aniro-logo
ISO 9001:2015

Linia produkcyjna włókna i płyt porowatych WI

Ciąg technologiczny realizuje cały proces produkcji włókna i płyt porowatych:
kwadrat mielenia wiórów i odpadów drewna,
kwadrat dozowanie dodatków do włókna,
kwadrat pakowanie włókna,
kwadrat zaklejania włókna w turbozaklejarce,
kwadrat formowanie płyt,
kwadrat załadunek do suszarni, rozładunek wysuszonych płyt,
kwadrat transport płyt do formatyzerki,
kwadrat gospodarka komponentami,
kwadrat system odpylania,
kwadrat wentylacja i stabilizacja temperatury hali produkcyjnej.

Zakres prac:
kwadrat projekt,
kwadrat oprogramowanie,
kwadrat uruchomienie.

Zastosowane sterowniki PLC, terminale, komunikacjasystemy wizualizacji:
kwadrat 2 sterowniki centralne S7-315-2DP i S7-318-2DP,
kwadrat rozproszona struktura wejść/wyjść na obiekcie – 7 stacji na PROFIBUS DP,
kwadrat terminal graficzny OP37,
kwadrat komunikacja PROFIBUS FMS, PROFIBUS DP, MPI, RS485, CANBUS,
kwadrat 2 stanowiska z systemem wizualizacji procesów produkcyjnych PROCON-Win.

Zestawienie urządzeń sterowanych i pomiarowychkontrolnych:
kwadrat 
650 sygnałów binarnych,
kwadrat 40 sygnałów analogowych,
kwadrat 12 programowych regulatorów PID,
kwadrat 31 silników o regulowanych obrotach
kwadrat 110 silników o napędzie bezpośrednim
kwadrat 20 zaworów regulacyjnych