aniro-logo
ISO 9001:2015

Ulga na Robotyzację w CIT: Innowacyjne rozwiązania podatkowe dla Twojego Biznesu!

Od stycznia 2022 roku podatnicy CIT mogą cieszyć się znakomitymi korzyściami wynikającymi z wprowadzenia innowacyjnej ulgi na robotyzację, opisanej w art. 38eb ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). To przełomowy moment w dziedzinie ulg podatkowych, a my jesteśmy gotowi zaprezentować Ci, jak to działa!

Robotyzacja w CIT: Czy możliwe jest jednorazowe odliczenie kosztów?

Od stycznia 2022 roku podatnicy CIT mają dostęp do nowej możliwości podatkowej, jaką jest ulga na robotyzację opisana w art. 38eb Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych (CIT). Jednakże, czy istnieje opcja odliczenia kosztów jednorazowo? To pytanie nabiera istotności, zwłaszcza po wydaniu interpretacji indywidualnej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w sierpniu 2022 roku.

Robotyzacja a interpretacja podatkowa

Jeden z wnioskodawców zwrócił się z prośbą o wydanie interpretacji indywidualnej w kwestii ulgi na robotyzację do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Jednym z kluczowych pytań brzmiało: „Czy koszty, które planujemy ponieść, mieszczą się w katalogu wydatków określonym w art. 38eb ust. 2 Ustawy o CIT i czy można odliczyć je jednorazowo, pomimo że spełniają definicję środków trwałych?”.

W swojej interpretacji wnioskodawca wyjaśnił, że zamierza zakupić nowego, fabrycznie nowego robota przemysłowego, a wydatki związane z tym zakupem kwalifikują się do katalogu kosztów wymienionych w art. 38eb ust. 2 Ustawy o CIT. W jego przekonaniu, zgodnie z ulgą na robotyzację, ma on prawo do jednorazowego odliczenia 50% kosztów nabycia robota wraz z urządzeniami peryferyjnymi, niezależnie od tego, czy robot będzie amortyzowany zgodnie z odpowiednią stawką amortyzacji. Wnioskodawca stwierdził, że „ustawodawca nie bez przyczyny określił, co rozumie się przez koszty uzyskania przychodu – art. 38eb ust. 2 Ustawy o CIT. Oznacza to, że można odliczyć koszty nabycia nowego robota przemysłowego oraz inne wydatki wymienione w art. 38eb ust. 2 Ustawy o CIT”.

Dyrektor KIS podzielił to stanowisko, potwierdzając, że podatnik ma prawo do jednorazowego odliczenia 50% kosztów związanych z zakupem robota przemysłowego w ramach ulgi na robotyzację. Ponadto, nadal ma prawo do rozliczania kosztów uzyskania przychodów zgodnie z ogólnymi zasadami, tj. przez odpisy amortyzacyjne.

Jednorazowe odliczenie 50% kosztów w ramach ulgi na robotyzację: komentarz PwC

Możliwość jednorazowego odliczenia 50% kosztów związanych z robotyzacją jest niezwykle korzystna dla podatników. Nie muszą czekać kilka lat, aby stopniowo rozliczać ulgę, podążając za odpisami amortyzacyjnymi od robota.

Warto zaznaczyć, że Dyrektor KIS w swojej interpretacji nie odniósł się bezpośrednio do zasadności jednorazowego odliczenia 50% kosztów w ramach ulgi na robotyzację. Skupił się jedynie na poprawności stanowiska wnioskodawcy, dotyczącej kwalifikowalności kosztów uzyskania przychodów związanych z robotyzacją, zgodnie z art. 38eb ust. 2 Ustawy o CIT. Jest to kluczowe, ponieważ jednorazowe odliczenie nie wynika bezpośrednio z przepisów.

Zgodnie z art. 38eb ust. 1 Ustawy o CIT, ulga na robotyzację pozwala na odliczenie maksymalnie 50% kosztów uzyskania przychodu związanych z robotyzacją. Zgodnie z powszechnie przyjętą praktyką i art. 15 ust. 1 Ustawy o CIT, koszty uzyskania przychodu obejmują koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z danego źródła, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 Ustawy. Zgodnie z art. 15 ust. 6 Ustawy o CIT, „Kosztem uzyskania przychodu są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane zgodnie z art. 16a-16m, przy czym w przypadku spółek nieruchomościowych odpisy dotyczące środków trwałych zaliczonych do grupy 1 Klasyfikacji nie mogą być w roku podatkowym wyższe niż dokonywane zgodnie z przepisami o rachunkowości odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe z tytułu zużycia środków trwałych, obciążające w tym roku podatkowym wynik finansowy jednostki.”

Podsumowując, przepisy dotyczące ulgi na robotyzację pozwalają na jednorazowe odliczenie maksymalnie 50% kosztów związanych z robotyzacją, kiedy te koszty stają się kosztem uzyskania przychodu zgodnie z Ustawą o CIT, a w przypadku robotów przemysłowych głównie poprzez odpisy amortyzacyjne. Warto również zauważyć, że dotychczasowe interpretacje indywidualne wydane przez Dyrektora KIS wspierają to stanowisko.

Jednakże różnice w interpretacjach mogą stanowić wyzwanie dla podatników planujących skorzystanie z ulgi na robotyzację. W związku z tym, dopóki nie pojawi się jednoznaczna linia interpretacyjna, podatnicy rozważający skorzystanie z tej ulgi powinni skonsultować się z Dyrektorem KIS, aby uzyskać klarowne wyjaśnienia dotyczące momentu odliczenia ulgi.

ANIRO – Twój Partner w Świecie Robotyzacji ANIRO to firma, która zawsze była na czele nowości w dziedzinie automatyzacji i robotyzacji. Teraz, dzięki uldze na robotyzację, wprowadzenie robotów do Twojego biznesu jest bardziej opłacalne i dostępne niż kiedykolwiek wcześniej.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych robotach, takich jak Model Elfin czy HR Autonomiczny pojazd z wieloma czujnikami od cenionego producenta Han’s Robot? Skontaktuj się z nami, a nasi eksperci odpowiedzą na Twoje pytania i pomogą dostosować rozwiązanie do Twoich potrzeb!

Zainwestuj w przyszłość już dziś z ANIRO!