Regulator współczynnika mocy MCE ADV

Regulatory współczynnika mocy MCE ADV06 (6-stopni) oraz MCE ADV12 (12-stopni) są zaprojektowane do sterowania pracą baterii kondensatorów. Na podstawie sygnałów pomiarowych z przekładników prądowych regulują pracą baterii, aby zachować ustawioną wartość cos(φ). Regulator MCE ADV zawiera inteligentny układ sterowania pozwalający kontrolować następujące parametry:

kwadrat C/K – stosunek przekładni przekładnika prądowego do mocy najmniejszego stopnia baterii,
kwadrat Fazy – kolejność faz napięcia i prądu oraz kierunek przepływu prądu,
kwadrat Liczbę zainstalowanych stopni oraz program sterowania – analiza ilości stopni umożliwia dostosowanie programu sterowania do najbardziej optymalnej kompensacji mocy biernej.

Regulator energii biernej MASTER control VAR

Regulator Master controln Var jest zaawansowanym urządzeniem do sterowania pracą baterii kondensatorów, monitoringu jej pracy ale również pełni funkcję analizatora parametrów sieci. Dzięki dużemu wyświetlaczowi można kontrolować parametry sieci mierzone przez regulator, przez cztery wejścia napięciowe oraz trzy wejścia prądowe.

Oprócz podstawowych funkcji regulatora, MASTER control VAR:
kwadrat posiada funkcję analizatora sieci wraz z pomiarem i wizualizacją wielu pomiarów w tym THDu,
kwadrat pomiar i sterowanie baterią przy pomiarze w układzie 4-kwadrantowym,
kwadrat posiada funkcję Plug&Play do automatycznej konfiguracji urządzenia,
kwadrat posiada funkcję AutoTest i Test ręczny do testowania stanu kondensatorów
baterii,
kwadrat posiada system FCP, który minimalizuje liczbę załączeń i odłączeń przekaźników,
kwadrat posiada możliwość wymuszenia kroków regulacji,
kwadrat pracuje w układzie z pomiarem w jednej lub trzech fazach,
kwadrat dokonuje pomiaru prądu upływowego z opcją alarmu oraz wyszukania i anulowania uszkodzonego kondensatora,
kwadrat dysponuje wieloma alarmami, aby poinformować o ewentualnych usterkach
zarówno powstałych w baterii jak i w instalacji.

Regulator mocy biernej LRM001 i LRM002

FUNKCJE
kwadrat kompensacja mocy biernej indukcyjnej: współpracuje ze stopniami pojemnościowymi i indukcyjnymi,
kwadrat kompensacja w sieciach z symetrycznym i asymetrycznym obciążeniem (LMR001), – pomiar jedno lub trójfazowy oraz sterowanie elementami jedno i/lub trójfazowymi,
kwadrat wyświetlanie wartości współczynnika cosφ oraz współczynnika Power Factor,
funkcja kompensacji biegu jałowego,
kwadrat funkcja offsetu mocy biernej,
kwadrat algorytm równomiernego zużycia stopni (LMR001),
kwadrat możliwość dowolnego zaprogramowania typu i mocy poszczególnych wyjść,
kwadrat szybkie algorytmy dochodzenia do zadanego współczynnika cosφ,
kwadrat indywidualnie ustawiane czasy rozładowania (blokady) stopni

Analizator sieci MCA PLUS II

MCA Plus II jest stacjonarnym analizatorem parametrów sieci, umożliwiający pomiar wartości RMS parametrów elektrycznych w sieciach 1-fazowych, 3-fazowych 3-przewodowych oraz 4-przewodowych. Analizator jest łatwy w instalacji, wymaga jedynie podłączenia przewodów napięciowych oraz prądowych. Intuicyjną konfigurację umożliwia duży, podświetlany wyświetlacz LCD oraz dostępna klawiatura.