aniro-logo
ISO 9001:2015

Linie produkcyjne płyt porowatych P3 i P4

Ciąg technologiczny realizuje cały proces produkcji płyt porowatych:
kwadrat mielenia wiórów i odpadów drewna,
kwadrat przygotowanie komponentów dodatkowych,
kwadrat przygotowanie i wylew masy,
kwadrat odwodnienie masy i formowanie płyt,
kwadrat formatowanie płyt,
kwadrat załadunek do 14-piętrowej suszarni, sterowanie suszarnią, rozładunek wysuszonych płyt,
kwadrat sterowanie suszarnią – wentylatory obiegowe, wymienniki ciepła, kontrola temperatury.
kwadrat transport płyt do formatyzerki, sterowanie formtyzerk,
kwadrat gospodarka wodą obrotową,
kwadrat wentylacja i stabilizacja temperatury hali produkcyjnej.

Zakres prac:
kwadrat projekt,
kwadrat oprogramowanie,
kwadrat uruchomienie.

Zastosowane sterowniki PLC, terminale, komunikacja, systemy wizualizacji:
kwadrat 
1 sterownik centralny S7-318-2DP,
kwadrat rozproszona struktura wejść/wyjść na obiekcie – 18 stacji na PROFIBUS DP,
kwadrat dotykowy terminal operatorski MP270,
kwadrat komunikacja PROFIBUS DP, CANBUS,
kwadrat 3 stanowiska z systemem wizualizacji procesów produkcyjnych WinCC w sterówce,
kwadrat 2 lokalne obiektowe stanowiska z systemem wizualizacji procesów produkcyjnych WinCC,
kwadrat funkcje bezpieczeństwa całego ciągu realizowane za pomocą sterownika safety PNOZ MULTI.

Zestawienie urządzeń sterowanych i pomiarowych, kontrolnych:
kwadrat 
950 sygnałów binarnych,
kwadrat 60 sygnałów i zmiennych analogowych,
kwadrat 12 programowych regulatorów PID,
kwadrat 86 silników o regulowanych obrotach,
kwadrat 21 silników sterownych napędami serwo AC,
kwadrat 18 zaworów regulacyjnych,
kwadrat 114 silników o napędzie bezpośrednim,
kwadrat 15 układów pomiaru poziomów,
kwadrat 6 układów pomiaru przepływu,
kwadrat 12 układów pomiaru temperatury,
kwadrat 12 układów pomiaru ciśnienia,
kwadrat 3 laserowe układy pomiaru grubości,
kwadrat 3 układy pomiarowe wilgotności i koncentracji włókien celulozowych.