Kliknij w baner aby przejść do Katalogu Produktów ANIRO
aniro-logo
ISO 9001:2015

Przetwórstwo drewna

Lista wybranych aplikacji z branży przetwórstwa drewna.

Ciąg technologiczny realizuje cały proces produkcji płyt porowatych:
kwadrat mielenia wiórów i odpadów drewna,
kwadrat przygotowanie komponentów dodatkowych,
kwadrat przygotowanie i wylew masy,
kwadrat odwodnienie masy i formowanie płyt,
kwadrat formatowanie płyt,
kwadrat załadunek do 14-pitrowej suszarni,
kwadrat sterowanie suszarni,
kwadrat rozładunek wysuszonych płyt,
kwadrat sterowanie suszarni – wentylatory obiegowe, wymienniki ciepła, kontrola temperatury,
kwadrat transport płyt do formatyzerki,
kwadrat gospodarka wodą obrotową,
kwadrat wentylacja i stabilizacja temperatury hali produkcyjnej.

Zakres prac:
kwadrat projekt,
kwadrat oprogramowanie,
kwadrat uruchomienie.

Zastosowane sterowniki PLC, terminale, komunikacja, systemy wizualizacji:
kwadrat
2 sterowniki centralne S5-135 z 4 procesorami CPU 928B,
kwadrat rozproszona struktura wejść/wyjść na obiekcie – 16 stacji na PROFIBUS DP,
kwadrat terminal graficzny OP37,
kwadrat komunikacja PROFIBUS FMS, PROFIBUS DP, CANBUS, LECOM B,
kwadrat 5 stanowisk z systemem wizualizacji procesów produkcyjnych PROCON-Win.

Zestawienie urządzeń sterowanych i pomiarowych, kontrolnych:
kwadrat
1080 sygnałów binarnych,
kwadrat 140 sygnałów analogowych,
kwadrat 35 programowych regulatorów PID,
kwadrat 55 silników o regulowanych obrotach,
kwadrat 90 silników o napędzie bezpośrednim,
kwadrat 30 zaworów regulacyjnych,
kwadrat 30 układów pomiaru poziomów,
kwadrat 15 układów pomiaru przepływu,
kwadrat 50 układów pomiaru temperatury,
kwadrat 40 układów pomiaru ciśnienia,
kwadrat 2 laserowe układy pomiaru grubości,
kwadrat 3 układy pomiarowe wilgotności i koncentracji włókien celulozowych.

Ciąg technologiczny realizuje cały proces produkcji włókna i płyt porowatych:
kwadrat mielenia wiórów i odpadów drewna,
kwadrat dozowanie dodatków do włókna,
kwadrat pakowanie włókna,
kwadrat zaklejania włókna w turbozaklejarce,
kwadrat formowanie płyt,
kwadrat załadunek do suszarni, rozładunek wysuszonych płyt,
kwadrat transport płyt do formatyzerki,
kwadrat gospodarka komponentami,
kwadrat system odpylania,
kwadrat wentylacja i stabilizacja temperatury hali produkcyjnej.

Zakres prac:
kwadrat projekt,
kwadrat oprogramowanie,
kwadrat uruchomienie.

Zastosowane sterowniki PLC, terminale, komunikacja, systemy wizualizacji:
kwadrat 2 sterowniki centralne S7-315-2DP i S7-318-2DP,
kwadrat rozproszona struktura wejść/wyjść na obiekcie – 7 stacji na PROFIBUS DP,
kwadrat terminal graficzny OP37,
kwadrat komunikacja PROFIBUS FMS, PROFIBUS DP, MPI, RS485, CANBUS,
kwadrat 2 stanowiska z systemem wizualizacji procesów produkcyjnych PROCON-Win.

