aniro-logo
ISO 9001:2015

Stacja uzdatniania wody

 
Przebudowa zakładowej stacji uzdatniania wody:
kwadrat wprowadzenie systemu dwustopniowego pompowania wody,
kwadrat sterowanie wydajnością pomp poprzez regulację ich obrotów w funkcji poziomu oraz ciśnienia,
kwadrat sterowanie filtrami (filtracja, płukanie okresowe w określonej sekwencji),
kwadrat wynik przebudowy to polepszenie jakości wody oraz zmniejszenie kosztów energii elektrycznej.

Zakres prac:
kwadrat 
projekt,
kwadrat oprogramowanie,
kwadrat uruchomienie.

Zastosowane sterowniki PLC, terminale, komunikacja, systemy wizualizacji:
kwadrat 
sterownik S7-300 z procesorem 315-2DP,
kwadrat moduł GSM do informowania operatora o zakłóceniach,
kwadrat panel operatorski TP270.

Zestawienie urządzeń sterowanych i pomiarowych, kontrolnych:
kwadrat 
80 sygnałów binarnych,
kwadrat 20 sygnałów analogowych,
kwadrat 3 programowe regulatory PID,
kwadrat 4 silniki o regulowanych obrotach,
kwadrat 15 silników o napędzie bezpośrednim,
kwadrat 5 zaworów regulacyjnych,
kwadrat 3 układy pomiaru poziomów,
kwadrat 1 układ pomiaru przepływu,
kwadrat 3 układy pomiaru ciśnienia.