aniro-logo
ISO 9001:2015

Rozbudowa systemu SAFETY na linii produkcji żywności dla dzieci

W przetwórstwie spożywczym istotną rolę odgrywa produkcja żywności funkcjonalnej, fortyfikowanej i prozdrowotnej oraz żywności wygodnej, niewymagającej długiego czasu przygotowania. Producenci żywności wprowadzają na rynek produkty zapewniające dostarczenie do organizmu niezbędnych składników odżywczych. Zaliczają się do nich między innymi preparaty przeznaczone do początkowego oraz dalszego żywienia niemowląt i małych dzieci.

Przy produkcji żywności dla dzieci najważniejszym wyzwaniem jest zapewnienie wszelkich standardów bezpieczeństwa produktu jak i samego procesu. W tej realizacji ANIRO odpowiedzialne było za:
kwadrat mechaniczne wygrodzenia dla strefy niebezpiecznej na linii LAN,
kwadrat projekt elektryczny i automatyki układu SAFETY
kwadrat montaż.

Realizacja.
kwadrat 
dostawa i montaż wygrodzenia dla strefy niebezpiecznej LAN,
kwadrat dostawa i montaż wyłączników krańcowych,
kwadrat wykonanie okablowania,
kwadrat montaż nowych obwodów w istniejący układ bezpieczeństwa,
kwadrat sprawdzenie skuteczności działania systemy SAFETY po modernizacji.

Zastosowane aparaty i urządzenia.
W modernizowanym systemie bezpieczeństwa zostały zastosowane:
kwadrat przekaźnik bezpieczeństwa PILZ,
kwadrat wyłączniki krańcowe z certyfikowanymi styki dla układu SAFETY firmy OMRON.