aniro-logo
ISO 9001:2015

ANIRO wyróżnione w Raporcie CSR

Przedsiębiorstwa bardzo silnie oddziałują na swoich pracowników, społeczności lokalne czy środowisko naturalne. W terminologii ekonomicznej nazywamy to relacjami z interesariuszami. W praktyce nazywa się to terminem CSR. Firma ANIRO została wyróżniona w raporcie CSR w województwie Kujawsko-Pomorskim. 
 

 


 
Termin CSR jest definiowany bardzo różnie. Początkowo rozumiany jako filantropia i dzielenie się ze społeczeństwem pozytywnymi efektami przedsiębiorczości, ewoluował w stronę ważnego elementu strategii przedsiębiorstw, obecnego w każdym elemencie ich funkcjonowania – np. sposobach produkcji, zarządzania, marketingu.
 


 
Przed nami rozwój działań opartych na społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju.
 

 

Źródło: Akademia CSR Fundacja Eduprojektor – Raport CSR w województwie Kujawsko-Pomorskim