aniro-logo
ISO 9001:2015

Aktywne Kompensatory Mocy Biernej wraz z funkcją filtracji harmonicznych rzędu 3, 5, 7, 9, 11 i 13

ASVG 010 | ASVG 015 | ASVG 030 | ASVG 050 |  ASVG 75 | ASVG 100 

ASVG jest to połączenie aktywnego kompensatora mocy biernej i filtra aktywnego umożliwiającego kompensację harmonicznych rzędu 3,5 i 7. Służy on do dynamicznej kompensacji mocy biernej indywidualnie w 3 fazach oraz poprawy parametrów zasilania poprzez filtrację najczęściej występujących odkształceń.

Katalog Produktów ANIRO