aniro-logo
ISO 9001:2015

ANIRO partnerem konferencji: Elastyczność sieci oraz magazynowanie energii

W dniu 27 kwietnia br. odbyła się konferencja pod tytułem: Elastyczność sieci oraz magazynowanie energii. Wydarzenie zgromadziło ponad 800 liderów sektora energetycznego, przedstawicieli branży motoryzacyjnej oraz instytucji publicznych, w tym także reprezentantów ANIRO – partnera konferencji.  
 

 
Głównym celem konferencji było omówienie bezpieczeństwa energetycznego Polski, analiza światowych trendów w dziedzinie energetyki oraz wymiana wiedzy między uczestnikami, przy uwzględnieniu kontekstu zielonej transformacji.
 
Konferencja została podzielona na cztery główne sekcje tematyczne:
1. Elastyczność sieci i niezależność energetyczna.
2. Agrowoltaika jako szansa na dalszy dynamiczny rozwój fotowoltaiki w Polsce.
3. Technologie i innowacje w magazynowaniu energii.
4. Rozwój elektromobilności.
 
Elastyczność sieci i niezależność energetyczna.
 
Sekcja dotycząca elastyczności sieci i niezależności energetycznej była szczególnie aktualna bowiem w niedzielę, 23 kwietnia 2023 roku, polski system elektroenergetyczny doświadczył nadwyżek dostępności energii elektrycznej, co spowodowało ogłoszenie przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Zagrożenie dla systemu elektroenergetycznego było głównym tematem dyskusji tej części konferencji.
 
Wśród przedstawionych rozwiązań na bieżące i przyszłe wyzwania związane z siecią, paneliści wymienili m.in. konieczność zwiększenia inwestycji w modernizację infrastruktury, wdrażanie rozwiązań systemowych w usługach sieciowych oraz zwiększenie samodzielnego zużycia energii. Podkreślono również rolę magazynowania energii w elastyczności sieci. Magazyny energii w połączeniu z inteligentnymi systemami zarządzania energią stanowią nieodłączną część zielonej transformacji.
 
W kontekście dynamicznego rozwoju OZE w Polsce, inwestorzy muszą mieć narzędzia do odpowiedniego lokowania produkcji energii w zależności od zapotrzebowania. Odpowiednie dopasowanie produkcji i popytu na energię elektryczną pomoże uniknąć kolejnych sytuacji takich jak niedawne nadwyżki energii i potencjalne black-outy.
 
Podsumowując panel, zwrócono uwagę na znaczenie stabilności legislacyjnej i odpowiednich regulacji prawnych, które umożliwią efektywne wykorzystanie energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych.
 
Agrowoltaika – szansa na dalszy dynamiczny rozwój fotowoltaiki w Polsce.
 
Paneliści podkreślali przede wszystkim fakt, że agrowoltaika przynosi obopólne korzyści zarówno dla rolników, jak i dla branży energetycznej. Ważne jest, aby dla rolników priorytetem pozostawało maksymalizowanie plonów, a nie produkcja energii. Instalacje agrowoltaiczne mogą stanowić wartość dodaną.
 
Pod względem technologicznym jesteśmy już gotowi na tego typu projekty. Rozwój konstrukcji dla farm fotowoltaicznych nastąpił w szybkim tempie, co pozwala producentom sprostać wymogom dotyczącym agrowoltaiki. Mówimy tutaj nie tylko o panelach fotowoltaicznych umieszczonych nad uprawami, ale także wokół nich (w formie ogrodzeń).
 
Największą barierą obecnie jest brak odpowiednich regulacji prawnych. Potencjalne instalacje fotowoltaiczne nad uprawami rolnymi wciąż są traktowane jako przemysłowe, co uniemożliwia stworzenie systemu agrowoltaicznego. Obecnie polskie prawo nie posiada precyzyjnej definicji agrowoltaiki.
 
Technologie i innowacje w magazynowaniu energii.
 
