aniro-logo

Systemy automatyki stacji uzdatniania wody w warstwie wodonośnej

Bezobsługowe stacje uzdatniania wody w warstwie wodonośnej przeznaczone sa do małych i srednich ujeć wody. Realizują one uzdatnianie wody oraz stabilizację cisnienia w rurociągu:  odżelazianie wody poprzez cykliczne, zależne od wydajności i eksploatacji studni napowietrzania warstwy wodonośnej,  sterowanie zbiornikami retencyjnymi,  energooszczedne sterowanie kaskada pompową zapewniające utrzymanie stałego ciśnienia w rurociągu. Zakres prac:  koncepcja,  projekt,  oprogramowanie, […]

System sterowania stacji ozonowania wody

System sterowania stacją ozonowania wody realizuje następujące zadania:  utrzymanie odpowiednich, wynikających z technologii parametrów powietrza do ozonowania wstępnego (temperatura, wilgotność, ciśnienie) – zarówno dla ozonowania wstępnego jak i pośredniego,  utrzymanie odpowiedniego stężenia ozonu w rurociągu dostarczającym wodę do odbiorców,  system ostrzegania alarmujący o przekroczeniu stężenia ozonu w wodzie oraz w powietrzu w pomieszczeniu kontrolnym,  zastosowanie […]

Stacja uzdatniania wody

 Przebudowa zakładowej stacji uzdatniania wody:  wprowadzenie systemu dwustopniowego pompowania wody,  sterowanie wydajnością pomp poprzez regulację ich obrotów w funkcji poziomu oraz ciśnienia,  sterowanie filtrami (filtracja, płukanie okresowe w określonej sekwencji),  wynik przebudowy to polepszenie jakości wody oraz zmniejszenie kosztów energii elektrycznej. Zakres prac:  projekt,  oprogramowanie,  uruchomienie. Zastosowane sterowniki PLC, terminale, komunikacja, systemy wizualizacji:  sterownik S7-300 […]