Zestawienie urządzeń sterowanych i pomiarowych, kontrolnych:
kwadrat
650 sygnałów binarnych,
kwadrat 40 sygnałów analogowych,
kwadrat 12 programowych regulatorów PID,
kwadrat 31 silników o regulowanych obrotach
kwadrat 110 silników o napędzie bezpośrednim
kwadrat 20 zaworów regulacyjnych

Ciąg technologiczny realizuje cały proces produkcji płyt porowatych:
kwadrat mielenia wiórów i odpadów drewna,
kwadrat przygotowanie komponentów dodatkowych,
kwadrat przygotowanie i wylew masy,
kwadrat odwodnienie masy i formowanie płyt,
kwadrat formatowanie płyt,
kwadrat załadunek do 14-piętrowej suszarni, sterowanie suszarnią, rozładunek wysuszonych płyt,
kwadrat sterowanie suszarnią – wentylatory obiegowe, wymienniki ciepła, kontrola temperatury.
kwadrat transport płyt do formatyzerki, sterowanie formtyzerk,
kwadrat gospodarka wodą obrotową,
kwadrat wentylacja i stabilizacja temperatury hali produkcyjnej.

Zakres prac:
kwadrat projekt,
kwadrat oprogramowanie,
kwadrat uruchomienie.

Zastosowane sterowniki PLC, terminale, komunikacja, systemy wizualizacji:
kwadrat
1 sterownik centralny S7-318-2DP,
kwadrat rozproszona struktura wejść/wyjść na obiekcie – 18 stacji na PROFIBUS DP,
kwadrat dotykowy terminal operatorski MP270,
kwadrat komunikacja PROFIBUS DP, CANBUS,
kwadrat 3 stanowiska z systemem wizualizacji procesów produkcyjnych WinCC w sterówce,
kwadrat 2 lokalne obiektowe stanowiska z systemem wizualizacji procesów produkcyjnych WinCC,
kwadrat funkcje bezpieczeństwa całego ciągu realizowane za pomocą sterownika safety PNOZ MULTI.

Zestawienie urządzeń sterowanych i pomiarowych, kontrolnych:
kwadrat
950 sygnałów binarnych,
kwadrat 60 sygnałów i zmiennych analogowych,
kwadrat 12 programowych regulatorów PID,
kwadrat 86 silników o regulowanych obrotach,
kwadrat 21 silników sterownych napędami serwo AC,
kwadrat 18 zaworów regulacyjnych,
kwadrat 114 silników o napędzie bezpośrednim,
kwadrat 15 układów pomiaru poziomów,
kwadrat 6 układów pomiaru przepływu,
kwadrat 12 układów pomiaru temperatury,
kwadrat 12 układów pomiaru ciśnienia,
kwadrat 3 laserowe układy pomiaru grubości,
kwadrat 3 układy pomiarowe wilgotności i koncentracji włókien celulozowych.

System odpylania i transportu pyłu:
kwadrat 9 wentylatorów o łącznej mocy 400KW (w tym 2 wentylatory 90kW softstart),
kwadrat kontrola obrotów na wszystkich wentylatorach oraz ślimakach,
kwadrat 3 zbiorniki na pył z pomiarem złoża i klapami wybuchowymi,
kwadrat 2 filtry na zbiornikach z pomiarem ciśnienia,
kwadrat sterowanie klapami P-Poż,
kwadrat każdy zbiornik wyposażony w wygarniacz obrotowy dwubiegowy,
kwadrat pod każdym zbiornikiem dwa przenośniki ślimakowe, z czego jeden na falowniku LENZE
na sieci PROFIBUS DP, a drugi napęd bezpośredni,
kwadrat podajniki celkowe nożowe, hermetyczne,
kwadrat dwie wysokociśnieniowe dmuchawy, 2x22kW,
kwadrat system gaszenia iskier T&B Elektronic,
kwadrat transport pyłu ze zbiorników do EC wykorzystujący technik HD – wysokociśnieniowy,
kwadrat transport za pomoc dmuchaw,
kwadrat praca odpylania w 2 trybach ZIMA-LATO (z odzyskiem ciepła lub bez),
kwadrat system skomunikowany z innym sterownikiem po sieci PROFIBUS FMS na potrzebę wymiany danych o zezwoleniu na podawanie pyłu do EC.

Zakres prac:
kwadrat
projekt,
kwadrat oprogramowanie,
kwadrat uruchomienie.

