aniro-logo
ISO 9001:2015

Linia izolacji rur

 
Konwersja sterowania opartego o sterownik S5na S7-300 oraz wymiana starego systemu wizualizacji na nowy. Ciąg technologiczny realizuje proces śrutowania rur:
kwadrat przyjcie rur,
kwadrat podgrzanie,
kwadrat śrutowanie,
kwadrat czyszczenie i przekazanie rur do dalszej obróbki.
 
Zakres prac:
kwadrat projekt,
kwadrat oprogramowanie,
kwadrat uruchomienie.
 

Zastosowane sterowniki PLC, terminale, komunikacja, systemy wizualizacji:

kwadrat sterownik S7-300 PN/DP,
kwadrat rozproszona struktura wejść/wyjść na obiekcie – 4 stacje Interbus,
kwadrat terminal graficzny TP277,
kwadrat komunikacja PROFIBUS DP, INDUSTRIAL ETHERNET oraz INTERBUS,
kwadrat 1 stanowisko z systemem wizualizacji procesów produkcyjnych Zenon.
 

Zestawienie urządzeń sterowanych i pomiarowych, kontrolnych:

kwadrat 380 sygnałów binarnych,
kwadrat 18 sygnałów analogowych,
kwadrat 15 silników o regulowanych obrotach,
kwadrat 20 silników o napędzie bezpośrednim.