aniro-logo
ISO 9001:2015

Segregacja odpadów

Lista wybranych aplikacji z branży segregacji odpadów.

Ciąg technologiczny realizuje cały proces utylizacji zużytych butelek z tworzywa PET:
kwadrat sortowanie magnetyczne – oddzielenie metali od butelek PET,
kwadrat rozdrabnianie butelek do postaci płatków,
kwadrat mycie płatków na gorąco z dodatkiem środków chemicznych – oczyszczanie płatków z kleju i innych zabrudzeń,
kwadrat suszenie, transport oraz pakowanie płatków do BigBagów.
 
Zakres prac:
kwadrat
projekt,
kwadrat oprogramowanie,
kwadrat uruchomienie.
 
Zastosowane sterowniki PLC, terminale, komunikacja, systemy wizualizacji:
kwadrat 1 sterownik centralny S7-315-2 PN/DP,
kwadrat 1 centralny sterownik bezpieczeństwa SICK z modułami wejść/wyjść,
kwadrat rozproszona struktura wejść/wyjść na obiekcie – 2 stacje na PROFINET IO,
kwadrat komunikacja PROFINET IO, PROFIBUS DP,
kwadrat 1 panel operatorski 19“ cali z systemem wizualizacji procesów produkcyjnych WINCC,
kwadrat napędy AC Nord z kartami komunikacyjnymi, sterowane poprzez PROFINET IO,
kwadrat zdalny dostęp dzięki podłączeniu sterownika do zakładowej sieci ethernet
 
Zestawienie urządzeń sterowanych i pomiarowych, kontrolnych:
kwadrat
580 sygnałów binarnych,
kwadrat 10 sygnałów analogowych,
kwadrat 4 programowe regulatory PID,
kwadrat 10 silników o regulowanych obrotach,
kwadrat 20 silników o napędzie bezpośrednim,
kwadrat 2 silniki o rozruchu softstartem,
kwadrat 5 zaworów regulacyjnych,
kwadrat 4 układy analogowego pomiaru poziomu,
kwadrat 4 układy binarnego pomiaru poziomu,
kwadrat 5 układów pomiaru prądu.

Ciąg technologiczny realizuje cały proces sortowania odpadów komunalnych i przemysłowych:
kwadrat wstępna automatyczna segregacja,
kwadrat rozdrabnianie części posegregowanych odpadów,
kwadrat kolejny etap segregacji automatycznej – system wizyjny segregujący odpady w zależności od materiału ich wykonania,
kwadrat segregacja ręczna odpadów,
kwadrat pakowanie i magazynowanie.

Zakres prac:
kwadrat
projekt,
kwadrat oprogramowanie,
kwadrat uruchomienie.

Zastosowane sterowniki PLC, terminale, komunikacja, systemy wizualizacji:
kwadrat
1 sterownik centralny S7-315-2 PN/DP,
kwadrat 1 centralny sterownik bezpieczeństwa SAMOSPRO SP-SCON z modułami wejść/wyjść,
kwadrat rozproszona struktura wejść/wyjść na obiekcie – 6 stacji na PROFINET IO,
kwadrat 1 terminal graficzny,
kwadrat komunikacja PROFIBUS DP, PROFINET IO,
kwadrat 1 bramka PROFINET do komunikacji z 12 przekształtnikami AC firmy SEW,
kwadrat 2 stanowiska z systemem wizualizacji procesów produkcyjnych ZenOn,
kwadrat zdalny dostęp dzięki podłączeniu sterownika do zakładowej sieci ethernet.

Zestawienie urządzeń sterowanych i pomiarowych, kontrolnych:
kwadrat
450 sygnałów binarnych
kwadrat 10 sygnałów analogowych
kwadrat 10 silników o regulowanych obrotach
kwadrat 25 silników o napędzie bezpośrednim
kwadrat 5 silników o rozruchu softstartem
kwadrat 10 zaworów regulacyjnych
kwadrat 2 układy analogowego pomiaru poziomu
kwadrat 6 układów binarnego pomiaru poziomu
kwadrat 10 układów pomiaru prądu

Układ realizuje w pełni automatyczne napowietrzanie komór osadu czynnego w oczyszczalni ścieków:
kwadrat regulacja prędkości mieszadeł napietrzających w funkcji pomiary zawartości tlenu,
kwadrat sterownie dopływem ścieków i odpływem wody oczyszczonej do komór osadu,
kwadrat kontrola poziomu w osadnikach,

Zakres prac:
kwadrat projekt,
kwadrat oprogramowanie,
kwadrat uruchomienie.

Zastosowane sterowniki PLC, terminale, komunikacja, systemy wizualizacji:
kwadrat 1 sterownik PCD2 Saia,
kwadrat 1 terminal tekstowy PCD7.

Zestawienie urządzeń sterowanych i pomiarowych, kontrolnych:
kwadrat 42 sygnały i zmienne binarne,
kwadrat 14 sygnałów i zmiennych analogowych,
kwadrat 2 programowe regulatory PID,
kwadrat 2 silniki o regulowanych obrotach,
kwadrat 4 przepustnice z regulowanym kątem otwarcia,
kwadrat 4 ultradźwiękowe pomiary poziomu,
kwadrat 2 sondy pomiarowe zawartości tlenu.

Ciąg technologiczny realizuje proces sortowania odpadów przemysłowych z branży budowlanej:
kwadrat wstępne sortowanie odpadów,
kwadrat rozdrabnianie, mielenie posortowanych wstępnie odpadów,
kwadrat kolejny proces segregacji – segregacja mechaniczna, magnetyczna oraz pneumatyczna,
kwadrat sortowanie i pakowanie.

Zakres prac:
kwadrat projekt,
kwadrat oprogramowanie,
kwadrat uruchomienie.

Zastosowane sterowniki PLC, terminale, komunikacja, systemy wizualizacji:
kwadrat
1 sterownik centralny S7-315-2 PN/DP,
kwadrat 1 centralny sterownik bezpieczeństwa SICK z modułami wejść/wyjść,
kwadrat rozproszona struktura wejść/wyjść na obiekcie – 4 stacje na PROFINET IO,
kwadrat 1 terminal graficzny,
kwadrat komunikacja PROFINET IO,
kwadrat napędy AC Nord z kartami komunikacyjnymi, sterowane poprzez PROFINET IO,
kwadrat 2 stanowiska z systemem wizualizacji procesów produkcyjnych ZenOn,
kwadrat zdalny dostęp dzięki podłączeniu sterownika do zakładowej sieci ethernet.

Zestawienie urządzeń sterowanych i pomiarowych, kontrolnych:
kwadrat
560 sygnałów binarnych,
kwadrat 10 sygnałów analogowych,
kwadrat 4 programowe regulatory PID,
kwadrat 8 silników o regulowanych obrotach,
kwadrat 35 silników o napędzie bezpośrednim,
kwadrat 10 silników o rozruchu softstartem,
kwadrat 10 zaworów regulacyjnych,
kwadrat 4 układy analogowego pomiaru poziomu,
kwadrat 6 układów binarnego pomiaru poziomu,
kwadrat 15 układów pomiaru prądu.