aniro-logo
ISO 9001:2015

Przekaźnik kolejności, asymetrii i zaniku fazy MMR17-PDE-A230-108

Przekaźnik nadzorczy przeznaczony jest do zastosowań w układach automatyki i sterowania do kontroli asymetrii, kierunku faz oraz zadziałania styków stycznika w sieciach trójfazowych AC. Służy do zabezpieczenia odbiorników (np. silników) przed wystąpieniem asymetrii napięciowej, nieprawidłowej kolejności faz lub uszkodzeniem styków stycznika wykonawczego.

Przekaźnik posiada:
kwadrat  kontrola asymetrii,
kwadrat  kontrola kierunku,
kwadrat  kontrola styków stycznika,
kwadrat  symetryczny regulowany czas opóźnienia wyłączenia i powrotu w zakresie od 1s do 6s,
kwadrat  nastawiany próg asymetrii napięciowej od 30 do 70V.

Przekaźnik zasilany jest z fazy L1 i nie zabezpiecza przed symetrycznym spadkiem napięcia zasilającego.
W przypadku wykrycia asymetrii napięciowej za stycznikiem wykonawczym (na zaciskach V1, V2, V3), przekaźnik zostanie wyłączony na stałe i ponowne jego uruchomienie wymaga odłączenia i ponownego załączenia napięcia zasilającego.
Po podaniu zasilania układ załączy obwód stycznika tylko w przypadku braku asymetrii i wykrycia poprawnej kolejności faz, niezależnie od ustawionego czasu opóźnienia.
W przypadku braku potrzeby kontroli styków stycznika, wejścia V1, V2 oraz V3 można pozostawić niepodłączone.
Stan przekaźnika wskazywany jest przy pomocy dwóch diod LED.

Katalog Produktów ANIRO