aniro-logo
ISO 9001:2015
Nowoczesna modernizacja sterowania linii produkcyjnej

Nowoczesna modernizacja sterowania linii produkcyjnej

Nowe wymagania dla przemysłu: Sukces modernizacji sterowania linii produkcyjnej przez ANIRO Wzrost globalnego zapotrzebowania na energię stawia przed przemysłem wyzwania, którym musi sprostać automatyka przemysłowa. ANIRO, jako wiodący dostawca rozwiązań technologicznych, właśnie zakończył projekt modernizacji sterowania dwukalandrową linią produkcyjną dla klienta z sektora przetwórstwa gumowego. Projekt ten nie tylko podkreśla zaawansowane technologicznie podejście ANIRO, ale […]

Proces automatyzacji i optymalizacji paletyzacji: Przewodnik

Proces automatyzacji i optymalizacji paletyzacji: Przewodnik

W dzisiejszym szybko rozwijającym się świecie przemysłu, gdzie efektywność operacyjna i innowacyjność są kluczami do sukcesu, ANIRO wychodzi naprzeciw wyzwaniom nowoczesnej produkcji i logistyki. Nasze zaawansowane rozwiązania robotyczne, w szczególności seria S od Han’s Robot, oferują przełomowe możliwości w automatyzacji i optymalizacji procesu paletyzacji. Oto jak wygląda ten proces, krok po kroku, otwierając przed przedsiębiorstwami […]

Inteligentne rozwiązania odzyskiwania ciepła i oczyszczania spalin

Inteligentne rozwiązania odzyskiwania ciepła i oczyszczania spalin

Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) prognozuje wzrost światowego zapotrzebowania na energię. Zwiększony popyt powoduje wzrost cen źródeł energii. W związku z tym efektywne wykorzystanie energii pierwotnej nabiera jeszcze większego znaczenia w nadchodzących latach. Przedstawiamy kolejną realizację Działu Inżynierskiego. Kondensator spalin przy którym pracował Dział Inżynierski ANIRO to wysoce wydajny system, który odzyskuje wrażliwe, utajone ciepło z [...]

Uruchomienie procesu maszyny ciągarskiej do drutu

Uruchomienie procesu maszyny ciągarskiej do drutu

Ciągnienie jest procesem plastycznej przeróbki metali, przeprowadzanym najczęściej na zimno, w którym odkształcany półwyrób pod wpływem przeciągania go przez otwór, narzędzia lub pomiędzy walcami, zmienia kształt oraz pole przekroju poprzecznego. Przedstawiamy kolejną realizację Działu Inżynierskiego tj. uruchomienie procesu maszyny ciągarskiej do drutu. Zakres prac:   inwentaryzacja elementów wykonawczych,   stworzenie koncepcji nowego optymalnego systemu sterowania, [...]

Sterowanie linią produkcji pasz dla gryzoni

Sterowanie linią produkcji pasz dla gryzoni

Przedstawiamy kolejną realizację Działu Inżynierskiego dotyczącą opracowania i przygotowania linii produkcji paszy dla gryzoni. W ramach zadania Dział Inżynierski ANIRO opracował i wdrożył: System sterowania linią produkcyjną paszy dla gryzoni W opracowanej i przygotowanej linii produkcyjnej znalazły się: elementy odpowiadające za rozdrabnianie zbóż, elementy odpowiadające za przygotowywanie gotowych mieszkanek, elementy odpowiadające za przygotowanie produktów końcowych [...]

System sterowania dla wieży chłodniczej wysokiej wydajności

System sterowania dla wieży chłodniczej wysokiej wydajności

Naszemu zespołowi inżynierskiemu zlecono kolejną realizację systemu sterowania wieży chłodniczej. Poprzednio zrealizowaliśmy system sterowania wieży chłodniczej służącej do chłodzeniu wyparki należącej do jednego z potentatów branży przetwórstwa mleka z północy Polski. Tym razem dział inżynierski podjął się stworzenia systemu sterowania wieży chłodniczej służącej do schładzania wody procesowej obiektu innego typu – nowo budowanej galerii handlowej […]

Sterowanie automatyką filtra odpylającego

Sterowanie automatyką filtra odpylającego

Nasze rozwiązania inżynierskie stosuje już setki zadowolonych Klientów. Przy realizacji sterowanie automatyką filtra odpylającego, naszym zadaniem było dostarczenie koncepcji oraz opracowanie niezawodnego oprogramowania do sterowania.   Zakres prac jakim podjął się Dział Inżynierski ANIRO obejmował: uzgodnienia przed uruchomieniem produkcji, stworzenie nowego niezawodnego systemu sterowania, dostawę oraz montaż nowej szafy automatyki, wdrożenie obwodów SAFETY z wykorzystaniem przekaźnika […]

Uruchomienie procesu 9-bębnowej ciągarki do drutu

Uruchomienie procesu 9-bębnowej ciągarki do drutu

Ciągnienie jest procesem plastycznej przeróbki metali, przeprowadzanym najczęściej na zimno, w którym odkształcany półwyrób pod wpływem przeciągania go przez otwór, narzędzia lub pomiędzy nie napędzanymi walcami, zmienia kształt oraz pole przekroju poprzecznego. Przedstawiamy kolejną realizację Działu Inżynierskiego tj. uruchomienie procesu ciągnienia drutu.    Zadanie, które zostało w pełni zrealizowanie, polegało na dostarczeniu myśli inżynierskiej, koncepcji […]

Zastosowanie Filtrów Aktywnych w Fabryce Farb i Lakierów

Zastosowanie Filtrów Aktywnych w Fabryce Farb i Lakierów

Parametry jakości energii elektrycznej mają wpływ na pracę i wydajność całego przedsiębiorstwa. Zastosowanie produktów z kategorii jakości energii elektrycznej będących w ofercie ANIRO, zapewni bezpieczeństwo ciągłości procesów produkcyjnych w każdym przedsiębiorstwie, a dodatkowo inwestycja zredukuje zużycie energii elektrycznej. To właśnie te argumenty tj.: szybki zwrot inwestycji oraz bezpieczeństwo procesów, zadecydowały o zastosowaniu: – aktywnego filtra […]

