aniro-logo
ISO 9001:2015

Dołącz do Akademii Jakości Energii Elektrycznej

 

Akademia Jakości Energii Elektrycznej ANIRO to szansa poszerzenia wiedzy szczególnie dla osób zarządzających pracą urządzeń, w odniesieniu do dynamicznych zmian technologicznych zachodzących na rynku.

Seminarium ukierunkowane jest na zapoznaniu jej uczestników z nowoczesnymi urządzeniami do poprawy parametrów zasilania, metod zabezpieczania urządzeń pracujących w sieci elektrycznej przed negatywnymi skutkami występujących odkształceń i przedstawieniu zaawansowanych metod poprawy parametrów jakości energii elektrycznej a tym samym zwiększeniu efektywności pracy urządzeń.

Do Akademii Jakości Energii Elektrycznej zapraszamy przede wszystkim inżynierów utrzymania ruchu, automatyków oraz elektryków, którzy w trakcie Akademii będą mieli okazję przedstawić spotykane przypadki oraz wymienić się doświadczeniami związanymi z lokalizacją źródeł odkształceń.

Akademii Jakości Energii Elektrycznej powstaje przy współpracy z firmami: Lumel, Artech i Inducto.

Tematyka seminarium:

1. Wstęp do jakości energii elektrycznej.
kwadrat  omówienie parametrów jakości energii elektrycznej,
kwadrat  pomiary parametrów jakości energii elektrycznej,
kwadrat  standardy i normy dotyczące pomiarów i parametrów jakości energii elektrycznej i emc,
kwadrat  obliczenia wartości mocy.

2. Źródła odkształceń przebiegu prądów i napięć.
kwadrat  przemienniki częstotliwości oraz napędy DC (spektrum, kształt, źródło powstania)
kwadrat  zasilacze impulsowe (spektrum, kształt, źródło powstania)
kwadrat  ładowarki samochodowe
kwadrat  oświetlenie (spektrum, kształt, źródło powstania)
kwadrat  piece łukowe (spektrum, kształt, źródło powstania)

3. Efekty występowania odkształceń.
kwadrat  wpływ na pracę transformatorów,
kwadrat  wpływ na pracę silników i generatorów (oraz dobór)
kwadrat  wpływ na pracę baterii kondensatorów,
kwadrat  wpływ na kable (efekt naskórkowości i prąd w przewodzie neutralnym, spadek napięcia spowodowany przesyłem mocy biernej)
kwadrat  rezonans szeregowy i równoległy,

4. Rozwiązania poprawiające parametry jakości energii elektrycznej. (dobór oraz zasada działania w tym część praktyczna)
kwadrat  elementy pasywne,
kwadrat  kompensatory aktywne,
kwadrat  filtry aktywne.

Udział w Akademii Jakości Energii Elektrycznej jest odpłatny. 
Koszt uczestnictwa wynosi 699 zł netto (w przypadku zakwaterowania w pokoju 2-osobowym) lub 799 zł netto (w przypadku zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym).
W ramach opłaty gwarantujemy: pełne zakwaterowanie, wyżywienie, dwa dni szkolenia oraz materiały dydaktyczne.

Miejsce Seminarium: Hotel Villa Verde Congress & Spa****

   

 

 

 

fb 4

Formularz zapisu na Akademię Jakości Energii 2022:

  Imię i nazwisko*

  Adres email*

  Numer telefonu*

  Wybierz termin*

  Zakwaterowanie*

  Nazwa firmy* (w przypadku osoby prywatnej proszę o wpisanie swojego Imienia i Nazwiska)

  Adres firmy*

  NIP firmy*

  Ilość osób uczestniczących w szkoleniu*

  Skąd dowiedziałeś/aś się o Akademii Jakości Energii Elektrycznej?

  Osoba polecająca (pracownik ANIRO)

  Uwagi i pytania dotyczące Akademii

  * - pola wymagane


  Zezwalam na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych w celach marketingowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.


  Potwierdzam zapoznanie się z przysługującym Uczestnikowi prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie, prawie dostępu do swoich danych, możliwości ich usunięcia i poprawiania.


  Potwierdzam zapoznanie się z poniższą informacją.
  W przypadku gdy organizacja Akademii Jakości Energii Elektrycznej nie będzie możliwa z powodu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, dalsze kroki dotyczące współpracy będą na bieżąco ustalane pomiędzy organizatorem a uczestnikiem.

