Stacje ładowanie samochodów elektrycznych
aniro-logo
ISO 9001:2015

Uruchomienie procesu maszyny ciągarskiej do drutu

Ciągnienie jest procesem plastycznej przeróbki metali, przeprowadzanym najczęściej na zimno, w którym odkształcany półwyrób pod wpływem przeciągania go przez otwór, narzędzia lub pomiędzy walcami, zmienia kształt oraz pole przekroju poprzecznego. Przedstawiamy kolejną realizację Działu Inżynierskiego tj. uruchomienie procesu maszyny ciągarskiej do drutu.

Zakres prac:
kwadrat  inwentaryzacja elementów wykonawczych,
kwadrat  stworzenie koncepcji nowego optymalnego systemu sterowania,
kwadrat  dostawę oraz montaż nowych szaf automatyki oraz tras kablowych,
kwadrat  dostawa oraz ułożenie przewodów elektrycznych mocy oraz sterowania,
kwadrat  podłączenie urządzeń wykonawczych,
kwadrat  wdrożenie obwodów SAFETY z wykorzystaniem przekaźnika bezpieczeństwa,
kwadrat  wizualizację systemu na panelach HMI,
kwadrat  schemat dokumentacji elektrycznej,
kwadrat  badania i testy elektryczne wyprodukowanej szafy sterującej,
kwadrat  testy technologiczne i uruchomienie całego systemu sterowania oraz parametryzacja,
kwadrat  wydanie deklaracji zgodności CE na system sterowania,
kwadrat  przeszkolenie personelu z zakresu obsługi nowego systemu sterowania,
kwadrat  uruchomienie systemu oraz asysta po uruchomieniu.

Zastosowane podzespoły
Ważnym kryterium w doborze podzespołów była niezawodność, gwarantująca długoterminową i bezawaryjną pracę oraz dostępność elementów na rynkach europejskich. Wszystkie te wymagania skłoniły projektantów  do wyboru technologii opartej w większości na sprzęcie marki: Siemens, LS, ABB, EATON, SCHNEIDER oraz SICK.

Zastosowane urządzenia
kwadrat 
sterownik: CPU 1500 Siemens,
kwadrat  I/O 160 wejść – 64 wyjść,
kwadrat  panele operatorskie HMI15” Siemens TP Comfort Siemens
kwadrat  napędy cyfrowe ABB DCS55 dla silników prądu stałego pracującego synchronicznie,
kwadrat  zabezpieczenia nadprądowe LS,
kwadrat  styczniki LS,
kwadrat  na prośbę klienta zostały zaadaptowane obudowy przez niego posiadane – do pełnej renowacji,
kwadrat  przyciski/lampki Eaton,
kwadrat  przekaźniki interfejsowe Weidmuller,

Skala sygnałów PLC
kwadrat 
wejścia cyfrowe 160 punktów,
kwadrat  wyjścia cyfrowe 64 punktów,
kwadrat  wejścia analogowe 16 punktów.

Safety
kwadrat 
przekaźnik bezpieczeństwa programowalny SICK FlexiSoft,
kwadrat  przekaźnik bezpieczeństwa motion control SICK x 10 szt,
kwadrat  przyciski bezpieczeństwa,
kwadrat  wyłączniki linkowe.

Komunikacja PLC z 10 napędami oraz z przekaźnikiem programowalnym SAFETY realizowana poprzez protokół PROFINET.

Etapy uruchomienie procesu ciągnienia drutu
kwadrat 
Etap 1 – projekt dokumentacji elektrycznej
kwadrat  Etap 2 – prefabrykacja szaf
kwadrat  Etap 3 – prace obiektowe
kwadrat  Etap 4 – programowanie HMI
kwadrat  Etap 5 – programowanie PLC
kwadrat  Etap 6 – uruchomienie

Testy
System sterowania poddawany był na bieżąco surowym testom podczas całego procesu uruchomienia. Wszystkie testy funkcjonalne oraz wymagań miały na celu sprawdzenie czy wykonane obwody sterowania są zgodne z oczekiwaniami użytkownika końcowego.

Jak wygląda proces ciągnienia drutu

Podczas przeciągania materiał obciążony jest siłami osiowymi: siłą ciągnienia Pc, a także, jeśli stosowany jest przeciwciąg, siłą przeciwciągu Po, oraz siłami pochodzącymi od nacisku normalnego pN metalu na ciągadło i naprężeń stycznych τ wywołanych tarciem na powierzchni styku. Siły zewnętrzne obciążające materiał powodują, że w strefie odkształceń położonej w matrycy panuje przestrzenny, trójosiowy stan naprężenia i odkształcenia. Wyroby otrzymywane w procesie ciągnienia charakteryzują się bardzo gładką powierzchnią żądanymi własnościami mechanicznymi. Ciągnienie stosowane jest głównie do otrzymywania drutów cienkich o średnicach mniejszych niż 4 mm.