System sterowania samoobsługowych myjni bezdotykowych

System sterowania samoobsługowych myjni bezdotykowych

Nasze rozwiązania inżynierskie trafiają do wielu sektorów przemysłu i usług. Jedną z ostatnich naszych realizacji jest: System sterowania samoobsługowych myjni bezdotykowych. W zakresie usług inżynierskich ANIRO, w tym projekcie znalazło się: – przygotowanie schematu układu sterowania, – wykonanie szaf sterowniczych, – wykonanie oprogramowania sterującego PLC/HMI oraz realizacji płatności MKpay. W myśl zasady: Koncepcja – Projekt […]

Sterowanie mechanizmami żurawia wieżowego KR 90-5

Sterowanie mechanizmami żurawia wieżowego KR 90-5

Sterowanie napędem podwozia, obrót i wychył wysięgnika, przesuw wodzaka oraz podnoszenia haka, na którym wiesza się ładunek. To najczęstsze wyzwania inżynierskie jakie stawiane są przy projektowaniu i wykonaniu automatyki do największych maszyn roboczych jakimi są żurawie wieżowe. Jedna z ostatnich naszych realizacji z zakresu automatyki, trafi do Żurawi KR 90-5.   W tym projekcie, wsparcie […]

Szafy sterowania filtrami odpylającymi

Szafy sterowania filtrami odpylającymi

Nasze rozwiązania inżynierskie stosuje już setki zadowolonych Klientów. Ostatnia nasza realizacja – Szafy sterowania filtrami odpylającymi – są już w drodze do Klienta. W tym projekcie odpowiadaliśmy za: – przygotowanie projektu, – montaż szaf sterowniczych w naszej hali montażowej w Toruniu, – demontażu starego sterowania u klienta, – wymianę tras kablowych i kabli, – wykonanie […]

System sterowania dla prasy wyciskającej sok z owoców

System sterowania dla prasy wyciskającej sok z owoców

Przedstawiamy kolejną realizację Działu Inżynierskiego tj. system sterowanie dla prasy wyciskającej sok z owoców dla jednego z Zakładów Przetwórstwa Owocowo­-Warzywnego z województwa świętokrzyskiego. W skład prac inżynierskich związanych z realizacją zadania, wchodziła inwentaryzacja okablowania pozostałego po zastosowanym wcześniej sterowniku PLC z panelem HMI. Kolejnym etapem było opracowanie programu do sterowania prasy oraz wizualizacji na panelu […]

System myjni bezdotykowych

System myjni bezdotykowych

Kolejna myjnia bezdotykowa została oddana do użytku. Jest to kolejna realizacja naszego Działu Inżynierskiego wykonana wspólnie z naszym klientem, firmą z Zielonej Góry.     Pierwszą wspólną realizacją była myjnia bezdotykowa 2-stanowiskowa. Zebrane doświadczenia pozwoliły ulepszyć kolejną realizację pod względem zarówno mechanicznym, jak i w zakresie sterowania na nowym obiekcie. Sześcioprogramowy system mycia został wzbogacony […]

Sterowanie napędami maszyny papierniczej

Sterowanie napędami maszyny papierniczej

 Modernizacja całego napędu maszyny papierniczej MP2:  wymiana istniejących starych napędów DC,  wymiana istniejącego sterownika, oprogramowanie funkcji technologicznych,  wymiana paneli operatorskich na obiekcie,  wymiana systemu wizualizacji,  realizacja sterowania 24 napędów w trybie master-slave z współbieżnością kątów i w trybie master-follower z podziałem obciążeń,  precyzyjna koordynacja pracy sekcji napędowych. Zakres prac:  projekt,  oprogramowanie,  uruchomienie. Zastosowane sterowniki PLC, […]

System transportu, magazynowania i spalania biomasy

System transportu, magazynowania i spalania biomasy

  Linia transportu, mielenia, magazynowania i spalania biomasy:  transport oraz mielenie biomasy  transport biomasy z młyna do silosu  rozdzielenie biomasy na dwie linie transportujące do dwóch kotłów węglowo – pyłowych,  dozowanie biomasy do palników pyłowych z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa (strefa zagrożenia wybuchem),  wykorzystanie przy kotłach aparatury kontrolno – pomiarowej z certyfikatami bezpieczeństwa. Zakres prac:  projekt, […]

Systemy automatyki stacji uzdatniania wody w warstwie wodonośnej

Systemy automatyki stacji uzdatniania wody w warstwie wodonośnej

  Bezobsługowe stacje uzdatniania wody w warstwie wodonośnej przeznaczone sa do małych i srednich ujeć wody. Realizują one uzdatnianie wody oraz stabilizację cisnienia w rurociągu:  odżelazianie wody poprzez cykliczne, zależne od wydajności i eksploatacji studni napowietrzania warstwy wodonośnej,  sterowanie zbiornikami retencyjnymi,  energooszczedne sterowanie kaskada pompową zapewniające utrzymanie stałego ciśnienia w rurociągu. Zakres prac:  koncepcja,  projekt, […]

System sterowania stacji ozonowania wody

System sterowania stacji ozonowania wody

  System sterowania stacją ozonowania wody realizuje następujące zadania:  utrzymanie odpowiednich, wynikających z technologii parametrów powietrza do ozonowania wstępnego (temperatura, wilgotność, ciśnienie) – zarówno dla ozonowania wstępnego jak i pośredniego,  utrzymanie odpowiedniego stężenia ozonu w rurociągu dostarczającym wodę do odbiorców,  system ostrzegania alarmujący o przekroczeniu stężenia ozonu w wodzie oraz w powietrzu w pomieszczeniu kontrolnym, […]

