aniro-logo
ISO 9001:2015

Linia obróbki miedzi

Ciąg technologiczny realizuje proces obróbki taśmy miedzianej:
kwadrat odwijanie taśmy miedzianej z odwijaka dwuwrzecionowego,
kwadrat transport taśmy miedzianej,
kwadrat obróbka cieplna w piecu gazowy,
kwadrat szlifowanie, i płukanie w kąpielach wysokociśnieniowych,
kwadrat suszenie taśmy,
kwadrat nawijanie taśmy miedzianej na nawijarce dwuwrzecionowej z prowadzeniem krawędzi.

Zakres prac:
kwadrat oprogramowanie,
kwadrat uruchomienie.

Zastosowane sterowniki PLC, terminale, komunikacjasystemy wizualizacji:
kwadrat 
1 sterownik centralny S7-400,
kwadrat rozproszona struktura wejść/wyjść na obiekcie – 12 stacji na PROFIBUS DP,
kwadrat terminal tekstowy OP7,
kwadrat komunikacja MPI, PROFIBUS DP, CANBUS,
kwadrat 2 stanowiska z systemem wizualizacji procesów produkcyjnych PROCON-Win.

Zestawienie urządzeń sterowanych i pomiarowychkontrolnych:
kwadrat 1250 sygnałów i zmiennych binarnych,
kwadrat 120 sygnałów i zmiennych analogowych,
kwadrat 8 programowych regulatorów PID,
kwadrat 35 silników o regulowanych obrotach,
kwadrat 35 silników o napędzie bezpośrednim,
kwadrat 45 zaworów regulacyjnych,
kwadrat 10 układów pomiaru poziomów,
kwadrat 18 układów pomiaru temperatury,
kwadrat 6 układów pomiaru ciśnienia.