aniro-logo
ISO 9001:2015

Jak sparametryzować regulator PID w falownikach

Regulatory PID (lub PD) wykorzystuje się w 90% aplikacji w przemysłowych układach regulacji. Regulatory PID nadają się do regulacji stałowartościowej wszędzie tam, gdzie obiekty sterowania charakteryzują się małą dynamiką zmian wartości regulowanej lub nie posiadamy wystarczającej wiedzy na temat obiektu regulacji, by móc zbudować model matematyczny potrzebny w innych bardziej rozbudowanych metodach sterowania. Zapraszamy do naszego FILMU, w którym w sposób przejrzysty opisujemy jak sparametryzować regulator PID w falownikach LS serii iS7.

Jak sparametryzować regulator PID w falownikach LS serii iS7
 

Regulator PID pracuje w pętli sprzężenia zwrotnego (zamknięty układ regulacji), oblicza wartość uchybu jako różnicę pomiędzy wartością zadaną, a wartością aktualnie zmierzoną na wyjściu obiektu i działa w taki sposób, by zredukować uchyb poprzez odpowiednie ustawienie sygnału podawanego na wejście sterowanego obiektu.

 

Poglądowo działanie każdego z członów regulatora w odniesieniu do czasu można zinterpretować następująco:
– działanie członu P kompensuje uchyb bieżący,
– człon I kompensuje akumulację uchybów z przeszłości,
– człon D kompensuje przewidywane uchyby w przyszłości.

Ważona suma tych trzech działań stanowi podstawę sygnału podawanego na człon wykonawczy w celu regulacji procesu np. zmiana położenia zaworu regulacyjnego przepływ cieczy jaki zaprezentowaliśmy w filmie.