Aktywny Kompensator Falownikowy AKF AT-H15, H25

Aktywny Kompensator Falownikowy AKF AT- H10 (H20), jest urządzeniem energoelektronicznym, którego zadaniem jest kompensacja mocy biernej zarówno indukcyjnej jak i pojemnościowej, filtracja harmonicznych napięcia i prądu oraz symetryzacja obciążenia fazowego. Szybka odpowiedź, poniżej 10 ms, na dynamiczne zmiany wartości cosinusa φ zapewnia bezwzględne utrzymanie zadanego parametru. Ponieważ urządzenie kompensuje moc bierną niezależnie w każdej fazie, jego całkowita skuteczność jest bezwzględna. Dodatkowo urządzenie filtruje wybrane harmoniczne prądu H3, H5 i H7. Standardowo wyposażony w kartę WiFi, służącą do komunikacji z urządzeniem stawia go w gronie najlepszych dostępnych na rynku tego typu kompensatorów. Aplikacja do zarządzania kompensatorem umożliwia oprócz ustawiania parametrów urządzenia, także monitorowanie parametrów jakości energii elektrycznej i kontrolę jego pracy. Zaawansowane algorytmy sterownia zabezpieczają, urządzenie przed przeciążeniami i eliminują wystąpienie rezonansu prądu. Skuteczność kompensacji i utrzymywania zadanego cosinusa φ jest na poziomie 98-99%. Modułowa budowa umożliwia bardzo szybką i wygodną rozbudowę, w przypadku zwiększenia zapotrzebowania odbiorcy energii na moc.

Aktywny Kompensator Falownikowy AKF-AT 30, AKF-AT 50, AKF-AT 100

Aktywny Kompensator Falownikowy AKF-AT, jest urządzeniem energoelektronicznym, którego zadaniem jest kompensacja moc biernej zarówno indukcyjnej jak i pojemnościowej. Szybka odpowiedź, poniżej 10 ms, na dynamiczne zmiany wartości cosinusa φ zapewnia bezwzględne utrzymanie zadanego parametru. Ponieważ urządzenie kompensuje moc bierną niezależnie w każdej fazie, jego całkowita skuteczność jest bezwzględna. Standardowo wyposażony w analizator jakości energii, który może służyć do monitoringu parametrów sieci stawia go w gronie najlepszych dostępnych na rynku tego typu kompensatorów. Zaawansowane algorytmy sterownia zabezpieczają, urządzenie przed przeciążeniami i eliminują wystąpienie rezonansu prądu. Skuteczność kompensacji i utrzymywania zadanego cosinusa φ jest na poziomie 98-99%. Modułowe budowa umożliwia bardzo szybką i wygodną rozbudowę, w przypadku zwiększenia zapotrzebowania odbiorcy energii na moc.