  Podaj wynik:

  AGENDA AKADEMII JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

  Czwartek

  09:00 – 09:30 Oficjalne rozpoczęcie. Przywitanie gości, omówienie agendy. Prezentacja Firmy ANIRO / Tomasz Łukaszewski – ANIRO
  09:30 – 10:15 Wskaźniki jakości energii elektrycznej i ich pomiary / Marek Rogóż – Enoptima
  10:15 – 10:45 Czym jest moc bierna? Obliczenia oraz dobór kompensatorów SVG. Analiza Faktur VAT / Anna Hońdo – ANIRO
  10:45 – 11:00 Networking przy kawie
  11:00 – 11:30 Parametryzacja SVG z 4,3”HMI oraz po wifi / Anna Hońdo – ANIRO
  11:30 – 12:30 Czym są harmoniczne prądu i napięcia oraz zjawisko migotania światła? Detekcja źródeł odkształceń oraz wpływ impedancji sieci na wzrost THDU oraz zmian napięcia / Arkadiusz Niemczura – Artech
  12:30 – 13:15 Przerwa obiadowa
  13:15 – 14:15 Efekty występowania harmonicznych / Arkadiusz Niemczura – Artech oraz Tomasz Łukaszewski – ANIRO
  14:15 – 15:15 Metody eliminacji harmonicznych / Krzysztof Frankowski – ANIRO
  15:15 – 15:30 Networking przy kawie
  15:30 – 16:00 Przykłady instalacji filtrów aktywnych / Tomasz Łukaszewski – ANIRO
  16:00 – 17:00 CASE STUDY – Realizacje aktywnych kompensatorów SVG oraz przykłady instalacji + oferta Lifasa i Inducto / Tomasz Łukaszewski – ANIRO
  17:00 – 17:30 Funkcjonalność i zastosowanie kompensatorów LKD / Piotrek Matera – Lopi
  17:30 Zakończenie dnia pierwszego Akademii Jakości Energii Elektrycznej
  19:00 Uroczysta kolacja w restauracji hotelowej 

  Piątek

  09:00 – 09:30 CASE STUDY – Aktywne filtry harmonicznych – wpływ na zużycie energii elektrycznej / Arkadiusz Niemczura – Artech
  09:30 – 10:00 CASE STUDY – Pomiary strat mocy i energii w transformatorze 15/0,4kV oraz parametrów instalacji PV / Marek Rogóż – Enoptima
  10:00 – 10:45 Pomiary ochronne w instalacjach elektrycznych / Jarosław Karp – SONEL
  10:45 – 11:00 Networking przy kawie. Wymeldowanie się z pokoi.
  11:00 – 11:30 Omówienie funkcji LKD na przykładnie pomiarów / Piotr Matera – Lopi
  11:30 – 12:30 Ćwiczenia z filtrem aktywnym / Krzysztof Frankowski oraz Tomasz Łukaszewski ANIRO
  12:30 – 13:15 Wspólny Lunch w restauracji hotelowej
  13:45 – 14:00 Zakończenie Akademii Jakości Energii Elektrycznej, rozdanie certyfikatów.

   

  Filtry aktywne ADF

  Filtry aktywne ADF są zaawansowanymi, sterowanymi komputerowo źródłami prądu umożliwiającymi wytworzenie prądu o dowolnym przebiegu. Głównym zadaniem filtrów jest kompensacja zniekształceń prądu i napięcia w sieci elektrycznej, generowanych przez odbiorniki nieliniowe. Dzięki zastosowaniu filtrów aktywnych ADF można uzyskać dłuższą żywotność urządzeń, zmniejszyć zużycie energii elektrycznej i strat wynikających z jej przesyłu, zwiększyć sprawność maszyn wirujących zasilanych z tej sieci, uzyskać efekt symetryzacji obciążenia, a także bezstopniową kompensację mocy biernej. Na stronie znajdą Państwo teorię działania filtrów aktywnych ADF, terminy planowanych szkoleń oraz formularze umożliwiające zlecenie pomiaru i kontakt.

