aniro-logo
ISO 9001:2015

Aktywny stabilizator napięcia AVC-RTS

Aktywny stabilizator napięcia – AVC-RTS to idealne rozwiązanie do przeciwdziałania negatywnym skutkom zapadów napięcia w celu zapewnienia pewnego zasilania. Zapewnij nieprzerwane działanie fabryki dzięki AVC-RTS, z oferty ANIRO.
 


Sinexcel AVC-RTS  składa się z przekształtnika dwukierunkowego, transformatora separacyjnego, superkondensatora będącego bankiem energii oraz modułu tyrystorowego SCR. Urządzenia o mocy 50/60/100kVA są standardowo wyposażone w szynę obejściową. Urządzenia większej mocy mogą być opcjonalnie wyposażone w szynę obejściową.
 
Kiedy napięcie sieci zawiera się w limitach normalnej pracy, AVC-RTS jest w stanie czuwania, tyrystory są załączone, przekształtnik nie pracuje, a superkondensator jest w pełni naładowany. Napięcie wyjściowe z urządzenia odpowiada napięciu sieci.
 
W momencie wystąpienia zapadu napięcia AVC-RTS natychmiast wyłącza tyrystory i całkowicie izoluje napięcie sieci od instalacji. W ciągu 5ms zadane napięcie jest generowane i energia zostaje oddana z superkondensatora do instalacji poprzez transformator separacyjny.
Zadziałanie AVC-RTS powoduje całkowite uniknięcie szkód powodowanych przez zapad napięcia.
 
Czym jest zapad napięcia?
 
Normy IEEE 1159-1995 oraz PN-EN 50160:2010 określają zapad napięcia jako krótkotrwałe zmniejszenie wartości skutecznej napięcia do wartości w zakresie 10%-90% oraz w czasie od 10ms do 1 minuty
 
Zgodnie z danymi zebranymi przez ERPI (American Electric Power Research Institute), ponad 92% problemów związanych z jakością energii elektrycznej dotyczą zapadów oraz zbyt wysokiego napięcia. Inne zdarzenia dotyczące jakości energii elektrycznej odpowiadają zaledwie 8% całkowitej liczbie zdarzeń.
 
Zapad napięcia jest uznawany przez wiele międzynarodowych instytucji badawczych jako najczęściej zdarzające się zdarzenie w sieciach elektroenergetycznych.
 
Aktywny stabilizator napięcia AVC-RTS to doskonała kompensacja napięcia szczątkowego w zakresie 0~130% do 100% napięcia znamionowego. Szybkie przełączanie w czasie poniżej 100µs, pełna odpowiedź w mniej niż 5 ms. Duże możliwości regulacji napięcia znamionowego w zakresie -15%-+15%. Szyna obejściowa zasilania gwarantuje wysoką niezawodność, łatwą konserwację urządzenia oraz niski koszt chłodzenia superkondensatora. Obejście konserwacyjne zasilania zapewnia wysoką niezawodność, łatwą konserwację urządzenia oraz niski koszt chłodzenia superkondensatora.