Zastosowane sterowniki PLC, terminale, komunikacja, systemy wizualizacji:
kwadrat
1 sterownik centralny S7-315 2DP z 1 procesorem komunikacyjnym CP 342,
kwadrat rozproszona struktura wejść/wyjść – 2 stacje na PROFIBUS DP,
kwadrat 2 terminale graficzne dotykowe MP270,
kwadrat komunikacja PROFIBUS FMS, PROFIBUS DP,
kwadrat 1 stanowisko z systemem wizualizacji procesu odpylania WinCC.

Zestawienie urządzeń sterowanych i pomiarowych, kontrolnych:
kwadrat
350 sygnałów binarnych,
kwadrat 30 sygnałów analogowych,
kwadrat 7 silników o regulowanych obrotach falownikiem,
kwadrat 3 silniki 2 biegowe w układzie Dahlandera,
kwadrat 2 silniki o rozruchu softstartem, 9 silników z rozruchem Y/d,
kwadrat 10 silników z rozruchem bezpośrednim,
kwadrat 9 zaworów binarnych,
kwadrat 9 układów pomiaru poziomów,
kwadrat 2 układy pomiaru ciśnienia,
kwadrat 14 układów pomiaru prądu,
kwadrat współpraca z centralą gaszenia.

System odpylania i transportu pyłu do palników pyłowych w EC:
kwadrat 11 wentylatorów o łącznej mocy 380KW,
kwadrat kontrola obrotów na wszystkich wentylatorach oraz ślimakach,
kwadrat analogowa kontrola prędkości przepływu powietrza transportowego w rurach,
kwadrat 3 filtry z pomiarem ciśnienia,
kwadrat 1 zbiornik na pył z pomiarem złoża oraz wygarniaczem obrotowym z napędem hydraulicznym i ślimakiem wygarniającym na falowniku,
kwadrat przenośniki ślimakowe dwukierunkowe z kontrolą zapchania,
kwadrat transport pyłu ze zbiorników do EC za pomocą 2 wentylatorów pracujących równolegle regulowanych falownikami,
kwadrat zasilanie pyłem i kontrola 2 palników pyłowych w dwóch piecach EC,
kwadrat system gaszenia iskier GRECON,
kwadrat 6 klap ppo,
kwadrat praca odpylania w 2 trybach ZIMA-LATO (z odzyskiem ciepła lub bez).

Zakres prac:
kwadrat
projekt,
kwadrat oprogramowanie,
kwadrat uruchomienie.

Zastosowane sterowniki PLC, terminale, komunikacja, systemy wizualizacji:
kwadrat
1 sterownik centralny S7-315 2DP,
kwadrat rozproszona struktura wejść/wyjść – 4 stacje na PROFIBUS DP,
kwadrat 4 terminale graficzne dotykowe MP270 po sieci PROFIBUS DP,
kwadrat komunikacja – PROFIBUS DP,
kwadrat 2 stanowiska z systemem wizualizacji procesu odpylania oraz transportu pyłu i pracy palników WinCC.

Zestawienie urządzeń sterowanych i pomiarowych, kontrolnych:
kwadrat
210 sygnałów binarnych,
kwadrat 31 sygnałów analogowych,
kwadrat 5 silników o regulowanych obrotach falownikiem,
kwadrat 3 silniki prawo-lewo,
kwadrat 9 silników o rozruchu softstartem lub D/Y,
kwadrat 7 pomiarów poziomu,
kwadrat 4 silników z rozruchem bezpośrednim,
kwadrat 3 układy pomiaru ciśnienia,
kwadrat 3 układy pomiaru prędkości przepływu powietrza,
kwadrat 2 układy pomiaru temperatury w piecach,
kwadrat 9 układów pomiaru prądu,
kwadrat współpraca z centralą gaszenia Grecon.