Systems sterowania linii sortowania odpadów przemysłowych

Systems sterowania linii sortowania odpadów przemysłowych

  Ciąg technologiczny realizuje proces sortowania odpadów przemysłowych z branży budowlanej:  wstępne sortowanie odpadów,  rozdrabnianie, mielenie posortowanych wstępnie odpadów,  kolejny proces segregacji – segregacja mechaniczna, magnetyczna oraz pneumatyczna,  sortowanie i pakowanie. Zakres prac:  projekt,  oprogramowanie,  uruchomienie. Zastosowane sterowniki PLC, terminale, komunikacja, systemy wizualizacji:  1 sterownik centralny S7-315-2 PN/DP,  1 centralny sterownik bezpieczeństwa SICK z modułami […]

Regulacja napowietrzania komór osadu czynnego w oczyszczalni

Regulacja napowietrzania komór osadu czynnego w oczyszczalni

  Układ realizuje w pełni automatyczne napowietrzanie komór osadu czynnego w oczyszczalni ścieków:  regulacja prędkości mieszadeł napietrzających w funkcji pomiary zawartości tlenu,  sterownie dopływem ścieków i odpływem wody oczyszczonej do komór osadu,  kontrola poziomu w osadnikach, Zakres prac:  projekt,  oprogramowanie,  uruchomienie. Zastosowane sterowniki PLC, terminale, komunikacja, systemy wizualizacji:  1 sterownik PCD2 Saia,  1 terminal tekstowy PCD7. Zestawienie urządzeń sterowanych i pomiarowych, kontrolnych:  42 sygnały i […]

System sterowania linii sortowania odpadów komunalnych

System sterowania linii sortowania odpadów komunalnych

  Ciąg technologiczny realizuje cały proces sortowania odpadów komunalnych i przemysłowych:  wstępna automatyczna segregacja,  rozdrabnianie części posegregowanych odpadów,  kolejny etap segregacji automatycznej – system wizyjny segregujący odpady w zależności od materiału ich wykonania,  segregacja ręczna odpadów,  pakowanie i magazynowanie. Zakres prac:  projekt,  oprogramowanie,  uruchomienie. Zastosowane sterowniki PLC, terminale, komunikacja, systemy wizualizacji:  1 sterownik centralny S7-315-2 […]

System sterowania instalacji utylizacji butelek PET

System sterowania instalacji utylizacji butelek PET

  Ciąg technologiczny realizuje cały proces utylizacji zużytych butelek z tworzywa PET:  sortowanie magnetyczne – oddzielenie metali od butelek PET,  rozdrabnianie butelek do postaci płatków,  mycie płatków na gorąco z dodatkiem środków chemicznych – oczyszczanie płatków z kleju i innych zabrudzeń,  suszenie, transport oraz pakowanie płatków do BigBagów.   Zakres prac:  projekt,  oprogramowanie,  uruchomienie.   […]

System sterowania przygotowaniem surowca do produkcji płyt LVL

System sterowania przygotowaniem surowca do produkcji płyt LVL

Ciąg technologiczny mający za zadanie przygotowanie surowca dla linii produkującej płyty LVL:  przygotowanie basenów (LogPonds) do namaczania kłód,  utrzymanie odpowiedniego poziomu wody w basenach,  utrzymanie zadanej temperatury w basenach,  namaczanie i transport kłód w basenach przez wynikający z technologii czas,  utrzymanie odpowiedniej jakości wody dzięki wykorzystaniu oczyszczalni ścieków,  podgrzewanie wody z wykorzystaniem odzyskanego z suszarni […]

Odpylanie urządzeń obróbki drewna i płyt

Odpylanie urządzeń obróbki drewna i płyt

System odpylania i transportu pyłu do palników pyłowych w EC:  11 wentylatorów o łącznej mocy 380KW,  kontrola obrotów na wszystkich wentylatorach oraz ślimakach,  analogowa kontrola prędkości przepływu powietrza transportowego w rurach,  3 filtry z pomiarem ciśnienia,  1 zbiornik na pył z pomiarem złoża oraz wygarniaczem obrotowym z napędem hydraulicznym i ślimakiem wygarniającym na falowniku,  przenośniki […]

Linie produkcyjne płyt porowatych P3 i P4

Linie produkcyjne płyt porowatych P3 i P4

Ciąg technologiczny realizuje cały proces produkcji płyt porowatych:  mielenia wiórów i odpadów drewna,  przygotowanie komponentów dodatkowych,  przygotowanie i wylew masy,  odwodnienie masy i formowanie płyt,  formatowanie płyt,  załadunek do 14-piętrowej suszarni, sterowanie suszarnią, rozładunek wysuszonych płyt,  sterowanie suszarnią – wentylatory obiegowe, wymienniki ciepła, kontrola temperatury.  transport płyt do formatyzerki, sterowanie formtyzerk,  gospodarka wodą obrotową,  wentylacja […]

Odpylanie LPT

Odpylanie LPT

System odpylania i transportu pyłu:  9 wentylatorów o łącznej mocy 400KW (w tym 2 wentylatory 90kW softstart),  kontrola obrotów na wszystkich wentylatorach oraz ślimakach,  3 zbiorniki na pył z pomiarem złoża i klapami wybuchowymi,  2 filtry na zbiornikach z pomiarem ciśnienia,  sterowanie klapami P-Poż,  każdy zbiornik wyposażony w wygarniacz obrotowy dwubiegowy,  pod każdym zbiornikiem dwa […]