  Filtry aktywne – teoria

  W większości problemów technicznych związanych z wytwarzaniem, przesyłem i użytkowaniem energii elektrycznej zakłada się, że mamy do czynienia z liniowymi obwodami elektrycznymi. Wśród odbiorników energii coraz częściej spotkać można odbiorniki dokształcające sinusoidalne przebiegi prądu i napięcia. Są to tak zwane odbiorniki nieliniowe, do których możemy zaliczyć wszystkie odbiorniki, które nie są czysto rezystancyjne. Nieliniowe odbiorniki prowadzą do powstawania harmonicznych prądów i napięcia. Harmoniczne są jednym z najstarszych zaburzeń systemów energoelektronicznych. Problem wyższych harmonicznych ciągle narasta a zagrożenia z tym związane należy traktować poważnie.

  Pojęcie harmonicznych wywodzi się z akustyki, gdzie odnoszone są do drgań struny. W przypadku energoelektroniki lub elektrotechniki, harmoniczna jest definiowana jako składowa przebiegu o częstotliwości będącej krotnością składowej podstawowej

   

   

  Składowa podstawowa 50 Hz oraz piąta i siódma harmoniczna sygnału (250Hz oraz 350 Hz)

  Składowa podstawowa 50 Hz oraz piąta i siódma harmoniczna sygnału (250Hz oraz 350 Hz)

   

  Odbiornik nieliniowy generuje odkształcony prąd harmoniczny. Ów prąd powoduje spadek napięcia na transformatorze i indukuje w ten sposób odkształcone napięcie, które zasila wszystkie odbiorniki w układzie. Odbiorniki czysto rezystancyjne będące w obwodzie również będą narażone na prąd harmonicznych, pomimo faktu, że jest to odbiornik czysto liniowy.

  Wielkością określającą zniekształcenie napięcia lub prądu przez obecność wyższych harmonicznych jest tzw. współczynnik THD (z angielskiego Total harmonic distortion). Współczynnik THD możemy odnieść do prądu (THDI) jak i napięcia w badanym obwodzie (THDU).:

   

   

  THD jako iloraz wartości skutecznej wyższych harmonicznych do wartości skutecznej składowej podstawowej odpowiednio napięcia i prądu

  THD jako iloraz wartości skutecznej wyższych harmonicznych do wartości skutecznej składowej podstawowej odpowiednio napięcia i prądu

   

  Jako górną granice sumowania przyjmuje się przeważnie n = 50 (pięćdziesiąta harmoniczna ). Harmoniczne, ze względu na kierunek wirowania wektorów względem składowej podstawowej dzieli się na:

  + zgodne: 3K+1 – harmoniczne rzędu 1,4,7,10…..
  + przeciwne 3K+2 – harmoniczne rzędu 2,5,8,11…..
  + zerowe 3K+3 – harmoniczne rzędu 3,6,9,12  …. (generowane głównie przez odbiorniki nieliniowe jednofazowe, które sumują się w przewodzie neutralnym).

  W rozważanych obwodach mogą się pojawić również ,tzw. interharmoniczne, które nie są całkowitą wielokrotnością składowej podstawowej oraz subharmoniczne, które posiadają składowe o częstotliwości mniejszej od składowej podstawowej.

  Powszechnie występującym obciążeniem nieliniowym jest prostownik 6 – pulsowy, typowo spotykany w przekształtnikach napędowych. Prostowniki n pulsowe, generują harmoniczne rzędu k(n+/-1). Dla prostownika 6 – pulsowego będą to 5 ,7,11 i 13 harmoniczna prądu. Dla prostownika 12 -pulsowego będą to harmoniczne rzędu 11,13,23,25. Rozważmy pobór prądu przez przemiennik częstotliwości, który znamionowo pobiera 70,7A z sieci 50Hz:

   

   

  Idealny sygnał prądowy na wejściu przemiennika

  Idealny sygnał prądowy na wejściu przemiennika

   

  W rzeczywistości przemiennik wyposażony jest w prostownik 6 – pulsowy, który głównie generuje harmoniczne rzędu 5 i 7:

   

   

  Pobór prądu przez przemiennik z nałożonymi harmonicznymi rzędu 5 i 7

  Pobór prądu przez przemiennik z nałożonymi harmonicznymi rzędu 5 i 7

   

  Wynikowo odbiornik widzi sumę tych przebiegów:

   

   

  Rzeczywisty przebieg prądu (czerwony) na wejściu przemiennika częstotliwości

  Rzeczywisty przebieg prądu (czerwony) na wejściu przemiennika częstotliwości

   

  W ostateczności otrzymujemy zniekształcony przebieg sinusoidalny, którego amplituda może być o kilkadziesiąt procent większa od składowej podstawowej. Składowa podstawowa wynosiła 70,7A. Suma prądów harmonicznych wynosi: 30,8A. Wynikowo przemiennik pobiera prąd o wartości wynoszącej 77, 14A a nie 70, 7A.

