Stacje ładowanie samochodów elektrycznych
aniro-logo
ISO 9001:2015

Mój Prąd 5.0 – Dofinansowanie ekologicznych rozwiązań energetycznych

W ostatnich latach powstało wiele programów mających na celu wspieranie ekologicznych rozwiązań grzewczych i energetycznych. Ta różnorodność programów cieszy konsumentów, ale równocześnie utrudnia orientację w tym, który z programów jest odpowiedni dla danej osoby oraz czy spełnia on jej wymogi. W tym artykule zebraliśmy najważniejsze informacje na temat Programu „Mój Prąd 5.0”.

Program „Mój Prąd”. Kto może skorzystać?

Program „Mój Prąd 5.0” oferuje dofinansowanie dla trzech grup uprawnionych do ubiegania się o wsparcie:
– Wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy dotychczas nie skorzystali z dofinansowania dla mikroinstalacji fotowoltaicznych.
– Wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów, znane jako net-metering, którzy dotychczas nie skorzystali z dofinansowania dla mikroinstalacji fotowoltaicznych. Warunkiem koniecznym jest przejście na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej zwanego net-billing.
– Wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów, również korzystający z dofinansowania dla mikroinstalacji fotowoltaicznych z programu „Mój Prąd”, pod warunkiem spełnienia następujących kryteriów:

a) Mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą już otrzymano dofinansowanie, została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.02.2020.
b) Zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na net-billing, który obowiązuje od 01.04.2022, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii.
c) Do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wymienionych w programie „Mój Prąd”.

Ile można zyskać?

Wysokość dofinansowania wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych, nie przekraczając:

Mikroinstalacja fotowoltaiczna: 6 000,00 zł (tylko dla grupy a) i b) wnioskodawców).

Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe:
a) 7 000,00 zł (dla grupy a) i b) wnioskodawców).
b) 3 000,00 zł (dla grupy c) wnioskodawców).

Urządzenia dodatkowe:
a) Magazyn ciepła / urządzenie grzewcze:

Magazyn ciepła: 5 000,00 zł;
Gruntowe pompy ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28 500,00 zł;
Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400,00 zł;
Pompa ciepła powietrze/woda: 12 600,00 zł;
Pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w tym klimatyzatory z funkcją ogrzewania): 4 400,00 zł.
b) Magazyn energii elektrycznej: 16 000,00 zł.
c) System zarządzania energią HEMS/EMS: 3 000,00 zł.
d) Kolektory słoneczne c.w.u.: 3 500,00 zł.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć online za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie GWD dostępnego pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl/

Okres kwalifikowania: od 01.02.2020 r. (wszystkie wydatki związane z zakupem i montażem mikroinstalacji PV oraz urządzeń dodatkowych, włącznie z przyłączeniem mikroinstalacji PV do sieci i uruchomieniem urządzeń dodatkowych, muszą mieścić się w okresie od 01.02.2020 r. do dnia złożenia wniosku).