRON.

 

Urządzenie realizuje proces marszczenia odcinków osłonek do wędlin w celu przygotowania ich do dalszego wykorzystania w produkcji wędlin:
kwadrat odwijanie osłonek,
kwadrat sterowanie głowicą marszczącą,
kwadrat sterowanie suportem głównym w funkcji drogi i długości osłonki,
kwadrat sterowanie w sekwencji technologicznej bączkiem, chwytakami, piłą, smarowaniem.

Zakres prac:
kwadrat oprogramowanie,
kwadrat uruchomienie.

Zastosowane sterowniki PLC, terminale, komunikacja, systemy wizualizacji:
kwadrat sterownik PLC Siemens S5-115,
kwadrat terminal tekstowy OP-7.

Zestawienie urządzeń sterowanych i pomiarowych, kontrolnych:
kwadrat
72 sygnałów i zmiennych binarnych,
kwadrat 8 sygnałów i zmiennych analogowych,
kwadrat 2 silników o regulowanych obrotach,
kwadrat 3 silniki o napędzie bezpośrednim,
kwadrat 10 elektrozaworów.

Ciąg technologiczny realizuje proces produkcji osłonki do wędlin:
kwadrat sterowanie ekstruderem (stabilizacja temperatur stref, ciśnienia i regulacja wydajności),
kwadrat rozciąganie osłonki na walcach transportowych z zachowaniem zadanych stosunków prędkości,
kwadrat rozdmuchiwanie osłonki,
kwadrat hartowanie osłonki w tunelu hartowniczym i wannie,
kwadrat nawijanie osłonki.

Zakres prac:
kwadrat
oprogramowanie,
kwadrat uruchomienie.

Zastosowane sterowniki PLC, terminale, komunikacja, systemy wizualizacji:
kwadrat
1 sterownik centralny C200H Omron, sterownik obiektowy S7-315-2DP,
kwadrat 1 terminal graficzny TouchScreen Omron,
kwadrat komunikacja PROFIBUS DP, CANBUS.

Zestawienie urządzeń sterowanych i pomiarowych, kontrolnych:
kwadrat
280 sygnałów binarnych,
kwadrat 35 sygnałów analogowych,
kwadrat 15 programowych regulatorów PID,
kwadrat 10 silników o regulowanych obrotach,
kwadrat 15 silników o napędzie bezpośrednim,
kwadrat 5 zaworów regulacyjnych,
kwadrat 11 układów pomiaru temperatury,
kwadrat 2 układy pomiaru ciśnienia,
kwadrat 1 układ pomiaru szerokości.

Maszyna realizuje w pełni zautomatyzowaną produkcję butelek PET:
kwadrat transport preform z zasobnika do modułów,
kwadrat podawanie preform do wózków transportowych,
kwadrat grzanie preform w 9 strefach z automatyczną korektą nastaw w funkcji temperatury,
kwadrat rozdmuch preform,
kwadrat podawanie butelek do układu transporterów pneumatycznych,
kwadrat wizualizacja i pełna diagnostyka wszystkich układów kontrolnych i wykonawczych na terminalu graficznym.

Zakres prac:
kwadrat
projekt,
kwadrat oprogramowanie,
kwadrat uruchomienie.

Zastosowane sterowniki PLC, terminale, komunikacja, systemy wizualizacji:
kwadrat
3 sterowniki serii 2003 B&R,
kwadrat terminal graficzny PROVIT B&R,
kwadrat komunikacja CANBUS.

Zestawienie urządzeń sterowanych i pomiarowych, kontrolnych:
kwadrat
140 sygnałów binarnych,
kwadrat 36 sygnałów analogowych,
kwadrat 6 silników o regulowanych obrotach,
kwadrat 21 silników o napędzie bezpośrednim,
kwadrat 50 elektrozaworów.

 

W ramach zadania Dział Inżynierski ANIRO opracował i wdrożył:
kwadrat System sterowania linią produkcyjną paszy dla gryzoni

W opracowanej i przygotowanej linii produkcyjnej znalazły się:
kwadrat elementy odpowiadające za rozdrabnianie zbóż,
kwadrat elementy odpowiadające za przygotowywanie gotowych mieszkanek,
kwadrat elementy odpowiadające za przygotowanie produktów końcowych tj. batonów zbożowych dla zwierząt.

Sterowanie linią produkcyjną dotyczyło m.in.:
kwadrat sterowanie przemysłowymi młynami zbudowanymi z wyspecjalizowanych dysków odpowiadających za cięcie surowców (nie mielenie),
kwadrat sterowanie przemysłowymi mieszadłami,
kwadrat sterowanie przemysłowymi rozdrabniaczami dyskowymi,
kwadrat sterowanie wyspecjalizowanym systemem wagowym.