  Harmoniczne prądu wymuszają na odbiornikach przepływ zwiększonej energii elektrycznej. Prowadzi to do nadmiernego nagrzewania się instalacji. Kable zasilające oraz zabezpieczenia należy przewymiarować, dobierać na znamionowy prąd ciągły z uwzględnieniem harmonicznych prądu.

  Poniżej przedstawiono przebieg prądu na wejściu przemiennika jednofazowego:

   

   

  Przebieg prądu na wejściu przemiennika jednofazowego

  Przebieg prądu na wejściu przemiennika jednofazowego

   

  Lista typowych odbiorników, które powodują odkształcenie prądu i napięcia:

  kwadrat  Sprzęt radiowo-telewizyjny i komputerowy; odbiorniki te wyposażone są w różnej klasy zasilacze z pojemnościowymi filtrami napięcia, w których prądzie znaczący udział maja harmoniczne rzędu 3 i 5
  kwadrat  Świetlówki, zwłaszcza coraz powszechniej stosowane świetlówki kompaktowe, wyposażone w układ przemiennika częstotliwości; odbiorniki te pobierają prąd o bardzo szerokim spektrum wyższych harmonicznych.
  kwadrat  Różnego rodzaju zasilacze, przede wszystkim zasilacze z przetwarzaniem energii (SMPS)
  kwadrat  Bezstopniowe regulatory prędkości obrotowej silników, np. silników elektronarzędzi.
  kwadrat  Elektroniczne sterowniki natężenia oświetlenia.
  kwadrat  Układy bezprzerwowego zasilania (UPS), przekształtniki, stateczniki.
  kwadrat  Urządzenia z rdzeniami magnetycznymi czy na przykład transformatory, silniki.

  Destruktywny wpływ odkształconego prądu i napięcia:

  Wpływ na silniki i generatory:
  kwadrat  Wzrost temperatury ze względu na dodatkowe straty mocy. Jest to stres dla izolacji silników, który skraca ich żywotność.
  kwadrat  Powstawanie dodatkowych strumieni magnetycznych w silniku, konsekwencją czego jest indukowanie się dodatkowych prądów (prądy wirowe).
  kwadrat  Powstawanie momentów harmonicznych. Wpływa to na pulsację momentu. Prowadzi to do oscylacji mechanicznych, rezonansów.
  kwadrat  Harmoniczne wpływają na głośność silnika (im więcej tym większy szum akustyczny silnika).

  Wpływ na przekaźniki i styczniki, transformatory, baterie kondensatorów:

  kwadrat  Układy te są nie wrażliwe na THD wynoszące do max. 20%. Powyżej tej granicy występują przegrzania elementów, nieprawidłowości w działaniu (załączenia, wyłączenia, duże nagrzewanie, sklejanie).
  kwadrat  THD powoduje duże straty mocy. Powoduje to znaczny ubytek mocy transformatora, kable zasilające oraz zabezpieczenia poddawane są dodatkowym wpływom cieplnym, co powoduje konieczność ich przewymiarowania. Filtry ADF powodują wzrost mocy czynnej transformatora sięgający nawet 20%!
  kwadrat  Harmoniczne dodatkowo nagrzewają i wpływają destrukcyjnie na baterie kondensatorów (dodatkowa moc wydzielana na nich). Prowadzi to przeważnie do ich uszkodzenia (spalenie, wybuch).

  Jakie istnieją sposoby radzenia sobie z wyższymi harmonicznymi prądu?

