aniro-logo
ISO 9001:2015

System myjni bezdotykowych

Kolejna myjnia bezdotykowa została oddana do użytku. Jest to kolejna realizacja naszego Działu Inżynierskiego wykonana wspólnie z naszym klientem, firmą z Zielonej Góry.

 

 

Pierwszą wspólną realizacją była myjnia bezdotykowa 2-stanowiskowa. Zebrane doświadczenia pozwoliły ulepszyć kolejną realizację pod względem zarówno mechanicznym, jak i w zakresie sterowania na nowym obiekcie. Sześcioprogramowy system mycia został wzbogacony o elementy precyzyjnie podające chemię (pompy dozujące chemię). Pierwsza myjnia była pozbawiona tego rozwiązania, chemia była pobierana pod­ciśnieniowo do kolektora ssącego pompy wody wysokiego ciśnienia. Rozwiązanie to było mało powtarzalne, wydatek dozowanej chemii był trudny do regulacji, następującej wyłącznie drogą mechaniczną.

W przypadku nowego systemu, przy pomocy pomp dozujących możemy regulować bardzo precyzyjnie wydatek chemii. Niesie to za sobą istotne profity dla inwestora, jako że chemia jest jednym z najdroższych zasobów zużywanych podczas mycia pojazdów.

 

  

Dodatkowym, nowym rozwiązaniem, o które została wzbogacona myjnia, było zabezpieczenie przed brakiem wody. Czujnik ciśnienia czuwa nad poprawnością dostaw wody. W przypadku braku wody myjnia przerywa pracę w celu ochrony wszystkich pomp przed suchobiegiem.

Istotne są również ulepszenia w zakresie sterowania. Myjnie te jako jedyne na rynku posiadają możliwość wyboru trybu pracy. Standardem jest to, że każdy program może być inaczej konfigurowany pod względem kosztów użyt­kowania (rozdzielczość czasu). Koszty poszczególnych programów mycia mogą być różne. Jednak rozwiązanie zaproponowane przez ANIRO jest bardziej zaawansowane. Klient może wybrać sposób wyświetlania czasu na stanowiskach mycia w czterech opcjach.

Całkowite uruchomienie (podłączenie szaf stanowiskowych + testy funkcjonalne) trwało około 4 godzin. Całość została już oddana do użytku inwestora.

System myjni bezdotykowych | 5-stanowiskowa

Na przestrzeni czasu, we współpracy z Działem Inżynierskim ANIRO, do użytku oddana została również myjnia 5-stanowiskowa. Obiekt różnił się nieco od poprzednich. Elementem innym niż we wszystkich realizo­wanych przez Dział Inżynierski myjniach jest złożona obsługa panelu operatorskiego.

Na panelu oprócz standardowych ustawień umożliwiających ustalenie przez obsługę myjni czasu programów z niskim i wysokim ciśnieniem wody oraz sprawdzenia listy alarmów, dostępne jest kilka dodatkowych opcji.

 

Pierwszą opcję stanowi możliwość wprowadzenia przez obsługę wykonanych czynności serwisowych. Pracownik myjni wybierając taką czynność z listy na panelu, podaje swój identyfikator oraz wprowadza na którym stanowisku wykonana została czynność. Data wpisu dodawana jest automatycznie. Dla każdej czynności dostępna jest pamięć 50 wpisów.

Drugą opcją jest wykres zarobku. Raz na dobę zarobek myjni jest zliczany i umieszczany na odpowiednim wykresie. Dostępne są dwa rodzaje wykresów: wykres roczny i wykres miesięczny. Na wykresie rocznym prezentowany jest zarobek z poszczególnych miesięcy, a na wykresie miesięcznym zarobek z każdego dnia miesiąca. Użytkownik ma możliwość przejrzenia wykresów dla każdego miesiąca z bieżącego roku, na których istnieje możliwość wyświetlenia zarobku zbiorczego dla całej myjni wraz z podziałem na stanowiska.

Trzecia opcja dotyczy wysłania przez panel na określony przez klienta adres e-mail informacji o wystąpieniu alarmu. Dodatkowo raz na dobę wysyłana jest informacja o zarobku myjni w danym dniu.

Kolejną opcją jest możliwość zdalnego dostępu do myjni. Klient – właściciel ma dostęp do obsługi panelu w takim samym zakresie, jak obsługa na miejscu.

Ponadto na każdym stanowisku istnieje możliwość wybrania jednego z siedmiu programów, w tym mycie szczotką z detergentem oraz oprysk felg.