 

System odpylania i transportu pyłu do palników pyłowych w EC:
kwadrat 11 wentylatorów o łącznej mocy 380KW,
kwadrat kontrola obrotów na wszystkich wentylatorach oraz ślimakach,
kwadrat analogowa kontrola prędkości przepływu powietrza transportowego w rurach,
kwadrat 3 filtry z pomiarem ciśnienia,
kwadrat 1 zbiornik na pył z pomiarem złoża oraz wygarniaczem obrotowym z napędem hydraulicznym i ślimakiem wygarniającym na falowniku,
kwadrat przenośniki ślimakowe dwukierunkowe z kontrolą zapchania,
kwadrat transport pyłu ze zbiorników do EC za pomocą,
kwadrat 2 wentylatorów pracujących równolegle regulowanych falownikami,
kwadrat zasilanie pyłem i kontrola 2 palników pyłowych w dwóch piecach EC,
kwadrat system gaszenia iskier GRECON,
kwadrat 6 klap ppo,
kwadrat praca odpylania w 2 trybach ZIMA-LATO (z odzyskiem ciepła lub bez)

Zakres prac:
kwadrat projekt,
kwadrat oprogramowanie,
kwadrat uruchomienie.

Zastosowane sterowniki PLC, terminale, komunikacja, systemy wizualizacji:
kwadrat
1 sterownik centralny S7-315 2DP,
kwadrat rozproszona struktura wejść/wyjść – 4 stacje na PROFIBUS DP,
kwadrat 4 terminale graficzne dotykowe MP270 po sieci PROFIBUS DP,
kwadrat komunikacja – PROFIBUS DP,
kwadrat 2 stanowiska z systemem wizualizacji procesu odpylania oraz transportu pyłu i pracy palników WinCC.

Zestawienie urządzeń sterowanych i pomiarowych, kontrolnych:
kwadrat
210 sygnałów binarnych,
kwadrat 31 sygnałów analogowych,
kwadrat 5 silników o regulowanych obrotach falownikiem,
kwadrat 3 silniki prawo-lewo,
kwadrat 9 silników o rozruchu softstartem lub D/Y,
kwadrat 7 pomiarów poziomu,
kwadrat 4 silników z rozruchem bezpośrednim,
kwadrat 3 układy pomiaru ciśnienia,
kwadrat 3 układy pomiaru prędkości przepływu powietrza,
kwadrat 2 układy pomiaru temperatury w piecach,
kwadrat 9 układów pomiaru prądu,
kwadrat współpraca z centralą gaszenia Grecon.

Ciąg technologiczny mający za zadanie przygotowanie surowca dla linii produkującej płyty LVL:
kwadrat przygotowanie basenów (LogPonds) do namaczania kłód,
kwadrat utrzymanie odpowiedniego poziomu wody w basenach,
kwadrat utrzymanie zadanej temperatury w basenach,
kwadrat namaczanie i transport kłód w basenach przez wynikający z technologii czas,
kwadrat utrzymanie odpowiedniej jakości wody dzięki wykorzystaniu oczyszczalni ścieków,
kwadrat podgrzewanie wody z wykorzystaniem odzyskanego z suszarni ciepła,

Zakres prac:
kwadrat projekt,
kwadrat oprogramowanie,
kwadrat uruchomienie.

Zastosowane sterowniki PLC, terminale, komunikacja, systemy wizualizacji:
kwadrat
1 sterownik centralny S7-317-2 PN/DP,
kwadrat procesor komunikacyjny CP 343-1,
kwadrat 2 bramki PROFIBUS – coupler PROFIBUS DP/PROFIBUS D,
kwadrat 1 bramka PROFINET – coupler PROFINET/PROFINET,
kwadrat rozproszona struktura wejść/wyjść na obiekcie – 6 stacji na PROFIBUS DP na obiekcie,
kwadrat napędy AC LS IS7 z kartą komunikacyjną, sterowane poprzez PROFIBUS DP,
kwadrat 1 stanowisko z systemem SCADA WINCC,
kwadrat zdalny dostęp do sterownika PLC oraz stanowiska operatorskiego,

Zestawienie urządzeń sterowanych i pomiarowych, kontrolnych:
kwadrat
480 sygnałów binarnych,
kwadrat 80 sygnałów analogowych,
kwadrat 4 programowe regulatory PID,
kwadrat 14 silników o regulowanych obrotach,
kwadrat 20 silników o napędzie bezpośrednim,
kwadrat 40 układów pomiar temperatury,
kwadrat 15 układów pomiaru ciśnienia,
kwadrat 4 układ pomiaru wilgotności.