aniro-logo
ISO 9001:2015

Zamów pomiar jakości energii

Rozwój urządzeń energoelektronicznych spowodował pogarszanie parametrów jakości energii elektrycznie. Wpływ parametrów na pracę urządzeń można zaobserwować na podstawie podwyższonej temperatury pracy urządzeń elektrycznych, częstszych awarii elementów przesyłu energii oraz układów sterowania. Parametry jakości energii wpływają bezpośrednio również na wysokość opłat za energię elektryczną, w przypadku poboru mocy biernej lub zmniejszenia efektywności oraz czasu pracy urządzeń.

W celu określenia parametrów zasilania, należy wykonywać pomiary jakości energii elektrycznej, zwłaszcza przy doborze takich urządzeń jak kompensacja mocy biernej czy układy filtrów wyższych harmonicznych.

Aby móc kompleksowo rozwiązywać problemy związane ze złymi parametrami zasilania, firma ANIRO wykonuje pomiary jakości energii elektrycznej przenośnymi analizatorami w klasie A zgodnie z IEC 61000-4-3 Ed. 3

Jakość energii kluczem do sukcesu

Bardzo trudno jest zweryfikować jakość energii elektrycznej bez odpowiedniego i eksperckiego pomiaru. Oprócz pomiaru ważne jest, aby z wystarczającą dokładnością określić panujące warunki i zinterpretować uzyskane wyniki. ANIRO zapewnia kompleksową usługę spełniającą wyżej wymienione kryteria. Przedstawimy właściwą analizę i zaproponujemy wdrożenie niezbędnych działań naprawczych.

CELE WYKONYWANIA POMIARÓW:
kwadrat kontrola parametrów jakości energii elektrycznej dostarczanej przez dostawcę,
kwadrat weryfikacja źródła zakłóceń oraz kierunku ich przepływu,
kwadrat określenie przyczyn występujących powtarzających się usterek i awarii urządzeń,
kwadrat właściwy dobór urządzeń do kompensacji mocy biernej oraz filtracji wyższych harmonicznych.

UWAGA! JAK ROZPOZNAĆ PROBLEMY SPOWODOWANE ZŁĄ JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ?
kwadrat często ulegają uszkodzeniu źródła światła,
kwadrat spotykasz się z częstymi awariami lub niewłaściwą pracą urządzeń elektronicznych /energoelektronicznych,
kwadrat w rachunkach za energię elektryczną zawarte są opłaty za energię bierną,
kwadrat występują nieoczekiwane wywołania zabezpieczeń,
kwadrat nadmierne nagrzewanie lub uszkodzenia przewodów lub urządzeń pracujących w sieci,
kwadrat występują problemy z układami pomiarowymi lub sterowania,
kwadrat transformator pracuje generując wysoki poziom hałasu,
kwadrat zdarzają się uszkodzenia układów baterii kondensatorów (przepalanie kondensatorów, sklejanie styków w stycznikach),
kwadrat zdarzają się uszkodzenia zasilaczy komputerów, drukarek lub innych biurowych urządzeń.

WPŁYW MOCY BIERNEJ PRZESUNIĘCIA I ODKSZTAŁCEŃ NA PRACĘ TRANSFORMATORA:
kwadrat wyższe straty mocy,
kwadrat przeciążenie punktu neutralnego,
kwadrat ryzyko wystąpienia rezonansu,
kwadrat efekt akustyczny (wyższy poziom hałasu podczas pracy transformatora),
kwadrat przyśpieszenie procesu starzenia izolacji, w efekcie skrócenie czasu pracy transformatora,
kwadrat wzrost strat mocy w rdzeniu (straty histerezowe – proporcjonalne do częstotliwości oraz straty prądów wirowych – proporcjonalne do kwadratu częstotliwości,
kwadrat wzrost strat w uzwojeniach, będące następstwem wyższej wartości prądu oraz wyższej rezystancji wywołującej efekt naskórkowości.

WPŁYW MOCY BIERNEJ PRZESUNIĘCIA I ODKSZTAŁCEŃ NA PRACĘ SILNIKA I GENERATORÓW:
kwadrat straty w uzwojeniach stojana i wirnika,
kwadrat podwyższenie temperatury pracy,
kwadrat przyspieszona degradacja izolacji uzwojeń,
kwadrat generowanie momentów hamujących poprzez harmoniczne kolejności przeciwnej,
kwadrat oscylacje mechaniczne,
kwadrat powstawanie dodatkowych strumieni magnetycznych w silniku, a w efekcie indukowanie się prądów wirowych,
kwadrat tworzenie momentów harmonicznych powodując pulsację momentu, oscylacje mechaniczne i rezonanse,
kwadrat wyższe częstotliwości napięcia wpływają na głośność pracy silnika (szum akustyczny silnika).

>> Zamów pomiar <<