aniro-logo

dławiki

Dławiki

Elementy te są stosowanie w aplikacjach napędowych i innych do redukcji harmonicznych oraz komutacyjnych zapadów napięcia i zwiększenia niezawodności całego układu napędowego oraz ochrony zarówno urządzeń jaki sieci zasilającej przed zjawiskiem zakłóceń niskiej częstotliwości. Jakość energii zasilającej jest tematem, który odgrywa coraz większą rolę w energetyce, ponieważ dostawca energii ma prawny nakaz dostarczenia klientowi energii o ściśle określonych parametrach takich jak zawartość harmonicznych, amplituda napięcia, częstotliwość itd. By to osiągnąć należy ograniczyć oddawanie do sieci zakłóceń generowanych przez rożne rodzaje urządzeń podłączonych do sieci, szczególnie tych, które pobierają odkształcony prąd z sieci. 

Trójfazowe dławiki sieciowe INS 4%

Dławik sieciowy stosujemy w celu zapewnienia lepszej ochrony przed przepięciami oraz w celu zmniejszenia zniekształceń harmonicznych prądu wytwarzanego przez odbiorniki nieliniowe.

Zastosowanie dławików sieciowych jest zalecane min. w przypadku:
kwadrat bliskość kilku napędów połączonych równolegle,
kwadrat zasilania urządzeń w sieci z podwyższonym poziomem odkształceń,
kwadrat zasilania urządzeń napięciem asymetrycznym,
kwadrat dla linii o niskiej impedancji.