aniro-logo
ISO 9001:2015

Odpylanie LPT

System odpylania i transportu pyłu:
kwadrat 9 wentylatorów o łącznej mocy 400KW (w tym 2 wentylatory 90kW softstart),
kwadrat kontrola obrotów na wszystkich wentylatorach oraz ślimakach,
kwadrat 3 zbiorniki na pył z pomiarem złoża i klapami wybuchowymi,
kwadrat 2 filtry na zbiornikach z pomiarem ciśnienia,
kwadrat sterowanie klapami P-Poż,
kwadrat każdy zbiornik wyposażony w wygarniacz obrotowy dwubiegowy,
kwadrat pod każdym zbiornikiem dwa przenośniki ślimakowe, z czego jeden na falowniku LENZE
na sieci PROFIBUS DP, a drugi napęd bezpośredni,
kwadrat podajniki celkowe nożowe, hermetyczne,
kwadrat dwie wysokociśnieniowe dmuchawy, 2x22kW,
kwadrat system gaszenia iskier T&B Elektronic,
kwadrat transport pyłu ze zbiorników do EC wykorzystujący technik HD – wysokociśnieniowy,
kwadrat transport za pomoc dmuchaw,
kwadrat praca odpylania w 2 trybach ZIMA-LATO (z odzyskiem ciepła lub bez),
kwadrat system skomunikowany z innym sterownikiem po sieci PROFIBUS FMS na potrzebę wymiany danych o zezwoleniu na podawanie pyłu do EC.

Zakres prac:
kwadrat 
projekt,
kwadrat oprogramowanie,
kwadrat uruchomienie.

Zastosowane sterowniki PLC, terminale, komunikacja, systemy wizualizacji:
kwadrat 
1 sterownik centralny S7-315 2DP z 1 procesorem komunikacyjnym CP 342,
kwadrat rozproszona struktura wejść/wyjść – 2 stacje na PROFIBUS DP,
kwadrat 2 terminale graficzne dotykowe MP270,
kwadrat komunikacja PROFIBUS FMS, PROFIBUS DP,
kwadrat 1 stanowisko z systemem wizualizacji procesu odpylania WinCC.

Zestawienie urządzeń sterowanych i pomiarowych, kontrolnych:
kwadrat 
350 sygnałów binarnych,
kwadrat 30 sygnałów analogowych,
kwadrat 7 silników o regulowanych obrotach falownikiem,
kwadrat 3 silniki 2 biegowe w układzie Dahlandera,
kwadrat 2 silniki o rozruchu softstartem, 9 silników z rozruchem Y/d,
kwadrat 10 silników z rozruchem bezpośrednim,
kwadrat 9 zaworów binarnych,
kwadrat 9 układów pomiaru poziomów,
kwadrat 2 układy pomiaru ciśnienia,
kwadrat 14 układów pomiaru prądu,
kwadrat współpraca z centralą gaszenia.