aniro-logo
ISO 9001:2015

Automatyzacja ciągu transporterów rolkowych z doposażeniem o obrotnice do transportu blatów stołowych i krzeseł z pieca do stanowiska paletyzacji

Zakres prac:
kwadrat projekt mechaniczny;
kwadrat projekt elektryczny i automatyki
kwadrat oprogramowanie;
kwadrat dostawy i montaż;
kwadrat uruchomienie;
kwadrat dokumentacja powykonawcza.

Realizacja:
W trakcie realizacji zadania w  branży mechanicznej wykonano:
kwadrat modernizację istniejących odcinków transporterów rolkowych,
kwadrat dostawę i montaż obrotnicy,
kwadrat dostosowanie transporterów i obrotnicy do sterowania automatycznego.
kwadrat dostawę i montaż wygrodzenia dla systemy SAFETY.

Branże elektryczna i automatyki obejmowały:
kwadrat prefabrykację i montaż na stanowisku szafy rozdzielczo-sterowniczej,
kwadrat montaż czujników w ciągu transporterów,
kwadrat wykonanie układu SAFETY,
kwadrat okablowanie,
kwadrat oprogramowanie i uruchomienie ciągu transporterów.

Zastosowane aparaty, urządzenia, PLC, komunikacja itp.:
Do realizacji zadania zostały zastosowane:
kwadrat 
przetwornice częstotliwości serii S100 – 13 szt.,
kwadrat aparaty łączeniowe i zabezpieczające LSIS,
kwadrat sterownik swobodnie programowalny PLC serii XGB Ultra – 1 kpl.,
kwadrat ilość I/O dyskretnych PLC – 68szt.
kwadrat komunikację po MODBUS-ie,
kwadrat czujniki photo – 26szt.
kwadrat pulpit sterowniczy z elementami sterowania i sygnalizacji,
kwadrat układy  SAFETY z zastosowaniem przekaźnika bezpieczeństwa PILZ.