Materiał

Materiałem wyjściowym do wyrobu drutu jest walcówka lub prasówka. Najczęściej do wyrobu używa się walcówki, tj. drutu walcowanego o średnicy 5-8 mm. W przypadku niektórych metali nieżelaznych, dających się dobrze przerabiać na gorąco, materiałem wyjściowym jest tzw. prasówka, tj, drut o średnicy 6-8 mm otrzymany sposobem wyciskania współbieżnego na gorąco. Jeśli materiał nie daje się ani walcować na drut, ani wyciskać na gorąco, to materiałem wyjściowym jest tzw. krajka bądź pręty z odlewu ciągłego.

Ciągadło

Zasadniczym narzędziem do ciągnienia jest ciągadło. Ciągadła wykonuje się ze stali narzędziowych, z węglików spiekanych oraz diamentów. Ze względu na budowę, ciągadła dzieli się na:
kwadrat  ciągadła monolityczne, nazywane także oczkowymi,
kwadrat  ciągadła składane, nazywane segmentowymi,
kwadrat  ciągadła rolkowe ze względu na liczbę gniotów realizowanych w jednym ciągu:
      kwadrat  ciągadła jednostopniowe,
      kwadrat  ciągadła wielostopniowe ze względu na wykonywanie ruchy w czasie pracy,
      kwadrat  stałe,
      kwadrat  ruchome ze względu na wspomaganie ciśnienia smaru,
kwadrat  ciągadła o smarowaniu hydrostatycznym,
kwadrat  ciągadła o smarowaniu hydrodynamicznym. 

W praktyce ciągarskiej najczęściej stosuje się ciągadła o strefie zgniatania w kształcie stożka do ciągnienia drutu o średnicy większej od 0,5 mm. Natomiast do drutów bardzo cienkich o średnicy mniejsze niż 1 mm, ciągnionych z małymi gniotami częściowymi, stosuje się ciągadła ze strefą zgniatającą o kształcie łukowym. Pozostałe ciągadła stosowane są bardzo rzadko.

Etapy

W procesie ciągnienia drutu można wyróżnić następujące fazy:
kwadrat  zaostrzanie drutu, czyli ścienianie jego końca w celu przełożenia go przez ciągadło,
kwadrat  zaciąganie drutu, czyli przeprowadzenie drutu przez urządzenia kierujące go do ciągadła, przesunięcie drutu przez ciągadło,
kwadrat  uchwycenie drutu za ciągadłem łańcuchem ciągarskim i przymocowanie tego łańcucha do bębna nawijającego ciągarki,
kwadrat  przeciągnięci kilku metrów drutu, regulując prędkość ciągnienia, naciąg i przeciwciąg, odczepienie łańcucha ciągarskiego i przymocowanie drutu bezpośrednio do bębna ciągarki,
kwadrat  przeciąganie drutu poprzez uruchomienie ciągarki i ustawienie jej na pracę automatyczną,
kwadrat  łączenie kręgów drutu, polegające na zgrzewaniu końca drutu kręgu kończącego się z początkiem drutu kręgu następnego i na  usunięciu nadmiaru materiału z miejsca zgrzewania, tzw. rąbka oraz warstewki tlenków.

Zaostrzanie i zaostrzarka

Końcówka walcówki lub drutu przeznaczonego do przerobu musi mieć średnicę mniejszą niż średnica (Dk) ciągadła. Zaostrzanie materiału odbywa się między dwoma profilowymi walcami, które wykonują ciągły ruch obrotowy o przeciwnym kierunku w ten sposób, że włożony między walce drut do wykroju luzującego jest wypychany z powrotem przez wykrój zgniatający. Podczas jednego cyklu zgniatania, tj. włożenie drutu do wykroju luzującego i wypchnięcie go przez wykrój zgniatający następuje ścienienie drutu oraz utworzenie się podłużnej wypływki (rąbka). Aby otrzymać ścieniony koniec o przekroju kołowym, należy po każdym cyklu zgniatania drut obracać o kąt około 90⁰. Zaostrzanie przeprowadza się odcinkami o długości w granicach do 150 mm. Długość zaostrzonego końca powinna wynosić od 20 do 300 mm, w zależności od średnicy lub wymiarów przekroju poprzecznego. W celu zaostrzenia drutu należy ścienianie przeprowadzić w kilku wykrojach rozpoczynając od wykroju największego.

Ciągarki bębnowe – przeznaczone do ciągnienia w kręgach drutów oraz rur o małych wymiarach przekrojów porzecznych i o praktycznie dowolnych długościach. Dla drutów o średnicy < 6mm, stosuje się ciągarki wielostopniowe tzw. wielociągi, w których drut ciągniony jest przez kilka lub kilkanaście ciągadeł jednocześnie.