Linia produkcyjna włókna i płyt porowatych WI

Linia produkcyjna włókna i płyt porowatych WI

Ciąg technologiczny realizuje cały proces produkcji włókna i płyt porowatych:  mielenia wiórów i odpadów drewna,  dozowanie dodatków do włókna,  pakowanie włókna,  zaklejania włókna w turbozaklejarce,  formowanie płyt,  załadunek do suszarni, rozładunek wysuszonych płyt,  transport płyt do formatyzerki,  gospodarka komponentami,  system odpylania,  wentylacja i stabilizacja temperatury hali produkcyjnej. Zakres prac:  projekt,  oprogramowanie,  uruchomienie. Zastosowane sterowniki PLC, terminale, komunikacja, systemy wizualizacji:  2 […]

Modułowa maszyna do produkcji butelek PET

Modułowa maszyna do produkcji butelek PET

Realizacja modułowej maszyny do produkcji butelek PET zakładała, projekt, realizację i montaż automatycznej maszyny wydmuchowej odpowiedniej do produkcji butelek PET o objętości od 200 ml do 3000 ml o wydajności ok. 12 000 butelek na godzinę (dla pojemności 500ml). Po ukończonej realizacji, maszyna realizowała w pełni zautomatyzowaną produkcję butelek PET tj.:  transport preform z zasobnika […]

Linia produkcyjna osłonki do wędlin

Linia produkcyjna osłonki do wędlin

Ciąg technologiczny realizuje proces produkcji osłonki do wędlin:  sterowanie ekstruderem (stabilizacja temperatur stref, ciśnienia i regulacja wydajności),  rozciąganie osłonki na walcach transportowych z zachowaniem zadanych stosunków prędkości,  rozdmuchiwanie osłonki,  hartowanie osłonki w tunelu hartowniczym i wannie,  nawijanie osłonki. Zakres prac:  oprogramowanie,  uruchomienie. Zastosowane sterowniki PLC, terminale, komunikacja, systemy wizualizacji:  1 sterownik centralny C200H Omron, sterownik obiektowy S7-315-2DP,  1 terminal graficzny […]

Linia marszczenia osłonki do wędlin

Linia marszczenia osłonki do wędlin

Urządzenie realizuje proces marszczenia odcinków osłonek do wędlin w celu przygotowania ich do dalszego wykorzystania w produkcji wędlin:  odwijanie osłonek,  sterowanie głowicą marszczącą,  sterowanie suportem głównym w funkcji drogi i długości osłonki,  sterowanie w sekwencji technologicznej bączkiem, chwytakami, piłą, smarowaniem. Zakres prac:  oprogramowanie,  uruchomienie. Zastosowane sterowniki PLC, terminale, komunikacja, systemy wizualizacji:  sterownik PLC Siemens S5-115,  terminal tekstowy OP-7. Zestawienie urządzeń sterowanych i pomiarowych, kontrolnych:  72 […]

Sterowanie profilarki

Sterowanie profilarki

 Urządzenie realizuje kompleksowo proces cięcia profili aluminiowych bez zatrzymywania procesu produkcji:  sterowanie prędkością profilarki,  sterowanie napędem piły,  synchronizowanie prędkości wózka piły z profilem,  sterowanie szczękami i gilotyną,  sterowanie rozładunkiem. Zakres prac:  projekt,  oprogramowanie,  uruchomienie. Zastosowane sterowniki PLC, terminale, komunikacja, systemy wizualizacji:  1 sterownik z zintegrowanym panelem tekstowym PP21 firmy B&R,  stacje rozszerzenia wejść/wyjść na Canbus,  komunikacja CANBUS z napędami serwo, […]

Linie produkcyjna welonu szklanego

Linie produkcyjna welonu szklanego

 Ciąg technologiczny realizuje proces produkcji welonu szklanego:  wylewanie lepiszcza,  transport welonu przez sekcje odbioru, lepiszcza, suszenia, kruszenia, napinania z zachowaniem zadanych stosunków prędkości,  nawijanie produktu na dwuwrzecionowej nawijarce według zadanych charakterystyk, Zakres prac:  projekt,  oprogramowanie,  uruchomienie. Zastosowane sterowniki PLC, terminale, komunikacja, systemy wizualizacji:  1 sterownik centralny Premium Schneider, 2 sterowniki obiektowe Micro Schneider,  2 terminale graficzne i 1 tekstowy z […]

Stanowisko do pakowania rolek papy

Stanowisko do pakowania rolek papy

Urządzenie realizuje proces pakowania rolek papy w papier:  odbiór rolek z linii produkcyjnej,  odwinięcie rolki o zadaną długość w celu wprowadzenia początku papieru,  owijanie rolki zadaną ilości papieru,  sterowanie klejarką,  transport owiniętej rolnik podajnikiem łańcuchowym. Zakres prac:  projekt,  oprogramowanie ,  uruchomienie. Zastosowane sterowniki PLC, terminale, komunikacja, systemy wizualizacji:  1 sterownik ze zintegrowanym panelem tekstowym PP21 […]

Wykonanie oprogramowania dla robota Kawasaki linii paletyzacji płyt LK1

Wykonanie oprogramowania dla robota Kawasaki linii paletyzacji płyt LK1

Zadanie obejmowało wykonanie oprogramowania dla robota Kawasaki CP300L z kontrolerem E03, dla paletyzacji płyt, na paletach. Program paletyzacji uwzględniał możliwość wyboru ilości warstw, sposób oraz miejsce ułożenia warstwy względem palety (palety o różnych wymiarach). Parametryzacja odbywała się z poziomu systemu sterowania HMI, poprzez interfejs PLC<>Robot. Program paletyzacji został tak przygotowany, aby czas cyklu układania pojedynczej […]

Wykonanie oprogramowania dla robota Kawasaki linii paletyzacji płyt LDF WYK 1

Wykonanie oprogramowania dla robota Kawasaki linii paletyzacji płyt LDF WYK 1

Zadanie polegało na wykonaniu oprogramowania dla robota Kawasaki CP300L z kontrolerem E03, dla paletyzacji płyt, na paletach. Program paletyzacji uwzględniał możliwość wyboru ilości warstw, sposób oraz miejsce ułożenia warstwy względem palety (palety o różnych wymiarach), a także czas pojedynczego cyklu, który wynosił maksymalnie 8 sekund. Oprogramowanie robota uwzględniało również zabezpieczenie obszaru pracy oraz obsługę wymiany […]

