aniro-logo
ISO 9001:2015

Zespół urządzeń zdawczych i odbiorczych sieciowania rur PE

Urządzenia realizują odwijanie i nawijanie rur polietylenowych w procesie sieciowania w akceleratorze:
kwadrat sterowania dwoma odwijarkami z możliwością zadawania siły naciągu,
kwadrat obsługa 3 kompensatorów magazynów zdawczych w celu zapewnienia przełączania odwijarek bez zatrzymywania procesu,
kwadrat sterowanie prędkością przewijarki w bunkrze akceleratora,
kwadrat obsługa 3 kompensatorów magazynów odbiorczych w celu zapewnienia przełączania nawijarek bez zatrzymywania procesu,
kwadrat sterowanie podwójną nawijarką i układaczem,
kwadrat sterowanie mocą akceleratora,
kwadrat moduł swobodnie edytowalnych receptur użytkownika,
kwadrat obsługa trybu zaprowadzania materiału, trybu ręcznego i automatycznego.

Zakres prac:
kwadrat projekt,
kwadrat oprogramowanie,
kwadrat uruchomienie.

Zastosowane sterowniki PLC, terminale, komunikacjasystemy wizualizacji:
kwadrat 
1 sterownik centralny S7-315-2DP,
kwadrat rozproszona struktura wejść/wyjść na obiekcie – 2 stacje na PROFIBUS DP w pulpitach,
kwadrat 3 dotykowe terminal operatorskie MP270,
kwadrat napędy vector control, serwo AC, DC z kartami enkoderowymi, sterowane poprzez Profibus DP.

Zestawienie urządzeń sterowanych i pomiarowych, kontrolnych:
kwadrat 
160 sygnałów binarnych,
kwadrat 15 sygnałów analogowych,
kwadrat 10 silników o regulowanych obrotach,
kwadrat 3 silniki serwo,
kwadrat 5 silników o napędzie bezpośrednim,
kwadrat regulacja momentu,
kwadrat funkcje odwijania i nawijania realizowane w PLC,
kwadrat funkcje pozycjonowania realizowane w napędzie serwo,
kwadrat 6 kompensatorów pomiarowych-magazynów,
kwadrat 2 ultradźwiękowe pomiary średnicy.