aniro-logo

System transportu, magazynowania i spalania biomasy

  Linia transportu, mielenia, magazynowania i spalania biomasy:  transport oraz mielenie biomasy  transport biomasy z młyna do silosu  rozdzielenie biomasy na dwie linie transportujące do dwóch kotłów węglowo – pyłowych,  dozowanie biomasy do palników pyłowych z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa (strefa zagrożenia wybuchem),  wykorzystanie przy kotłach aparatury kontrolno – pomiarowej z certyfikatami bezpieczeństwa. Zakres prac:  projekt, […]

Granulator linii peletu

Ciąg technologiczny linii peletu rozbudowano o drugi granulator produkcji Sprout Matador. Modernizacja obejmowała:  projekt elektryczny szafy sterowniczej dla drugiego granulatora,  rozbudowę algorytmu sterowania o część dla drugiego granulatora,  adaptację algorytmu sterowania linią dla pracy z dwoma granulatorami,  stworzenie wizualizacji dla drugiego granulatora,  uruchomienie linii do pracy z dwoma granulatorami. Zakres prac:  projekt,  oprogramowanie,  uruchomienie. Zastosowane sterowniki PLC, […]

Linie produkcji peletów

Dwie równoległe linie produkcji peletu ze słomy:  transport oraz mielenie słomy,  transport zmielonej słomy do zbiornika,  transport zmielonej słomy na kondycjoner oraz kondycjonowanie surowca,  dozowanie pary do słomy i prasowanie z pełną kontrolą procesu technologicznego prasowania,  transport peletu do chłodnicy i dalej do zbiornika gotowego surowca,  podawanie na wagi i pakowaczki. Zakres prac:  projekt,  oprogramowanie, […]

Linia produkcji peletu

Linia produkcji peletów:  transport oraz mielenie mokrej zrąbki na trocinę,  transport mokrej trociny do zbiornika,  wygarnianie trociny mokrej ze zbiornikai dozowanie na suszarnię,  kontrola procesu suszenia z utrzymaniem parametrów surowca gotowego,  transport suchej trociny na zbiornik wygarnianie suchej trociny ze zbiornika i transport na młyn suchy,  transport zmielonej trociny na kondycjoner oraz kondycjonowanie surowca,  dozowanie […]