Wykonanie oprogramowania dla robota Kawasaki linii paletyzacji paczek Zell

Wykonanie oprogramowania dla robota Kawasaki linii paletyzacji paczek Zell

Zadanie polegało na wykonaniu oprogramowania dla robota Kawasaki CP300L z kontrolerem E03, dla paletyzacji paczek z włóknem Zell, na paletach typu „Euro”. Program paletyzacji uwzględniał możliwość wyboru ilości warstw, sposób oraz miejsce ułożenia warstwy względem palety, maksymalny czas cyklu układania pojedynczej paczki (maksymalnie 6 sekund). Program umożliwiał również buforowe odłożenie paczek w momencie wymiany palety, […]

Zespół urządzeń zdawczych i odbiorczych sieciowania rur PE

Zespół urządzeń zdawczych i odbiorczych sieciowania rur PE

Urządzenia realizują odwijanie i nawijanie rur polietylenowych w procesie sieciowania w akceleratorze:  sterowania dwoma odwijarkami z możliwością zadawania siły naciągu,  obsługa 3 kompensatorów magazynów zdawczych w celu zapewnienia przełączania odwijarek bez zatrzymywania procesu,  sterowanie prędkością przewijarki w bunkrze akceleratora,  obsługa 3 kompensatorów magazynów odbiorczych w celu zapewnienia przełączania nawijarek bez zatrzymywania procesu,  sterowanie podwójną nawijarką […]

Akwizycja danych procesowych Linii Wytłaczania i Hydroforni

Akwizycja danych procesowych Linii Wytłaczania i Hydroforni

  System Wizualizacji hali produkcyjnej i pracujących na niej maszyn zapewnia:  wizualizację hali produkcyjnej i hydroforni,  akwizycję danych procesowych z 23 linii wytłaczania profili przypodłogowych,  akwizycję statusów i parametrów pracy urządzeń hydroforni,  panel programowy do obsługi stanów magazynowych,  archiwizowanie danych z bieżącym dostępem do danych z historii,  możliwość korzystania z wizualizacji w wielu miejscach jednocześnie, […]

Automatyzacja ciągu transporterów rolkowych z doposażeniem o obrotnice do transportu blatów stołowych i krzeseł z pieca do stanowiska paletyzacji

Automatyzacja ciągu transporterów rolkowych z doposażeniem o obrotnice do transportu blatów stołowych i krzeseł z pieca do stanowiska paletyzacji

Zakres prac:  projekt mechaniczny;  projekt elektryczny i automatyki  oprogramowanie;  dostawy i montaż;  uruchomienie;  dokumentacja powykonawcza. Realizacja: W trakcie realizacji zadania w  branży mechanicznej wykonano:  modernizację istniejących odcinków transporterów rolkowych,  dostawę i montaż obrotnicy,  dostosowanie transporterów i obrotnicy do sterowania automatycznego.  dostawę i montaż wygrodzenia dla systemy SAFETY. Branże elektryczna i automatyki obejmowały:  prefabrykację i montaż […]

Prace elektroinstalacyjne przy budowie Nowej Huty

Prace elektroinstalacyjne przy budowie Nowej Huty

  W 2015 roku przystąpiono do realizacji 9 projektów z zakresu elektroinstalacji przy budowie nowego bloku pozyskiwania miedzi w Hucie KGHM w Głogowie. W zakresie prac firmy we wszystkich 9 projektach było:  montaż tras kablowych,  ułożenie tras kabli siłowych oraz sterowniczych,  wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów elektrycznych,  podłączenie wraz ze sprawdzeniem poprawności podłączenia,  asysta uruchomieniowa. Zakres prac: […]

Układ automatyki produkcji resorów samochodowych

Układ automatyki produkcji resorów samochodowych

 Układ realizuje sterowanie napędem nawijania sprężyn resorów samochodowych oraz układami pomocniczymi: transporterem podającym, chwytakami, suportem, transporterem odbiorczym. Nawijanie sprężyn realizowane jest z określona przez technologie ilością zwojów oraz zmienna prędkością nawijania poszczególnych zwojów. Całość sterowania zrealizowana została przy wykorzystaniu wewnętrznych bloków funkcyjnych układu napędowego serwo 9300 Lenze z oprogramowaniem technologicznym pozycjonującym. Zakres prac:  projekt,  oprogramowanie, […]

Systemy automatyki pras filtracyjnych

Systemy automatyki pras filtracyjnych

 Układ realizuje zautomatyzowany w pełni cykl filtracji osadów w prasie filtracyjnej płaskiej:  zamykanie i otwieranie prasy,  realizacja sekwencyjnego cyklu filtracji przy zapewnieniu optymalnego z punktu widzenia technologii ciśnienia nadawy, wraz z opłukaniami, przedmuchami i suszeniem osadów  automatyczny rozładunek prasy Zakres prac:  projekt,  oprogramowanie,  uruchomienie. Zastosowane sterowniki PLC, terminale, komunikacja, systemy wizualizacji:  sterownik MICRO Telemecanique,  terminal graficzny XBTL Telemecanique. Zestawienie urządzeń sterowanych i pomiarowych, kontrolnych:  48 […]

System wizyjny

System wizyjny

System wizyjny zapewnia:  pozycjonowanie narzędzia spawającego prądami wirowymi rurę poruszającą się ruchem prostoliniowym w polu widzenia kamery  sygnalizację ruchu narzędzia w formie kolorowej diody na kamerze i komunikatów towarzyszących obrazowi z kamery na komputerze PC  odporność układu sterowania na zakłócenia w postaci zmiany szerokości i okresowych zaników linii pilotującej, opary powstające podczas procesu spawania  możliwość […]

