Stacje ładowanie samochodów elektrycznych
aniro-logo
ISO 9001:2015

Sukces ucznia klasy patronackiej ANIRO w olimpiadzie inżynierskiej!

Z dumą informujemy, że jeden z uczniów klasy patronackiej ANIRO w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu, Krzysztof Pliszka, zdobył tytuł laureata olimpiady inżynierskiej, zorganizowanej przez Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Sukces ten otwiera przed nim drzwi do zostania studentem tej prestiżowej uczelni. W trakcie olimpiady uczestnicy musieli przejść przez dwa wymagające etapy – test z ogólnej wiedzy informatyczno-elektrotechnicznej oraz wykonanie skomplikowanego projektu inżynierskiego.

 

Foto: https://www.facebook.com/ZSMEiE.Torun

Foto: https://www.facebook.com/ZSMEiE.Torun

Opiekunem ucznia w tej olimpiadzie był Sebastian Pokorski (ANIRO), który wraz z Szymonem Kryczką (ANIRO) przez ostatni rok szkolny prowadził przedmiot Automatyka Przemysłowa w ZSMiE w Toruniu. Dziękujemy za ich zaangażowanie oraz Maciejowi Szaładzińskiemu (ANIRO) za wsparcie przy tworzeniu dokumentacji elektrycznej. To już czwarty przypadek w historii ANIRO, kiedy wychowujemy tak utalentowanego inżyniera.

Więcej o projekcie konkursowym:

Projekt konkursowy Krzysztofa Pliszki dotyczył automatyzacji pomiaru lepkości oleju silnikowego 10W40 metodą Stokesa. Eksperyment opierał się na obserwacji opadania kuli w cieczy, gdzie warstwy cieczy przemieszczały się względem siebie, prowadząc do ruchu jednostajnego kuli. Kluczową częścią był dobór odpowiednich wartości promieni cylindra i kuli oraz określenie odcinka pomiarowego, w którym kula poruszała się ruchem jednostajnym. Wzory uwzględniały także korekty, takie jak korekta wynikająca ze średnicy rury. Jednym z wyzwań metody Stokesa jest jej obarczenie błędem człowieka, zwłaszcza jeśli chodzi o kontrolę wzrokową i czas reakcji podczas pomiaru czasu opadania kuli. Dlatego zastosowanie automatyzacji pozwala na znaczne zwiększenie dokładności wyniku, eliminując błędy wynikające z czynnika ludzkiego. Dzięki temu proces jest bardziej precyzyjny, powtarzalny i w pełni monitorowany przez system.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować i złożyć gratulacje Sebastianowi Pokorskiemu za profesjonalne zaangażowanie i wsparcie młodszemu koledze. Również dziękujemy Maciejowi Szaładzińskiemu i Szymonowi Kryczce za ich wkład i przekazywanie wiedzy uczniom naszej klasy patronackiej. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy!