aniro-logo
ISO 9001:2015

Gospodarka wodna

Lista wybranych aplikacji z branży gospodarki wodnej.

 Przebudowa zakładowej stacji uzdatniania wody:
kwadrat wprowadzenie systemu dwustopniowego pompowania wody,
kwadrat sterowanie wydajnością pomp poprzez regulację ich obrotów w funkcji poziomu oraz ciśnienia,
kwadrat sterowanie filtrami (filtracja, płukanie okresowe w określonej sekwencji),
kwadrat wynik przebudowy to polepszenie jakości wody oraz zmniejszenie kosztów energii elektrycznej.

Zakres prac:
kwadrat
projekt,
kwadrat oprogramowanie,
kwadrat uruchomienie.

Zastosowane sterowniki PLC, terminale, komunikacja, systemy wizualizacji:
kwadrat
sterownik S7-300 z procesorem 315-2DP,
kwadrat moduł GSM do informowania operatora o zakłóceniach,
kwadrat panel operatorski TP270.

Zestawienie urządzeń sterowanych i pomiarowych, kontrolnych:
kwadrat
80 sygnałów binarnych,
kwadrat 20 sygnałów analogowych,
kwadrat 3 programowe regulatory PID,
kwadrat 4 silniki o regulowanych obrotach,
kwadrat 15 silników o napędzie bezpośrednim,
kwadrat 5 zaworów regulacyjnych,
kwadrat 3 układy pomiaru poziomów,
kwadrat 1 układ pomiaru przepływu,
kwadrat 3 układy pomiaru ciśnienia.

System sterowania stacją ozonowania wody realizuje następujące zadania:
kwadrat utrzymanie odpowiednich, wynikających z technologii parametrów powietrza do ozonowania wstępnego (temperatura, wilgotność, ciśnienie) – zarówno dla ozonowania wstępnego jak i pośredniego,
kwadrat utrzymanie odpowiedniego stężenia ozonu w rurociągu dostarczającym wodę do odbiorców,
kwadrat system ostrzegania alarmujący o przekroczeniu stężenia ozonu w wodzie oraz w powietrzu w pomieszczeniu kontrolnym,
kwadrat zastosowanie osobnych sterowników dla głównych urządzeń (wytwornice ozonu oraz suszarki) zapewnia bardziej niezawodną pracę całej stacji ozonowania wody.

Zakres prac:
kwadrat
projekt,
kwadrat oprogramowanie,
kwadrat uruchomienie.

Zastosowane sterowniki PLC, terminale, komunikacja, systemy wizualizacji:
kwadrat
1 sterownik centralny Schneider M340,
kwadrat 5 sterowników podrzędnych Schneider M340,
kwadrat 1 terminal graficzny HMI – dotykowy panel operatorski Schneider Electric,
kwadrat zdalny dostęp do sterownika PLC oraz panelu dotykowego.

Zestawienie urządzeń sterowanych i pomiarowych, kontrolnych:
kwadrat
150 sygnałów binarnych,
kwadrat 30 sygnałów analogowych,
kwadrat 4 programowe regulatory PID,
kwadrat 6 silników o napędzie bezpośrednim,
kwadrat 4 układy pomiaru temperatury,
kwadrat 8 układów pomiaru ciśnienia,
kwadrat 2 układy pomiaru wilgotności.

Bezobsługowe stacje uzdatniania wody w warstwie wodonośnej przeznaczone sa do małych i srednich ujeć wody. Realizują one uzdatnianie wody oraz stabilizację cisnienia w rurociągu:
kwadrat odżelazianie wody poprzez cykliczne, zależne od wydajności i eksploatacji studni napowietrzania warstwy wodonośnej,
kwadrat sterowanie zbiornikami retencyjnymi,
kwadrat energooszczedne sterowanie kaskada pompową zapewniające utrzymanie stałego ciśnienia w rurociągu.

Zakres prac:
kwadrat
koncepcja,
kwadrat projekt,
kwadrat oprogramowanie,
kwadrat uruchomienie.

Zastosowane sterowniki PLC, terminale, komunikacja, systemy wizualizacji:
kwadrat
1 sterownik centralny MICRO Telemecanique / FESTO FPC110,
kwadrat 1 terminal graficzny XBTL Telemecanique / NEMATRON.

Zestawienie urządzeń sterowanych i pomiarowych, kontrolnych:
kwadrat
64 sygnały i zmiennych binarnych,
kwadrat 6 sygnałów i zmiennych analogowych
kwadrat 2 programowe regulatory PID
kwadrat 1 silnik o regulowanych obrotach
kwadrat 8 silników o napędzie bezpośrednim
kwadrat 5 zaworów regulacyjnych
kwadrat 3 układy pomiaru poziomu
kwadrat 2 układy pomiaru ciśnienia
kwadrat 1 układ pomiaru przepływu