System sterowania wciągarek cumowniczo-kotwicznych dla statków oceanicznych

System sterowania wciągarek cumowniczo-kotwicznych dla statków oceanicznych

Projekt polegał na opracowaniu skomplikowanego oprogramowania sterowników PLC, w celu prawidłowej kontroli prądów pracy przetworni częstotliwości. Testy wykonywanego systemu sterowania (oprogramowanie PLC + przetwornią częstotliwości) wykonane były na wieży testowej klienta ze znamionowym obciążeniem 40 ton. Zrealizowano dwa projekty łącznie na 7 okrętów. Na każdy okręcie były zlokalizowane 4 wciągarki cumownicze i 2 wciągarki cumowniczo- […]

System sterowania prasą kuzienną o sile nacisku 32 MN

System sterowania prasą kuzienną o sile nacisku 32 MN

Modernizacja systemu sterowania prasą kuzienną 32MN:  wymiana starego sterownika, oprogramowanie funkcji pozycjonowania kowadła,  wymiana układu pomiarowego położenia kowadła – zastosowany enkoder absolutny linkowy,   wymiana układu sterowania siłownikami – za pomocą serwozaworów i kart wzmacniaczy z funkcjami regulatorów PID,  wymiana stanowiska operatorskiego -zastosowanie komputera PC z systemem SCADA ZenOn,  realizacja pozycjonowania kowadła z dokładnością 1 mm, […]

System sterowania frezarką bramową FRP12

System sterowania frezarką bramową FRP12

Modernizacja całego systemu sterowania pracą frezarki:  wymiana napędu głównego suportów oraz napędów pinoli na przekształtniki ACS-800 firmy ABB,  wymiana istniejącego sterownika, oprogramowanie funkcji pozycjonujących  wymiana układów pomiaru odległości – zastosowanie liniałów optycznych (najdłuższy o długości 7 metrów)  wymiana pulpitu sterowniczego wyposażonego w stację rozproszonych wejść/wyjść oraz terminal graficzny  realizacja pozycjonowania suportów oraz pinoli z dokładnością […]

Stanowisko cięcia masek kineskopowych - latająca piła

Stanowisko cięcia masek kineskopowych – latająca piła

Układ realizuje automatyczny, sekwencyjny montaż elementów zacisków do pasów bezpieczeństwa. Zakres prac:  projekt,  oprogramowanie,  uruchomienie. Zastosowane sterowniki PLC, terminale, komunikacja, systemy wizualizacji:  sterownik S7-200. Zestawienie urządzeń sterowanych i pomiarowych, kontrolnych:  32 sygnały i zmienne binarne,  8 zaworów regulacyjnych.

Sterowanie krajarki papierniczej

Sterowanie krajarki papierniczej

Modernizacja sterowania krajarki papierniczej:  wymiana starego sterownika, oprogramowanie funkcji technologicznych,  wymiana starego pulpitu operatorskiego wraz z panelem  wymiana systemu wizualizacji  wykonanie systemu SCADA dla archiwizacji i rozszerzenia funkcji diagnostycznych  realizacja sterowania pracą prądnicy odwijającej oraz wałów nawijających z regulacją momentu w celu uzyskania zadanego naprężenia wstęgi w trakcie jej krojenia Zakres prac:  projekt,  oprogramowanie,  uruchomienie […]

Granulator linii peletu

Granulator linii peletu

Ciąg technologiczny linii peletu rozbudowano o drugi granulator produkcji Sprout Matador. Modernizacja obejmowała:  projekt elektryczny szafy sterowniczej dla drugiego granulatora,  rozbudowę algorytmu sterowania o część dla drugiego granulatora,  adaptację algorytmu sterowania linią dla pracy z dwoma granulatorami,  stworzenie wizualizacji dla drugiego granulatora,  uruchomienie linii do pracy z dwoma granulatorami. Zakres prac:  projekt,  oprogramowanie,  uruchomienie. Zastosowane sterowniki PLC, […]

Stacja uzdatniania wody

Stacja uzdatniania wody

  Przebudowa zakładowej stacji uzdatniania wody:  wprowadzenie systemu dwustopniowego pompowania wody,  sterowanie wydajnością pomp poprzez regulację ich obrotów w funkcji poziomu oraz ciśnienia,  sterowanie filtrami (filtracja, płukanie okresowe w określonej sekwencji),  wynik przebudowy to polepszenie jakości wody oraz zmniejszenie kosztów energii elektrycznej. Zakres prac:  projekt,  oprogramowanie,  uruchomienie. Zastosowane sterowniki PLC, terminale, komunikacja, systemy wizualizacji:  sterownik […]

System sterowania instalacji utylizacji butelek PET

System sterowania instalacji utylizacji butelek PET

  Ciąg technologiczny realizuje cały proces utylizacji zużytych butelek z tworzywa PET:  sortowanie magnetyczne – oddzielenie metali od butelek PET,  rozdrabnianie butelek do postaci płatków,  mycie płatków na gorąco z dodatkiem środków chemicznych – oczyszczanie płatków z kleju i innych zabrudzeń,  suszenie, transport oraz pakowanie płatków do BigBagów.   Zakres prac:  projekt,  oprogramowanie,  uruchomienie.   […]

Linia produkcyjna płyt porowatych P2

Linia produkcyjna płyt porowatych P2

Ciąg technologiczny realizuje cały proces produkcji płyt porowatych:  mielenia wiórów i odpadów drewna,  przygotowanie komponentów dodatkowych,  przygotowanie i wylew masy,  odwodnienie masy i formowanie płyt,  formatowanie płyt,  załadunek do 14-pitrowej suszarni,  sterowanie suszarni,  rozładunek wysuszonych płyt,  sterowanie suszarni – wentylatory obiegowe, wymienniki ciepła, kontrola temperatury,  transport płyt do formatyzerki,  gospodarka wodą obrotową,  wentylacja i stabilizacja […]

