aniro-logo
ISO 9001:2015

Linia produkcji peletu

Linia produkcji peletów:
kwadrat transport oraz mielenie mokrej zrąbki na trocinę,
kwadrat transport mokrej trociny do zbiornika,
kwadrat wygarnianie trociny mokrej ze zbiornikai dozowanie na suszarnię,
kwadrat kontrola procesu suszenia z utrzymaniem parametrów surowca gotowego,
kwadrat transport suchej trociny na zbiornik wygarnianie suchej trociny ze zbiornika i transport na młyn suchy,
kwadrat transport zmielonej trociny na kondycjoner oraz kondycjonowanie surowca,
kwadrat dozowanie pary do trociny i prasowanie z pełną kontrolą procesu technologicznego prasowania,
kwadrat transport peletu do chłodnicy i dalej do zbiornika gotowego surowca,
kwadrat podawanie na wagi i pakowaczki.

Zakres prac:
kwadrat 
projekt,
kwadrat oprogramowanie,
kwadrat uruchomienie.

Zastosowane sterowniki PLC, terminale, komunikacja, systemy wizualizacji:
kwadrat 
1 sterownik centralny S7-317 2DP z 1 procesorem komunikacyjnym CP 342,
kwadrat rozproszona struktura wejść/wyjść – 12 stacji ET200S na PROFIBUS DP,
kwadrat 2 stanowiska operatorskie SCADA z 4 monitorami na sieci PROFIBUS DP,
kwadrat komunikacja PROFIBUS DP.

Zestawienie urządzeń sterowanych i pomiarowych, kontrolnych:
kwadrat 
600 binarnych,
kwadrat 40 sygnałów analogowych,
kwadrat 15 silników o regulowanych obrotach falownikiem,
kwadrat 5 silników prawo-lewo,
kwadrat 60 silników z rozruchem bezpośrednim,
kwadrat 5 elektrozaworów,
kwadrat 8 silników o rozruchu softstartem lub D/Y,
kwadrat 3 układy analogowego pomiaru poziomu,
kwadrat 4 układy binarnego pomiaru poziomu,
kwadrat 3 zawory analogowe,
kwadrat 3 układy pomiaru ciśnienia,
kwadrat 15 układów pomiaru temperatury,
kwadrat 3 układy pomiaru wilgotności,
kwadrat 5-10 układów pomiaru prądu,
kwadrat współpraca z centralą gaszenia,
kwadrat współpraca z palnikiem gazowym lub olejowym.