  Najprostszą i najtańszą metodą jest zastosowanie dławika indukcyjnego, który zmienia impedancję sieci w pewnym zakresie. W przypadku układu napędowego przekształtnika, dławik wejściowy lub wbudowany w obwód DC limitują harmoniczne prądu do poziomu około 30-40% w zależności od wielkości obciążenia. Użycie prostownika 12 pulsowego możliwe jest przy podłączeniu układu do dwóch transformatorów (jeden połączony w gwiazdę, drugi w trójkąt). Limitacja harmonicznych do poziomu 12%. Na rynku dostępne są również rozwiązania filtracji pasywnej. Są to typowe filtry LCL, których parametry elektryczne zostały dobrane na odpowiedni punkt pracy napędu (filtracja <8% przy założeniu, że obciążenie jest większe niż 80%). Jest to jednak rozwiązanie niepewne, wprowadzające dodatkowe oscylacje do układu. Filtry LCL z reguły są bardzo duże i drogie. Odchodzi się od tego typu rozwiązań. Najlepszym i najpewniejszym rozwiązaniem jest użycie filtru aktywnego , który potrafi dynamicznie odpowiadać na zapotrzebowanie oraz w szybki sposób kompensuje harmoniczne prądu i napięcia. Oferowane filtry serii ADF dodatkowo mogą kompensować moc bierną (zarówno pojemnościową jak i indukcyjną) , dokonywać symetryzacji obciążenia, a także wyeliminować zjawisko migotania światła.

   

   

  Porównanie różnych metod kompensacji wyższych harmonicznych

  Porównanie różnych metod kompensacji wyższych harmonicznych

   

  Zastosowanie

  Filtry cyfrowe ADF ANIRO przeznaczone są dla wszystkich instalacji, obiektów, gdzie występują problemy z jakością energii elektrycznej w ogóle. Gdy mówimy o jakości energii elektrycznej, mamy na myśli takie pojęcia jak:

   

  Aspekty związane z jakością energii elektrycznej

  Aspekty związane z jakością energii elektrycznej

   

  Gdybyśmy żyli W idealnym świecie, większość z nas oczekiwałaby, by nasz sprzęt działał jak w reklamie, sprawnie i bezproblemowo i ładnie przy tym się prezentował. Łatwo sobie również wyobrazić napięcie i prąd – widzimy go jako idealne przebiegi sinusoidalne narysowane na kartce lub na ekranie monitora. Jednakże w rzeczywistości nasze oczekiwania okazują się zwykłą mrzonką a gdybyśmy zajrzeli do naszych gniazdek elektrycznych, okazało by się, że energia elektryczna nie wygląda tak, jak się tego spodziewamy i znacznie odbiega od idealnych przebiegów z ekranu monitora.

  Okrutna prawda jest jednak taka, iż energia w dowolnej sieci jest zwykle niedoskonała, wadliwa, obarczona błędami zgodnie z naturalnymi prawami energii elektrycznej, ale również na skutek oddziaływania  sprzętu będącego częścią systemu. Efekt? Pogorszenie parametrów pracy urządzeń, usterki, straty energii, dziwne zdarzenia pozornie niepowiązane ze sprzętem … z których wszystkie wymagają przestojów w celu oceny ich stanu i dokonanie ewentualnych napraw.

  Większość z Państwa doświadczyła na pewno niespodziewanych, nienaturalnych awarii urządzeń, żarówek. Większość też pewnie doświadczyła  abstrakcyjnie wysokich rachunków za energię elektryczną. To tylko niektóre z objawów, które mogą być następstwem słabej jakości zasilania.

  Perfekcyjnym rozwiązaniem, które jest w stanie kompleksowo zadbać o jakość energii elektrycznej są filtry aktywne ADF Aniro. Za pomocą jednego tylk urządzenia możliwa jest kompensacja mocy biernej, harmonicznych, eliminacja migotania światła, symetryzacja obciążenia.

  Filtr aktywny działa na zasadzie słuchawek aktywnych. Słuchawki posiadają wbudowany mikrofon, który zbiera szum z otoczenia. Następnie słuchawki generują przebieg w przeciw fazie, który po zsumowaniu z sygnałem zmierzonym – wynikowo uzyskujemy ciszę.

  Obrazek poniżej ilustruję zasadę działania filtru:

  Rys. 2 Sposób działania filtru ADF ANIRO.

  Rys. 3 Sposób działania filtru.

  Dołącz do Akademii Jakości Energii Elektrycznej