Rozbudowa systemu SAFETY na linii produkcji żywności dla dzieci

Rozbudowa systemu SAFETY na linii produkcji żywności dla dzieci

W przetwórstwie spożywczym istotną rolę odgrywa produkcja żywności funkcjonalnej, fortyfikowanej i prozdrowotnej oraz żywności wygodnej, niewymagającej długiego czasu przygotowania. Producenci żywności wprowadzają na rynek produkty zapewniające dostarczenie do organizmu niezbędnych składników odżywczych. Zaliczają się do nich między innymi preparaty przeznaczone do początkowego oraz dalszego żywienia niemowląt i małych dzieci. Przy produkcji żywności dla dzieci najważniejszym […]

Linia produkcji papy

Linia produkcji papy

Ciąg technologiczny realizuje sterowanie napędami linii produkcji papy:  realizacja sterowania 7 sekcji napędowych linii w trybie master-slave z współbieżnością kątów i w trybie master-follower z podziałem obciążeń,  precyzyjna koordynacja pracy sekcji napędowych,  obsługa trybu zaprowadzania materiału, trybu ręcznego i automatycznego. Zakres prac:  projekt,  oprogramowanie,  uruchomienie. Zastosowane sterowniki PLC, terminale, komunikacja, systemy wizualizacji:  1 sterownik centralny […]

Centralny system sterowania (CSS) na linii produkującej sprężyny

Centralny system sterowania (CSS) na linii produkującej sprężyny

Zadania polegało na zaprojektowaniu i dostarczeniu w pełni zautomatyzowanego systemu odpowiedzialnego za precyzyjne sterowanie autonomicznymi urządzeniami wchodzącymi w skład linii produkcyjnej:  nawijarka sprężyn CNC,  piec hartowniczy  transporter siatkowy,  ramie robota UR-5,  maszyna szlifująca,  maszyna testująca,  urządzenie grawerujące (laser).   Zakres prac:  opracowanie nowego systemu sterowania dla pieca hartowniczego,  dostawa i montaż urządzeń wchodzących w skład […]

Automatyzacja procesu odtłuszczania i suszenia elementów w ciągu technologicznym cynkowania ogniowego

Automatyzacja procesu odtłuszczania i suszenia elementów w ciągu technologicznym cynkowania ogniowego

Zakres prac:  projekt obw. Elektrycznych i układów automatyki,  prefabrykację i dostawę szaf sterowniczo-rozdzielczych,  oprogramowanie PLC i HMI  okablowanie, Realizacja Wykonane układy obejmowały:  załadunek i rozładunek elementów wiszących na trawersach a przeznaczonych w dalszym ciągu technologicznym do cynkowania ogniowego;  sterowanie klapami zamykającymi i otwierającymi dok odtłuszczania;  sterowanie przepustnicami odpowiadającymi za wymagany kierunek przepływu spalin z pieca […]

Wymiana napędów i silników prądu stałego na napędy i silniki napięcia przemiennego

Wymiana napędów i silników prądu stałego na napędy i silniki napięcia przemiennego

Zakres prac: Prace mechaniczne:  demontaż dwóch silników prądu stałego 38kW,  demontaż dwóch napędów prądu stałego,  demontaż hydraulicznych układów hamulcowych. Prace elektryczne i obw. automatyki  demontaż dwóch napędów prądu stałego,  demontaż okablowania silników prądu stałego i hamulców hydraulicznych,  dostawa i montaż dwóch silników napięć przemiennych o mocy 45kW, Realizacja Prace mechaniczne  dostawa i montaż dwóch silników […]

Linie produkcji peletów

Linie produkcji peletów

Dwie równoległe linie produkcji peletu ze słomy:  transport oraz mielenie słomy,  transport zmielonej słomy do zbiornika,  transport zmielonej słomy na kondycjoner oraz kondycjonowanie surowca,  dozowanie pary do słomy i prasowanie z pełną kontrolą procesu technologicznego prasowania,  transport peletu do chłodnicy i dalej do zbiornika gotowego surowca,  podawanie na wagi i pakowaczki. Zakres prac:  projekt,  oprogramowanie, […]

Linia produkcji peletu

Linia produkcji peletu

Linia produkcji peletów:  transport oraz mielenie mokrej zrąbki na trocinę,  transport mokrej trociny do zbiornika,  wygarnianie trociny mokrej ze zbiornikai dozowanie na suszarnię,  kontrola procesu suszenia z utrzymaniem parametrów surowca gotowego,  transport suchej trociny na zbiornik wygarnianie suchej trociny ze zbiornika i transport na młyn suchy,  transport zmielonej trociny na kondycjoner oraz kondycjonowanie surowca,  dozowanie […]

Odpylanie urządzeń obróbki drewna i płyt

Odpylanie urządzeń obróbki drewna i płyt

System odpylania i transportu pyłu do palników pyłowych w EC:  11 wentylatorów o łącznej mocy 380KW,  kontrola obrotów na wszystkich wentylatorach oraz ślimakach,  analogowa kontrola prędkości przepływu powietrza transportowego w rurach,  3 filtry z pomiarem ciśnienia,  1 zbiornik na pył z pomiarem złoża oraz wygarniaczem obrotowym z napędem hydraulicznym i ślimakiem wygarniającym na falowniku,  przenośniki […]

System automatyki zaworów Stacji Pompowo-Akumulatorowej

System automatyki zaworów Stacji Pompowo-Akumulatorowej

Układ realizuje sterowanie grupą zaworów przepuszczających wodę do zbiorników, w których wytwarzane jest ciśnienie dla pras. Każdy z dziesięciu zaworów współpracuje z jedną z dziesięciu pomp i otwierany jest tylko gdy dana pompa pracuje. System w oparciu o pomiar poziomu wody w zbiornikach decyduje o ilości sterowanych w danym momencie zaworów. W celu równomiernego zużycia […]

