aniro-logo
ISO 9001:2015

Regulacja napowietrzania komór osadu czynnego w oczyszczalni

 

Układ realizuje w pełni automatyczne napowietrzanie komór osadu czynnego w oczyszczalni ścieków:
kwadrat regulacja prędkości mieszadeł napietrzających w funkcji pomiary zawartości tlenu,
kwadrat sterownie dopływem ścieków i odpływem wody oczyszczonej do komór osadu,
kwadrat kontrola poziomu w osadnikach,

Zakres prac:
kwadrat projekt,
kwadrat oprogramowanie,
kwadrat uruchomienie.

Zastosowane sterowniki PLC, terminale, komunikacjasystemy wizualizacji:
kwadrat 1 sterownik PCD2 Saia,
kwadrat 1 terminal tekstowy PCD7.

Zestawienie urządzeń sterowanych i pomiarowychkontrolnych:
kwadrat 42 sygnały i zmienne binarne,
kwadrat 14 sygnałów i zmiennych analogowych,
kwadrat 2 programowe regulatory PID,
kwadrat 2 silniki o regulowanych obrotach,
kwadrat 4 przepustnice z regulowanym kątem otwarcia,
kwadrat 4 ultradźwiękowe pomiary poziomu,
kwadrat 2 sondy pomiarowe zawartości tlenu.