Regulatory współczynnika mocy MCE ADV

Regulatory współczynnika mocy MCE-6 ADV (6 kroków) i MCE-12 ADV (12 kroków) są zaprojektowane do pomiaru mocy biernej i załączania oraz wyłączania poszczególnych kondensatorów, aby zachować ustawiony cos φ.

Regulator energii biernej MASTER control VAR

Regulator energii biernej MASTER control VAR to urządzenie, które dokonuje pomiaru cosinusa sieci i reguluje załączenie i odłączenie kondensatorów w celu jego regulacji. Poza tym, urządzenie oblicza i wyświetla główne parametry elektryczne w sieciach jednofazo­wych i trójfazowych zrównoważonych i niezrównoważonych. Pomiar wykonywany jest z poda­niem rzeczywistej wartości skutecznej, za pomocą czterech wejść napięciowych AC i trzech wejść prądowych.

Analizator sieci MCA PLUS II

MCA PLUS II to urządzenie służące do pomiaru, obliczania i wyświetlania głównych parametrów elek­trycznych w sieciach jednofazowych, dwufazowych z i bez przewodu neutralnego, trójfazowych zrów­noważonych, z pomiarem w układzie ARONA lub niezrównoważonych.

Pomiar wykonywany jest z podaniem rzeczywistej wartości skutecznej, za pomocą trzech wejść napięciowych AC i trzech wejść prądowych.