System automatyki skręcarki wiązek przewodów

System automatyki skręcarki wiązek przewodów

Układ realizuje skręcanie i owijanie estrafolem wiązek przewodów  sterowanie urządzeniem owijającym z zapewnieniem stałego skoku owijania,  sterowanie bębnem i widłami skręcarki z zapewnieniem stałego skoku skręcania,  obsługa urządzeń pomocniczych: windy transportu bębnów, zamykania kłów, układacza przewodów,  licznik ilości produktu. Zakres prac:  projekt,  oprogramowanie,  uruchomienie. Zastosowane sterowniki PLC, terminale, komunikacja, systemy wizualizacji:   sterownik PLC zintegrowany w układzie napedowym SERWO 9300 Lenze, […]

Modernizacje tokarek ciężkich 1A670, KU333, SIU

Modernizacje tokarek ciężkich 1A670, KU333, SIU

Układ realizuje sterowanie obrabiarką ciężką dwusuportową:  sterowanie napędem wrzeciona,  sterowanie napędami suportów z zapewnieniem stałej prędkości skrawania oraz funkcji gwintowania,  sterowanie układami pomocniczymi: smarowanie, konik, pinole i in. Zakres prac:  projekt,  uruchomienie układu automatyki. Zastosowane sterowniki PLC, terminale, komunikacja, systemy wizualizacji:  sterownik PREMIUM Schneider, panel operatorski XBTL Schneider. Zestawienie urządzeń sterowanych i pomiarowych, kontrolnych:  90 sygnałów binarnych,  12 sygnałów analogowych,  liniały pomiarowe, […]

Modernizacja sterowania systemu do zgrzewania ogniw

Modernizacja sterowania systemu do zgrzewania ogniw

Modernizaja systemu sterowania maszyną do iskrowego zgrzewania ogniw łańcuchów:  wymiana starego sterownika,  wymiana modułów elektroniki i zastąpienie ich sterownikiem o krótkim czasie cyklu,  przetwarzania programu (do kontroli procesu zgrzewania iskrowego),  wymiana starego regulatora mocy zasilającego transformator zgrzewający,  wymiana układu pomiaru drogi suportu spęczającego,  wymiana systemu wizualizacji,  wykonanie centralnego stanowiska SCADA archiwizującego wybrane parametry każdego zgrzewanego […]

Modernizacja systemu sterowania zwijarki sprężyn

Modernizacja systemu sterowania zwijarki sprężyn

Modernizacja systemu sterowania maszyną do zwijania sprężyn:  wymiana napędu głównego wałka nawijającego na przekształtnik Emerson,  wymiana starego sterownika, oprogramowanie funkcji pozycjonujących dla 4 osi,  wymiana układów pomiaru odległości – zastosowanie liniałów magnetycznych,  wymiana układów pomiaru kąta i prędkości obrotu – zastosowanie enkodera inkrementalnego,  wymiana pulpitu sterowniczego wyposażonego w stację rozproszonych wejść/wyjść oraz terminal graficzny z […]

Modernizacja systemu automatyki 20 wielkogabarytowych obrabiarek technologicznych

Modernizacja systemu automatyki 20 wielkogabarytowych obrabiarek technologicznych

Zadanie polegało na modernizacji obrabiarek technologicznych na których huta wykonuje elementy wielkogabarytowe (wirniki do elektrowni wiatrowych, wały korbowe do silników okrętowych – największe 30 m długości i 100 ton wagi). Zakres prac:  całkowita wymiana systemu sterowania z przestarzałych układów ampidyny i układów Leonarda na układy napędowe układu stałego (Lenze, Parker). Zastosowane sterowniki PLC, terminale, komunikacja, systemy wizualizacji: […]

Linia obróbki miedzi

Linia obróbki miedzi

Ciąg technologiczny realizuje proces obróbki taśmy miedzianej:  odwijanie taśmy miedzianej z odwijaka dwuwrzecionowego,  transport taśmy miedzianej,  obróbka cieplna w piecu gazowy,  szlifowanie, i płukanie w kąpielach wysokociśnieniowych,  suszenie taśmy,  nawijanie taśmy miedzianej na nawijarce dwuwrzecionowej z prowadzeniem krawędzi. Zakres prac:  oprogramowanie,  uruchomienie. Zastosowane sterowniki PLC, terminale, komunikacja, systemy wizualizacji:  1 sterownik centralny S7-400,  rozproszona struktura wejść/wyjść na obiekcie – 12 […]

Modernizacja sterowania zwijarki sprężyn GOGAN

Modernizacja sterowania zwijarki sprężyn GOGAN

Wymieniony został system sterowania zwijarką sprężyn produkowanych w technologii zwijania na gorąco. Projekt polegał na opracowaniu systemu sterowania uwzgledniającego niedoskonałości mechaniki maszyny. Po zatwierdzeniu koncepcji przygotowany został projekt elektryczny w programie EPLAN P8. Prace obiektowe były prowadzone w krótkim okresie postoju maszyny z racji tego, że jest to główne urządzenie produkcyjne w przedsiębiorstwie. Zakres prac: […]

Linia izolacji rur

Linia izolacji rur

  Konwersja sterowania opartego o sterownik S5na S7-300 oraz wymiana starego systemu wizualizacji na nowy. Ciąg technologiczny realizuje proces śrutowania rur:  przyjcie rur,  podgrzanie,  śrutowanie,  czyszczenie i przekazanie rur do dalszej obróbki.   Zakres prac:  projekt,  oprogramowanie,  uruchomienie.   Zastosowane sterowniki PLC, terminale, komunikacja, systemy wizualizacji:  sterownik S7-300 PN/DP,  rozproszona struktura wejść/wyjść na obiekcie – […]