aniro-logo
ISO 9001:2015

Modernizacja systemu sterowania zwijarki sprężyn

Modernizacja systemu sterowania maszyną do zwijania sprężyn:
kwadrat wymiana napędu głównego wałka nawijającego na przekształtnik Emerson,
kwadrat wymiana starego sterownika, oprogramowanie funkcji pozycjonujących dla 4 osi,
kwadrat wymiana układów pomiaru odległości – zastosowanie liniałów magnetycznych,
kwadrat wymiana układów pomiaru kąta i prędkości obrotu – zastosowanie enkodera inkrementalnego,
kwadrat wymiana pulpitu sterowniczego wyposażonego w stację rozproszonych wejść/wyjść oraz terminal graficzny z obsługą receptur zwijanych sprężyn,
kwadrat zastosowanie 1 osi wiodącej oraz funkcji przekładni elektronicznej, z dynamicznie zmieniającymi się parametrami, dla pozostałych osi,
kwadrat realizacja procesu zwijania z dokładnością do 1 mm na całej wysokości sprężyny.

Zakres prac:
kwadrat projekt, 
kwadrat oprogramowanie,
kwadrat uruchomienie.

Zastosowane sterowniki PLC, terminale, komunikacja, systemy wizualizacji:
kwadrat 
1 sterownik centralny S7-315T-3 PN/DP,
kwadrat moduł S7-IM 174 do sterowania 4 osiami z rozbudowaną biblioteką funkcji sterujących,
kwadrat rozproszona struktura wejść/wyjść na obiekcie – 1 stacja na PROFINET w pulpicie operatorskim,
kwadrat napęd AC Emerson z kartą komunikacyjną, sterowane poprzez PROFINET,
kwadrat 1 terminal graficzny HMI,
kwadrat zdalny dostęp do sterownika PLC oraz panelu dotykowego.

Zestawienie urządzeń sterowanych i pomiarowych, kontrolnych:
kwadrat 96 sygnałów binarnych
kwadrat 4 programowe regulatory prędkości i położenia
kwadrat 2 liniały absolutne
kwadrat 1 enkoder absolutny
kwadrat 1 enkoder inkrementalny
kwadrat 3 serwozawory
kwadrat 6 elektrozaworów