aniro-logo
ISO 9001:2015

Odpylanie urządzeń obróbki drewna i płyt

System odpylania i transportu pyłu do palników pyłowych w EC:
kwadrat 11 wentylatorów o łącznej mocy 380KW,
kwadrat kontrola obrotów na wszystkich wentylatorach oraz ślimakach,
kwadrat analogowa kontrola prędkości przepływu powietrza transportowego w rurach,
kwadrat 3 filtry z pomiarem ciśnienia,
kwadrat 1 zbiornik na pył z pomiarem złoża oraz wygarniaczem obrotowym z napędem hydraulicznym i ślimakiem wygarniającym na falowniku,
kwadrat przenośniki ślimakowe dwukierunkowe z kontrolą zapchania,
kwadrat transport pyłu ze zbiorników do EC za pomocą,
kwadrat 2 wentylatorów pracujących równolegle regulowanych falownikami,
kwadrat zasilanie pyłem i kontrola 2 palników pyłowych w dwóch piecach EC,
kwadrat system gaszenia iskier GRECON,
kwadrat 6 klap ppo,
kwadrat praca odpylania w 2 trybach ZIMA-LATO (z odzyskiem ciepła lub bez)

Zakres prac:
kwadrat projekt,
kwadrat oprogramowanie,
kwadrat uruchomienie.

Zastosowane sterowniki PLC, terminale, komunikacja, systemy wizualizacji:
kwadrat 
1 sterownik centralny S7-315 2DP,
kwadrat rozproszona struktura wejść/wyjść – 4 stacje na PROFIBUS DP,
kwadrat 4 terminale graficzne dotykowe MP270 po sieci PROFIBUS DP,
kwadrat komunikacja – PROFIBUS DP,
kwadrat 2 stanowiska z systemem wizualizacji procesu odpylania oraz transportu pyłu i pracy palników WinCC.

Zestawienie urządzeń sterowanych i pomiarowych, kontrolnych:
kwadrat 
210 sygnałów binarnych,
kwadrat 31 sygnałów analogowych,
kwadrat 5 silników o regulowanych obrotach falownikiem,
kwadrat 3 silniki prawo-lewo,
kwadrat 9 silników o rozruchu softstartem lub D/Y,
kwadrat 7 pomiarów poziomu,
kwadrat 4 silników z rozruchem bezpośrednim,
kwadrat 3 układy pomiaru ciśnienia,
kwadrat 3 układy pomiaru prędkości przepływu powietrza,
kwadrat 2 układy pomiaru temperatury w piecach,
kwadrat 9 układów pomiaru prądu,
kwadrat współpraca z centralą gaszenia Grecon.