aniro-logo
ISO 9001:2015

Przekaźnik nadzorczy napięciowy MMR17-V3B-M230-108

kwadrat  kontrola napięcia True RMS,
kwadrat  kontrola asymetrii,
kwadrat  kontrola kierunku,
kwadrat  funkcje napięciowe Window i Undervoltage,
kwadrat  regulacja górnego progu napięciowego 80…120% Un,
kwadrat  regulacja dolnego progu napięciowego 70…110% Un,
kwadrat regulowany, symetryczny czas wyłączenia i powrotu 0,5…10s.

Jest to układ służący do zabezpieczenia odbiornika przed nieprawidłową wartością napięcia zasilającego. Może być stosowany do pomiaru napięcia trójfazowego AC, a także jednofazowego AC lub DC o wartości znamionowej 230V.
Układ może działać przy jednoznacznie określonym kierunku wirowania faz przez, co zabezpiecza odbiornik przed ich zamianą.
Próg asymetrii napięciowej ustawiony jest programowo na wartość 20% (46V).
Przełącznik trybu pozwala użytkownikowi na wybór sposobu monitorowania zasilania czyli załączenie kontroli asymetrii lub układu kontroli kierunku wirowania. Stan pracy przekaźnika jest sygnalizowany za pomocą dwóch diod LED umieszczonych na panelu czołowym.

Katalog Produktów ANIRO