Obecnie rola magazynów energii w transformacji energetycznej jest niewystarczająca. Magazyny oferują ogromne możliwości w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, zarówno pod względem elastyczności sieci, jak i w przypadkach kryzysowych, takich jak klęski żywiołowe czy konflikty militarne.
 
Podczas dyskusji zidentyfikowano wiele funkcji, jakie mogą pełnić magazyny energii. Warto wymienić możliwość bilansowania mocy biernej i czynnej między innymi poprzez Kompensatory Aktywne SVG które znajdują się w ofercie ANIRO, arbitraż cenowy oraz pełnienie funkcji rezerwy pierwotnej dla systemów wytwórczych.
 
Jako zwolennicy zielonej transformacji i zrównoważonego rozwoju, uczestnicy panelu poruszyli również temat recyklingu magazynów. Coraz więcej technologii daje możliwość „drugiego życia” dla magazynów, co zwiększa atrakcyjność tych rozwiązań. W obszarze zarządzania magazynami energii i sieciami również przytoczono interesujące rozwiązania, takie jak sztuczna inteligencja, która w przyszłości będzie odgrywać coraz większą rolę.
 
Oprócz zagadnień technicznych paneliści rozmawiali o aspektach ekonomicznych. W ciągu ostatnich lat nie zaobserwowaliśmy spodziewanych spadków cen magazynów energii. Biorąc jednak pod uwagę, jak pilnie potrzebujemy elastycznej sieci z systemami magazynowania energii, ceny tych rozwiązań już niedługo przestaną być barierą.
 
Rozwój elektromobilności
 
Elektromobilność była omawiana przez uczestników konferencji we wszystkich wcześniejszych panelach.
 
Debata rozpoczęła się od podsumowania stanu elektromobilności w Polsce i na świecie (również w kontekście nowych regulacji Komisji Europejskiej). Paneliści jednogłośnie stwierdzili, że jesteśmy obecnie w samym centrum zielonej transformacji, także w sektorze motoryzacyjnym. Świadczy o tym fakt, że co roku rejestruje się miliony pojazdów elektrycznych. Ogólnie na całym świecie jeździ już 30 milionów „elektryków” (w Polsce liczba ta wynosi około 40 tysięcy).
 
Nie zabrakło również dyskusji na temat elastyczności sieci w kontekście elektromobilności, co stanowi jedno z największych wyzwań dla sektora transportu elektrycznego.

Coraz popularniejszym rozwiązaniem jest technologia vehicle-to-grid, która umożliwia wykorzystanie samochodów elektrycznych jako narzędzi do stabilizacji sieci poprzez oddawanie zgromadzonej energii do sieci.
 
Jednym z wyzwań dla wszystkich uczestników elektromobilnej transformacji jest zdobywanie wiedzy, której nadal nam brakuje w tym obszarze. Jest to konieczne, aby być na bieżąco z dynamicznym rozwojem sektora. W tym zakresie ANIRO wychodzi na przeciw, oferując dostęp do bezpłatnego Kursu dotyczącego Stacji Ładowania Pojazdów Elektrycznych z oferty ANIRO w którym poruszana jest bardzo szeroko elektromobilność i prezentowane są gotowe rozwiązania. Kurs, podobnie jak cała konferencja, dostarcza tą wiedzę i stanowi okazję do zapoznania się z różnymi perspektywami transformacji energetycznej.
 
Konferencja: Elastyczność sieci oraz magazynowanie energii przyczyniła się do systematyzacji wiedzy osób, które na co dzień tworzą sektor energetyczny (i nie tylko!) w Polsce.

Taka wymiana doświadczeń jest nieodłącznym elementem transformacji energetycznej. Każda transformacja ma dwie strony medalu. Z jednej strony mamy działania biznesowe, legislacyjne i rozwój technologii, a z drugiej merytoryczny dialog, który poszerza horyzonty i stanowi bodziec do zmian.
 
Cieszymy się, że jako sponsor konferencji mogliśmy w niej uczestniczyć!