aniro-logo

Rozbudowa systemu SAFETY na linii produkcji żywności dla dzieci

Zakres prac:
kwadrat projekt mechaniczny wygrodzenia dla strefy niebezpiecznej na linii LAN;
kwadrat projekt elektr. i automatyki układu SAFETY;
kwadrat montaż,

Realizacja.
kwadrat 
dostawa i montaż wygrodzenia dla strefy niebezpiecznej LAN,
kwadrat dostawa i montaż wyłączników krańcowych,
kwadrat wykonanie okablowania,
kwadrat montaż nowych obwodów w istniejący układ bezpieczeństwa,
kwadrat sprawdzenie skuteczności działania systemy SAFETY po modernizacji.

Zastosowane aparaty i urządzenia.
W modernizowanym systemie bezpieczeństwa zostały zastosowane:
kwadrat przekaźnik bezpieczeństwa PILZ,
kwadrat wyłączniki krańcowe z certyfikowanymi styki dla układu SAFETY firmy OMRON.