aniro-logo
ISO 9001:2015
System sterowania przygotowaniem surowca do produkcji płyt LVL

System sterowania przygotowaniem surowca do produkcji płyt LVL

Ciąg technologiczny mający za zadanie przygotowanie surowca dla linii produkującej płyty LVL:  przygotowanie basenów (LogPonds) do namaczania kłód,  utrzymanie odpowiedniego poziomu wody w basenach,  utrzymanie zadanej temperatury w basenach,  namaczanie i transport kłód w basenach przez wynikający z technologii czas,  utrzymanie odpowiedniej jakości wody dzięki wykorzystaniu oczyszczalni ścieków,  podgrzewanie wody z wykorzystaniem odzyskanego z suszarni […]

Odpylanie urządzeń obróbki drewna i płyt

Odpylanie urządzeń obróbki drewna i płyt

System odpylania i transportu pyłu do palników pyłowych w EC:  11 wentylatorów o łącznej mocy 380KW,  kontrola obrotów na wszystkich wentylatorach oraz ślimakach,  analogowa kontrola prędkości przepływu powietrza transportowego w rurach,  3 filtry z pomiarem ciśnienia,  1 zbiornik na pył z pomiarem złoża oraz wygarniaczem obrotowym z napędem hydraulicznym i ślimakiem wygarniającym na falowniku,  przenośniki […]

Linie produkcyjne płyt porowatych P3 i P4

Linie produkcyjne płyt porowatych P3 i P4

Ciąg technologiczny realizuje cały proces produkcji płyt porowatych:  mielenia wiórów i odpadów drewna,  przygotowanie komponentów dodatkowych,  przygotowanie i wylew masy,  odwodnienie masy i formowanie płyt,  formatowanie płyt,  załadunek do 14-piętrowej suszarni, sterowanie suszarnią, rozładunek wysuszonych płyt,  sterowanie suszarnią – wentylatory obiegowe, wymienniki ciepła, kontrola temperatury.  transport płyt do formatyzerki, sterowanie formtyzerk,  gospodarka wodą obrotową,  wentylacja […]

Linia produkcyjna włókna i płyt porowatych WI

Linia produkcyjna włókna i płyt porowatych WI

Ciąg technologiczny realizuje cały proces produkcji włókna i płyt porowatych:  mielenia wiórów i odpadów drewna,  dozowanie dodatków do włókna,  pakowanie włókna,  zaklejania włókna w turbozaklejarce,  formowanie płyt,  załadunek do suszarni, rozładunek wysuszonych płyt,  transport płyt do formatyzerki,  gospodarka komponentami,  system odpylania,  wentylacja i stabilizacja temperatury hali produkcyjnej. Zakres prac:  projekt,  oprogramowanie,  uruchomienie. Zastosowane sterowniki PLC, terminale, komunikacja, systemy wizualizacji:  2 […]

Linia produkcyjna płyt porowatych P2

Linia produkcyjna płyt porowatych P2

Ciąg technologiczny realizuje cały proces produkcji płyt porowatych:  mielenia wiórów i odpadów drewna,  przygotowanie komponentów dodatkowych,  przygotowanie i wylew masy,  odwodnienie masy i formowanie płyt,  formatowanie płyt,  załadunek do 14-pitrowej suszarni,  sterowanie suszarni,  rozładunek wysuszonych płyt,  sterowanie suszarni – wentylatory obiegowe, wymienniki ciepła, kontrola temperatury,  transport płyt do formatyzerki,  gospodarka wodą obrotową,  wentylacja i stabilizacja […]

Odpylanie urządzeń obróbki drewna i płyt

Odpylanie urządzeń obróbki drewna i płyt

System odpylania i transportu pyłu do palników pyłowych w EC:  11 wentylatorów o łącznej mocy 380KW,  kontrola obrotów na wszystkich wentylatorach oraz ślimakach,  analogowa kontrola prędkości przepływu powietrza transportowego w rurach,  3 filtry z pomiarem ciśnienia,  1 zbiornik na pył z pomiarem złoża oraz wygarniaczem obrotowym z napędem hydraulicznym i ślimakiem wygarniającym na falowniku,  przenośniki […]