aniro-logo
ISO 9001:2015

Category Archives: Segregacja odpadów


Systems sterowania linii sortowania odpadów przemysłowych

 

Ciąg technologiczny realizuje proces sortowania odpadów przemysłowych z branży budowlanej:
kwadrat wstępne sortowanie odpadów,
kwadrat rozdrabnianie, mielenie posortowanych wstępnie odpadów,
kwadrat kolejny proces segregacji – segregacja mechaniczna, magnetyczna oraz pneumatyczna,
kwadrat sortowanie i pakowanie.

Zakres prac:
kwadrat projekt,
kwadrat oprogramowanie,
kwadrat uruchomienie.

Zastosowane sterowniki PLC, terminale, [...]

Regulacja napowietrzania komór osadu czynnego w oczyszczalni

 

Układ realizuje w pełni automatyczne napowietrzanie komór osadu czynnego w oczyszczalni ścieków:
kwadrat regulacja prędkości mieszadeł napietrzających w funkcji pomiary zawartości tlenu,
kwadrat sterownie dopływem ścieków i odpływem wody oczyszczonej do komór osadu,
kwadrat kontrola poziomu w osadnikach,

Zakres prac:
kwadrat projekt,
kwadrat oprogramowanie, [...]

System sterowania linii sortowania odpadów komunalnych

 

Ciąg technologiczny realizuje cały proces sortowania odpadów komunalnych i przemysłowych:
kwadrat wstępna automatyczna segregacja,
kwadrat rozdrabnianie części posegregowanych odpadów,
kwadrat kolejny etap segregacji automatycznej – system wizyjny segregujący odpady w zależności od materiału ich wykonania,
kwadrat segregacja ręczna odpadów,
kwadrat pakowanie i magazynowanie.

Zakres [...]

System sterowania instalacji utylizacji butelek PET

 
Ciąg technologiczny realizuje cały proces utylizacji zużytych butelek z tworzywa PET:
kwadrat sortowanie magnetyczne – oddzielenie metali od butelek PET,
kwadrat rozdrabnianie butelek do postaci płatków,
kwadrat mycie płatków na gorąco z dodatkiem środków chemicznych – oczyszczanie płatków z kleju i innych
[...]

System sterowania instalacji utylizacji butelek PET

 

Ciąg technologiczny realizuje cały proces utylizacji zużytych butelek z tworzywa PET:
kwadrat sortowanie magnetyczne – oddzielenie metali od butelek PET,
kwadrat rozdrabnianie butelek do postaci płatków,
kwadrat mycie płatków na gorąco z dodatkiem środków chemicznych – oczyszczanie płatków z kleju i innych
[...]